دانلود فایل


مقاله در مورد رهبری و کنترل سازمان - دانلود فایلدانلود فایل مقاله در مورد رهبری و کنترل سازمان

دانلود فایل مقاله در مورد رهبری و کنترل سازمان 23 صفحه
قابل ویرایش
فهرست
مقدمه
1- عدم تناسب حرفه مدیر با تخصص وی
2- حیطه نظارت وسیع
3- عدم به کارگیری مدیران یا سرپرستان اداری در حوزه های تخصصی
رهبری در سازمان
رهبری
ویژگی های رهبر
عمده صفات رهبری
هوش


بیان رسا
رشد اجتماعی و وسعت نظر
انگیزش درونی
نتیجه تحقیقات آنان در سبک های چهار گانه زیر مطرح شده است:
سیستم سبک یک:
سیستم سبک دو:
سیستم سبک سه:
سیستم سبک چهار:
سبک های عمده رهبری
رهبری معنوی
شبکه مدیریت(رهبری)
رهبران موفق
رهبران فرهمند یا خلاق:
فرآیند کنترل در سازمان
معنی کنترل
تعریف کنترل
محورهای کنترل
ارکان کنترل
انواع کنترل در مدیریت سازمان
کنترل گذشته نگر
کنترل آینده نگر
کنترل زمان وقوع
ارزیابی و نظارت
  1. نظارت آشکار
  2. نظارت درونی
كنترل فرايند
کنترل اثربخش منابع مالی شرکت دی یر
گام هايي را كه بايد در فرآيند كنترل برداشت
تعيين روش و استاندارد براي سنجش عملكرد
سنجش عملكردتطبيق عملكرد با استاندارد
اقدامات اصلاحي
چرا به کنترل نیاز داریم ؟
8 نکته برای کنترل مؤثر
دقت
مبتنى بر اهداف سازمان بودن
تاكيد بر نقاط استراتژيك و راهبردى
به موقع بودن
انعطاف پذيرى
مقرون به صرفه بودن
تناسب
مقبوليت داشتن
بهبود بخشيدن به كنترل كيفيت
نتیجه گیری
راهکارها و پیشنهادات
1-از قدرت کلمات استفاده کنید
3-مانند دیگران لباس بپوشید
4-چای مرغوب بخرید
5-لبخند بزنید حتی در مواقع پراسترس
6-با خود صادق باشید
منابع

مقدمه
قرن جدید امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است.محیط پیرامون سازمانها پویاتر از قبل شده و باعث گردیده تا سازمانها در پی یافتن پاسخهایی برای این پویایی ها باشند برای موفقیت و حتی بقا در چنین محیطی ضروری است سازمانها به سمت انعطاف پذیری، پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون بپرهیزند
مدیریت و رهبری ساکن و بی تحرک نمی تواند مدت زیادی به طول انجامد، موج یا آن را غرق می کند و یا کشتی این مدیریت و رهبری، در گل فرو رفته باقی می ماند و بالاخره دیدگاههای بسیاری از نظریه پردازان دیگر مانند تافلر، شوان(1971) و برگ کوبست(1993) نیز حاکی از آن است که سازمانهای امروزی نمی توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند،
بلکه تنها می توانند تردیدها، نوسانات و بی ثباتیها را به فرصتهایی برای آموختن، تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل کنند.
جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیازبه افرادی درنقش رهبربشدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول گرا خواهد بود. رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در روان شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ی رضایت زیردستان قرار گرفته است
اقدامات رهبری تحول گرا این امکان را به شرکتها می دهد تا به هنگام رقابت در یک محیط متلاطم و غیر قابل پیش بینی عملکرد خود را ارتقا دهند. هنگامی که اجزا رهبری تحول گرا به عنوان مکمل سایر اقدامات رهبری به کار رود، می تواند به یک منبع مزیت رقابتی برای شرکت تبدیل شود و استفاده از این مزیت رقابتی می تواند کمک قابل توجهی در رقابت استراتژیک و کسب بازده بالاتر در کوتاه مدت و بلند مدت کند. در واقع بدون رهبری تحول گرای اثر بخش‏، احتمال اینکه شرکت بتواند به هنگام مواجهه با چالشهای اقتصاد جهانی به عملکرد برتر و حتی رضایت بخش دست یابد، کاهش خواهد یافت.
ریشه پارادایم رهبری تحول آفرین به قرن شانزدهم در تحقیقات صورت گرفته توسط ماکیاول باز می گردد. ماکیاول ویژگی ها ورفتار رهبران را برای توسعه نظریه رهبری در درون ساختار فئودالی انگلستان مطالعه کرد.تعریف ریشه ای کاریزما آن را برابر بایک استعداد الهی با قدرتی بیش از دیگران که دربرگیرنده اعتماد و وفاداری می باشد بیان می کند.
توصیف کاریزما دقیقاً بستگی به نفوذ وبرانگیختن پیروان وایجاد یک بصیرت وبینش در آنان دارد که به عنوان یکی از عناصرکلیدی رهبری تحول آفرین به شمار می آید. دیگر نظریه پردازان رهبری مثل هاوس و بس کاریزما رابه عنوان یک عنصر اساسی برای رهبری تحول آفرین تعریف کرده اند.
رهبری تحول گرا یکی از پارادایم هی رهبری در روان شناسی سازمانی است در واقع رهبری تحول آفرین یک فرایند آگاهانه اخلاقی ومعنوی است که الگوهای مساوی روابط قدرت میان رهبران وپیروان را جهت رسیدن به یک هدف جمعی و یا تحول واقعی بنا می کند. رهبری تحول آفرین فرایند ایجاد تعهد به اهداف سازمانی وتوانمند ساختن پیروان جهت به تحقق رساندن آن اهداف می باشد.
رهبران تحول آفرین خوش بینی جاذبه هوش وتعداد زیادی از سایر توانایی های شخصی را به کار می گیرند تا به ارتقای آرمان های دیگران پرداخته وافراد وسازمان را به سمت بالاتری از عملکرد انتقال دهند.. از آن جا که موفقیت هر سازمانی منوط به هدایت ورهبری همگام با پویایی وانعطاف پذیری سازمانی است وازسویی دیگر بالا بودن سطح انتظارات وتوقعات مشتریان سازمان ها وتغییرات شتابنده؟ نقش رهبری تحول آفرین در سازمان ها ازموقعیت ممتازی برخوردار است.
یکی از مهمترین ارکان هر جامعه ای، اجتماع مردم در کنار یکدیگر و تعامل آنان جهت نیل به هدفی مشترک است. با توجه به این موضوع، در مقیاسی کوچکتر، یک مجموعه اداری به عنوان یک سازمان اجتماعی قابل تصور است که پرسنل آن، مردم جامعه و خود مجموعه نیز نقش جامعه را ایفا می نماید. اما اگر همین مجموعه به عنوان سازمان نتواند به خوبی کنترل شود، می تواند مسائل و مشکلات زیادی به همراه داشته باشد. به دیگر سخن، رمز موفقیت یا عدم موفقیت این سازمان، وابسته به شیوه مدیریت حاکم بر آن است. ایجاد مشکل می تواند به معنای سوء مدیریت باشد و یا اینکه در انجام وظایف مدیر، نکته سوئی وجود داشته باشد، به زبان ساده تراینکه مدیر نتوانسته است آن چنان که باید و شاید در پیشبرد اهداف سازمان موفق باشد. با توجه به این تفاصیل(تفاسیر)، عوامل چندی که می توانند در این خصوص دخیل باشند را از نظر می گذارانیم:
1- عدم تناسب حرفه مدیر با تخصص وی
متاسفانه چندی است که درجوامعی همچون کشور خودمان- ایران- این، فقط نام مدیر است که اهمیت دارد و اینکه وی در چه اموری تخصص دارد یا نه، اهمیتی ندارد.

2- حیطه نظارت وسیع
به تعداد زیردستانی که زیر نظر یک بالادست فعالیت می کنند، حیطه نظارت گفته می شود. هر چقدر این حیطه وسیع تر باشد، بالطبع کنترل آن نیز مشکلتر خواهد بود. افزایش بی رویه کارکنان برای تصدی مشاغل یکنواخت باعث می شود، مدیر نتواند کنترل دقیقی بر روی مشاغل و مسئولان مرتبط با آنها داشته باشد.
3- عدم به کارگیری مدیران یا سرپرستان اداری در حوزه های تخصصی
علیرغم اینکه هر سازمانی کمابیش مدیران زیادی در سطح خود به کار می گیرد، اما اغلب دیده می شود که آنان در حوزه های کاری واقعی خود به کار گمارده نمی شوند. به عنوان مثال، سرپرست امور اداری به جای کنترل کار زیردستان اداری می بایست به پرداخت حق مرخصی کارکنان، کنترل هزینه های انجام گرفته در سطح سازمان، تذکر به خدمه شرکت جهت انجام تشریفات اداری برای مدیریت و ….. بپردازد، در حالیکه جهت انجام اموری همچون نظارت بر کار کارکنان، دریافت گزارش کاری ماهانه ازآنان، پیگیری جهت افزایش مهارت های کارکنان و…. مدیر و یا حتی سرپرستی در نظر گرفته نمی شود (مدیر در این مفهوم به معنای مدیر اداری است).
عواملی که ذکر شد از جمله مهمترین عوامل عدم موفقیت سازمانها هستند. البته احتمالاً عوامل مرتبط بیشتری نیز وجود خواهند داشت که به دلیل اهمیت کمتر از ذکر آنان خودداری گردید (در واقع سایرعوامل نیز تحت تاثیر همین عوامل می باشند).
رهبری در سازمان
یکی از وظایف اساسی مدیر هدایت و سرپرستی نیروی انسانی سازمان است. این وظیفه یعنی تلاش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیر- دستان جهت دست یافتن به اهداف سازمان، با ارزش های فرد و ارزش های حاکم بر جامعه ارتباط دارد. وظیفه هدایت مدیر شامل سه بخش :
  1. رهبری
  2. انگیزش
  3. ارتباط
که ما در این بحث فقط مسئله رهبری را مورد بحث قرار می دهیم:
رهبری
گروهی ، رهبری را بخشی از وظایف مدیریت می دانند و گروهی دیگر برای رهبری مفهوم وسیع تری نسبت به مدیریت قائلند و ان را توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه جهت هدف های معین می دانند و یا ان را فعالیت هایی می دانند که مردم را برای تلاش مشتاقانه در جهت کسب اهداف گروهی تحت تاثیر قرار می دهد.
اگر رهبری نفوذ در دیگران جهت کسب هدف باشد، مدیریت نفوذ درهمکاران جهت کسب اهداف سازمانی است.


تحقیق


مقاله


پروژه


پاورپوینت


دانلود تحقیق


تحقیق رایگان


رهبری


کنترل


سازمان


‌رهبری در سازمان


مقاله در مورد رهبری و کنترل سازمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصول مدیریت: چهار وظیفه‌ی مدیریتی - راسخون

برای اداره روان هر سازمانی باید اصول اساسی مدیریت در آن پیاده‌سازی گردد و این امر
مستلزم درک صحیح 4 وظیفه مدیریتی برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل می‌باشد
. ... متون جدید این پنج وظیفه را به چهار مورد تقلیل دادند که شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی
، رهبری و کنترل می‌باشد که این وظایف سازمان را به سمت سازمانی منسجم پیش خواهد
برد.

رهبری در گرما گرم کار - مدیریار

سرعتمان تا هنگامی که خلبان جنگنده رهبر دستش را از روی اهرم کنترل برنمی داشت ، در
حال افزایش بود . ... رهبر بايد براي سازمان يا شركت خود ارزش قائل شود و دوره‌هاي
آموزشي براي كاركنان را در نظر بگيرد تا همزمان با تغييرات، پيشرفت كند. .... وسعی
کنید نظر او را در مورد خود مثبت کنید و متوجه شود که تصمیم دارید به تیم کمک کنید
.

چگونه تغيير سازماني را رهبري و مديريت كنيم؟ (1) :: مقاله در راهكار مديريت

ما نمي‌توانيم تغييرات را كنترل كنيم اما مي‌توانيم خود را براي آن آماده كنيم. يك مدير
كارآمد در شرايط متفاوت از سبك‌ها و مهارتهاي متفاوتي استفاده مي‌كند. وقتي سرعت
تغيير افزايش مي‌يابد و بيشتر بر سازمان تأثير مي‌گذارد، مهارتهاي مورد نياز براي
هدايت سازمان در جريان تغيير به صورت فزاينده‌اي مهم مي‌شوند. رهبران تغيير نيازمند ...

اﺑﻄﺔ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﻳﺮان و اﺛﺮ آن ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺑ - مجله پیاورد سلامت

و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ. ﻗﺮار ﻣﻲ دادﻧﺪ، رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ. را از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﮔﺰارش دادﻧﺪ. ). 9(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي.
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ رؤﺳﺎي آﻧﻬﺎ ﺳﺒﻚ. رﻫﺒﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ
..... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. رﻫﺒﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ادراك ﻣﺜﺒﺖ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﺷﻐﻠﺸﺎن ﺷﺪه و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در. ﺳﺎزﻣﺎن
را. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ،. ﺣﺲ ﻛﻨﺘﺮل، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و ﺣﺲ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪه،.

مقاله: نقش رهبری مدیر

براي مثال اگر فردي در رده عملياتي بر تصميم مديرعالي سازمان اثر بگذارد در آن
صورت آن فرد در اين مورد رهبر است و مدير عالي، پيرو. ... وي در 1970 با مطالعه
سيستماتيك فعاليت‌هاي مديران اجرايي در 5 سازمان، 10 نقش به منظور انجام وظايف
برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و كنترل، معرفي كرد از ديد مينتزبرگ، نقش‌هاي مديران
به سه گروه كلي ...

اصول مدیریت: چهار وظیفه‌ی مدیریتی - راسخون

برای اداره روان هر سازمانی باید اصول اساسی مدیریت در آن پیاده‌سازی گردد و این امر
مستلزم درک صحیح 4 وظیفه مدیریتی برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل می‌باشد
. ... متون جدید این پنج وظیفه را به چهار مورد تقلیل دادند که شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی
، رهبری و کنترل می‌باشد که این وظایف سازمان را به سمت سازمانی منسجم پیش خواهد
برد.

مدیریت و رهبری در سازمان

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه. : ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻗﺎﺳﻤﯽ. (. ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. ) ﭼﮑﯿﺪه. ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﻧﺴﺎن اﺳﺖ . ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدش.
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ... رﻫﺒﺮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ، روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت اﻏﻠﺐ ﺑﻪ درج ﻣﻘـﺎﻻﺗﯽ در
ﻣـﻮرد رﻫﺒـﺮان ﺳﯿﺎﺳـﯽ، اﻗﺘﺼـﺎدي و. ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ... ﮔﯿﺮي، ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و ﮐﻨﺘﺮل درﮔﯿﺮﯾﻬﺎ. ،. ﭘﺮ ﺗﻮان
و ﺑﺎ ...

مقالات :: انضباط در سازمان و راهکارها

مقالات .... رويكرد منفي اصولاً چوبدستي رهبري است اين مفهوم به نام كنترل انضباطي
پيش از رشد چشمگير اتحاديه ها در اواخر دهه 1930 جهت موازنه و تعديل كارگران روزمزد
متداول گشته بود . اتحاديه ها در ايجاد امنيت قابل ... توسل به تنبيه توسط مديريتهاي
زيادي به كار گرفته مي شود، تا افراد در مسير مورد نظر سازمان باقي بمانند. با اين وجود
...

مقاله آموزشی بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ و ...

مقاله آموزشی بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ و استراتژیهای سازمان،
مدرک معتبر مقاله آموزشی بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ و ... نفوذ
آرماني (ويژگي هاي آرماني – رفتارهاي آرماني) : در اين حالت فرد، خصوصيات رهبر
کاريزماتيک را دارد؛ مورد اعتماد و تحسين زيردستان است، زيردستان او را به عنوان يک
الگو و مدل ...

مطالعات رفتار سازمانی - مقالات آماده انتشار

اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن
متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی). دوره 3، 4 ... تأثیر رفتار سازمانی
مثبت ( POB ) بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی (مورد مطالعه: استانداری
خراسان رضوی). دوره 3، 3 ... نقش کنترل هیجانات و تحمل ابهام در تصمیم گیری حکیمانه.

دانلود مقاله كنترل در مديريت - مگ ایران

ارزشيابي عملكرد واحدها: در اين ارزشيابي ها، فراگردي ها، برنامه ريزي، سازماندهي،
رهبري وسيع امكانات و منابع و همچنين كنترل عمليات كل سازمان مورد بررسي واقع مي
شود و تحت نظارت قرار مي گيرد.( رضائيان، ۱۳۸۰، ص۵۰۱). كنترل مستمر: در اين نوع
كنترل، از اولين مرحله تا آخرين مرحلة عمليات مورد نظارت قرار مي گيرد و اگر
كوچكترين انحرافي ...

بين اعضاي يك سازمان وقتي با مفروضات مشتركي نسبت به اهداف ...

مديريت استراتژيك سعي براين دارد كه مجموعه اي از دستاوردها و نتايج عملي و اجرايي
خدمات و محصولات دهه اخير در زمينه خدمات مديريتي و برنامه ريزي استراتژيك را مورد .....
براي مديريت استراتژي تبديل شده و هرچه وابستگي سازمانها به سرمايه هاي نامشهود رو
به افزايش مي گذارد روش ارزيابي به ابزاري براي كنترل راهبرد ها و عملكرد ها در سازمان
ها ...

نقش برنامه ریزی در مدیریت سازمان - تیم آموزشی ماهان تیموری

2 نوامبر 2016 ... مدیریت سازمان به طور دائم می بایست گزارشات بخش های مختلف سازمان را دریافت نماید
، و آن ها را مورد ارزیابی و کنترل قرار دهد تا سازمان از مسیر خود خارج نشده باشد و در
صورت لزوم استراتژی هایی را برای تحقق اهداف در نظر بگیرد. چنانچه موفق به اتمام این
مقاله در مدت زمان تخمینی نشده اید به سایت تست تندخوانی مراجعه ...

هدایت و رهبری سازمانی - مرجع علوم مدیریت ایران

رهبران سازمان گرا اهداف و ماموریت های سازمان را مقدم بر افراد می دانند. بیشتر به قوانین
و مقررات سازمانی اتکا دارند و کارکنان را تحت کنترل شدید قرار می دهند تا از اجرای
دقیق مقررات اطمینان یابند. 2-سبک های رهبری در نظریه ای دیگر که شبکه مدیریت
بلبک و موتان نام دارد در 81نوع طبقه بندی شده و به تفصیل در مورد هر سبک که آمیزه
ای از ...

فرايندهاي اجرايي و عملياتي بازرسی در سازمان های نظامی چكيده در این مقا

فرماندهي كه از اركان و اجزاي مختلف حيطه خود)مدظله العالي(در تدابير مقام معظم رهبري.
دایماً آگاه نباشد، غافل و ناموفق ... است این مقاله مورد استفاده فرماندهان، مدیران و
كارشناسان و پژوهشگران حوزه بازرسی در. سازمانهای نظامی قرار ... بازرسي یکي از شيوه
هاي مهم و اساسي كنترل به شمار مي آید كه عملکرد افراد و سازمان را. بررسي و بازنگري مي
كند تا ...

رهبری سازمانها

رهبری بعنوان نقش خردورزان. رهبری فرزانگان و خردورزان یا متفکران سازمان. طرح کلان
سازمان. برنامه ریزی. سازماندهی نیروی انسانی. بسیج منابع فیزیکی. بسیج منابع
مالی. پایش و نظارت و ارزشیابی و کنترل عملکرد سیستم ها. هماهنگی. رهبری سازمانی.
برنامه ریزی. تعیین شیوه. سازماندهی. انتخاب و. کارگزینی افراد. مناسب. تعیین
سبک.

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مولفه سازمانی بر رفتار امنیت کارمند ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره اثر مولفه سازمانی بر رفتار امنیت کارمند با
فرمت PDF از سایت الزویر و ساینس دایرکت.

رهبری سازمان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فرایندی که مدیریت می‌کوشد با ایجاد انگیزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود را
در تحقق اهداف سازمانی تسهیل و کارکنان را از روی میل و علاقه به انجام وظایفشان
ترغیب کند؛ بنابراین رهبری جزئی از مدیریت است و این وظیفه مانند برنامه‌ریزی،
سازماندهی و کنترل نیز از وظایف مدیر است. مهمترین نکته در رهبری نفوذ و اثر گذاری
است.

رهبری تحول آفرین رویکردی نوین در سازمان های موفق - مدیریت

29 مه 2011 ... رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در روان شناسی سازمانی است که
مورد تحقیق گسترده ی رضایت زیردستان قرار گرفته است )انصاری و تیموری ... لذا
دراین مقاله تلاش شده پاسخگوی این سوال باشد که رهبری تحول آفرین دارای چه ویزگی
هایی است وچگونه می توانند سازمان ها را در رسیدن به اهداف موفق سازند.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻫﺒﺮي ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ

رﻫﺒﺮي ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻘـﺎ و رﺷـﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ،. وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎﺻﻲ ... ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ درﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،رﺷـﺪ وﺗﻮﺳـﻌﻪ رﻫﺒـﺮي ... ﻛﻨﺘﺮل و اداره اﺣﺴﺎﺳﺎت. ،. ﻣﻬﺎرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. ﻣـﺪﻳﺮان و. رﻫﺒﺮان ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ از اﻋﺘﻤﺎد و اﻧﺼﺎف ﺧﻠﻖ ﻛﻨﻨﺪ . ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﻈﻢ
دﻫﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ رﻗﺎﺑﺘﻲ. ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، زﻳﺮا در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻨﺎوري ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺘﻲ.

اصول مدیریت: چهار وظیفه‌ی مدیریتی - راسخون

برای اداره روان هر سازمانی باید اصول اساسی مدیریت در آن پیاده‌سازی گردد و این امر
مستلزم درک صحیح 4 وظیفه مدیریتی برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل می‌باشد
. ... متون جدید این پنج وظیفه را به چهار مورد تقلیل دادند که شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی
، رهبری و کنترل می‌باشد که این وظایف سازمان را به سمت سازمانی منسجم پیش خواهد
برد.

نگاهی به نظارت و کنترل در آموزه های نهج البلاغه

نظارت و کنترل در امر مدیریت و اِعمال آن در هر سازمان و تشکیلات و نیز در سطح گسترده
تر، در هر حکومتی اجتناب ناپذیر است. اگر در ... در مقاله ای که پیش رو دارید، نظارت و
کنترل در حکومت حضرت علی(ع) و دیدگاههای آن حضرت درباره نظارت بر امور زیردستان
و کارکنان و مدیران و استانداران و تعامل آنان با مردم مورد توجه قرار گرفته است.

قوانین کلیدی مدیریت که هر کسی باید بداند مقاله

فرآیندی که طی آن تصمیم یا تصمیماتی در سازمان ها صورت میگیرد. • در برخی فرهنگ
ها، مدیریت را انجام وظیفه می دانند؛ انجام وظایف برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و
کنترل • گاهی نیز مدیریت را علم برشمرده اند! علم هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای
سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی • جالبتر آنکه در برخی فرهنگ ها،
...

*** تحقیق و پروژه *** - ارتباط در سازمان ها

نوربرت ونيرا (1969) در كتاب سايبرنتيك يا كنترل، ويژگي هاي هر نظام را به چهار
دسته كلي مجموعه، هم پاياني، آنتروپي منفي و تنوع الزامي، تقسيم بندي مي‌كند. در اين
رويكرد، سازمان عبارت از يك كل با اجزاي پيوسته و متشكل از افراد انساني، سازمانهاي
رسمي و غير رسمي، روشهاي رهبري و روابط انساني حاكم بر محيط فيزيكي و افراد آن
مجموعه ...

ﺳﺒﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل رﻫﺒﺮي وﺿﻌﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد. ﺳﺒﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل رﻫﺒﺮي وﺿﻌﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن ﺑﻪ. دو. ﺳﻮال اﺻﻠﻲ. در. ﻣﻮرد. ﺷﻴﻮه ﻣﻮﺟﻮد. رﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﻴﻮه ﻣﻄﻠﻮب آن. ،
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. از ﻧﻈﺮ. ﻫﺪف، ﻛﺎرﺑﺮدي و از .... زﻳﺮا رﻫﺒﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰي ﻛﻨﺘـﺮل ، ﺟﺰﺋﻴـﺎت و ﺗـﺼﺮﻳﺢ ﻫـﺪﻓﻬﺎ ﺑـ. ﻪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ. رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ زﻳﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ...

دسته بندی موضوعی مقالات ISI سازمان و مدیریت

در این صفحه، تعداد 58 موضوع از مهمترین موضوعات مطرح در بحث سازمان و مدیریت
نمایش داده شده است که با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، می توانید لیست مقالات
ISI آرشیو شده در آن ... مدیریت و رهبری کاریزماتیک ... مدیرت زمان عمل یا فرایند طراحی
و به کارگیری کنترل آگاهانه بر روی زمانی است که صرف فعالیتهای مشخص می شود.

دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده رهبری در سازمان و سبک های رهبری | Ali ...

5 آگوست 2017 ... در این صفحه، مجموعه ای از مقالات انگلیسی همراه با ترجمه فارسی از ژورنال ها و مجلات
معتبر پایگاه ساینس دایرکتدرباره موضوع رهبری در سازمان و سبک های رهبری
گردآوری شده است که شما می توانید با کلیک بر روی عنوان مورد نظر مقالات مورد نظر خود
را دانلود فرمایید.کلیه مقالات این لیست دارای ترجمه آماده می باشند.

مديریت – رهبری

بنا بر تعريف، سرپرست به كسي اطلاق مي‌گردد كه ديگران را هدايت و اداره مي‌كند و در
سازمان برخلاف ساير رده‌هاي مديريتي افراد غيرمدير را اداره مي‌كند. در فرهنگ ...
برنامه‌ريزي. 2. سازماندهي. 3. كارگزيني. 4. رهبري. 5. كنترل. مهارتهاي مورد نياز
سرپرستي: 1. مهارتهاي فني. 2. مهارتهاي انساني. 3. مهارتهاي اداري. 4. مهارتهاي تصميم
گيري و حل مسأله.

بررسي تأثير رهبري معنوي بر عدالت سازماني و تعهد سازماني کارکنان ...

گیري و اراله پیشنهادهاي كاربردي براي سازمان مورد مطالعه پرداختره شرده اسرت. در.
نهایت، ذكر عناویني براي تحقیقات تکمیلي به منظور اجرا به وسیله محققان آتري،
بیران. برخي محدودیت هاي تحقیق و اراله منابع و مآخب پایان بخش مقاله مي باشد.
ادبيات تحقيق. رهبري معنوي. امروزه مهمترین عامل بهره. وري در سازمان. ها و در نهایت كل
جامعه، منابع ...

حاكميت سازماني و راهبري فناوري اطلاعات

25 نوامبر 2009 ... اين مقاله به رابطه بين راهبري فناوري اطلاعات و حاكميت سازماني مي پردازد. در اين
زمينه، اهميت مشاركت بيشتر مديران ارشد سازمان در سطح هيئت مديره براي كنترل و اداره
سازمان با بهره گيري از پيامدهاي فناوري اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. امروزه
فناوري اطلاعات در سطح بسيار گسترده اي در سازمانها جاي گرفته است اما ...

رفتار سازمانی | رهبر يا مدير در سازمان

25 فوریه 2013 ... درک خیلی از ما نسبت به رهبر سازمان این است که همه چیز را باید با کارکنان کنترل
کند، این باور در مورد مدیر صحیح تر است تا رهبر. مدیر باید جلب مشارکت کند تا
موفق شود، اما مشورت از سوی رهبر سازمان، گاهی اشتباهی بزرگ است. (این نوشته آقای
کریمی را یادتان هست؟) از دیدگاه مدل DISC، برای مدیران، خیلی خوب است ...

قوانین کلیدی مدیریت که هر کسی باید بداند مقاله

فرآیندی که طی آن تصمیم یا تصمیماتی در سازمان ها صورت میگیرد. • در برخی فرهنگ
ها، مدیریت را انجام وظیفه می دانند؛ انجام وظایف برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و
کنترل • گاهی نیز مدیریت را علم برشمرده اند! علم هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای
سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی • جالبتر آنکه در برخی فرهنگ ها،
...

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی حسینی ...

21 مارس 1989 ... دوران ریاست جمهوری ۱.۳.۳. فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در دوران ریاست جمهوری ۴.۳.
دوران رهبری · منابع و مآخذ خامنه‌ای، سیدعلی (۲۹ فروردین ۱۳۱۸/ ۲۸صفر ۱۳۵۸/ ۱۹ ... ما
بچه‌ها دورش جمع میشدیم و برایمان به مناسبت، آیه‌هایی را که در مورد زندگی پیامبران
است، میگفت. ..... خود نیز چند مقاله نوشت و در آن نشریه منتشر کرد[۱۲۴] .

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مولفه سازمانی بر رفتار امنیت کارمند ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره اثر مولفه سازمانی بر رفتار امنیت کارمند با
فرمت PDF از سایت الزویر و ساینس دایرکت.

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر مولفه سازمانی بر رفتار امنیت کارمند ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره اثر مولفه سازمانی بر رفتار امنیت کارمند با
فرمت PDF از سایت الزویر و ساینس دایرکت.

رهبری و سبکهای آن - مدیرسان

سبک های رهبری. رِنسيس ليكرت براساس مطالعات اوليه ميشيگان، تحقيقات وسيعي
بعمل آورد تا الگوي كلي مديريت مورد استفاده مديران شايسته و كارآمد را در مقايسه با
الگويي كه ساير مديران بكار مي‌برند، كشف كند. ليكرت در مطالعاتش دريافت كه سبك
هاي متداول مديريت سازمان ها را مي‌توان برروي پيوستاري از سيستم يك تا چهار نشان داد
اين ...

دانلود مقاله ارتباط رهبری و سازمان - مگ ایران

ارتباط رهبری و سازمان. فهرست: مقــدمــه موقعيتهاي رهــبــري دركجايافت مي شود؟
مقــايســه مــديــريــت بــارهــبــري. مــديــران عالــي چه انــدازه زمــان براي رهــبــري ...
البته بايـدتوجه داشت كه مـديريت يعني دستيابي به اهـداف سازمـان دراجـراي اين
ماموريت ارتباطات ،برنامه ريزي ،سازماندهي،كنترل وارزيابي مدنظرقرارميگير د ولـي
بايدتوجـه داشت.

کتاب «مبانی پرورش مدیران سازمان» منتشر شد - شانا

11 ژوئن 2017 ... به گزارش شانا، کتاب «مبانی پرورش مدیران سازمان» براساس تجارب طولانی
نویسندگان در زمینه تحقیق و تدریس مباحث مدیریتی در سازمان های مختلف، به ویژه
صنعت نفت کشور و با استفاده از تازه ترین و معتبرترین منابع موجود، تدوین و ارائه
شده است. هدف و ضرورت تدوین کتاب. در این کتاب نویسنده بر آن است تا از ...

ﺳﺒﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل رﻫﺒﺮي وﺿﻌﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد. ﺳﺒﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل رﻫﺒﺮي وﺿﻌﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن ﺑﻪ. دو. ﺳﻮال اﺻﻠﻲ. در. ﻣﻮرد. ﺷﻴﻮه ﻣﻮﺟﻮد. رﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﻴﻮه ﻣﻄﻠﻮب آن. ،
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. از ﻧﻈﺮ. ﻫﺪف، ﻛﺎرﺑﺮدي و از .... زﻳﺮا رﻫﺒﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰي ﻛﻨﺘـﺮل ، ﺟﺰﺋﻴـﺎت و ﺗـﺼﺮﻳﺢ ﻫـﺪﻓﻬﺎ ﺑـ. ﻪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ. رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ زﻳﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ...

مشاوره مدیریت | مقالات مدیریت - مروری بر تئوری های کلاسیک مدیریت

19 ا کتبر 2015 ... ۳ مورد از مشهور ترین تئوری های کلاسیک مدیریت (علمی ، اداری ، بوروکراتیک) که در
این مقاله مورد بررسی واقع شده است. دانش تئوری های مدیریت ... بر اساس گفته
یWeijrich and Koontz1993)) مدیریت فرایند برنامه ریزی، رهبری، سازماندهی و کنترل
افراد در یک گروه به منظور دستیابی به اهداف است. همچنین، هدایت و کنترل ...

مدیریت و رهبری - آقای سفید

آموزش مدیریت و رهبری یک سازمان و مشاغل کوچک، مدیریت منابع انسانی در آقای سفید.
... این افراد با روش‌هایی که آموخته‌اند، بهترین نتایج را از کارکنان سازمان خود به دست
می‌آورند. رهبر یک کسب‌وکار، باید به دنبال ... در یک استارتاپ، به خصوص برای
شخصی که اولین بار است که این کار را می‌کند، کنترل کارها تبدیل به اعتیاد می‌شود.

تأثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به‌واسطه هماهنگی ...

تأثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به‌واسطه هماهنگی استراتژیک (
مورد مطالعه: شرکت‌های تابعه و زیر‌مجموعه توانیر). مقاله 5، دوره 21، شماره 59، زمستان
1394، صفحه 117-139 XML اصل مقاله (416 K). نوع مقاله: علمی _ پژوهشی. نویسندگان.
فریبرز رحیم نیا ؛ علیرضا پویا؛ سولماز الهامی. 1استاد مدیریت دانشکده علوم اداری و ...

تفاوتهای مدیریت و رهبری در سازمان چیست؟ - پایگاه اطلاع رسانی صنعت

مدیریت و رهبری. 3- در مدیریت اهداف الزاماً هدفهای سازمانی هستند، در حالی که در رهبری
ممکن است اهداف فراسازمانی نیز مدنظر قرار گیرد. 4-نفوذ، قوام و دوام دستورات و فرامین
رهبر در مقایسه با مدیر به مراتب بیشتر است. 5- در مدیریت بیشتر قدرت اداری و از
بالا به پایین مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که در رهبری پذیرش پیروان مطرح
است ...

مقالات :: انضباط در سازمان و راهکارها

مقالات .... رويكرد منفي اصولاً چوبدستي رهبري است اين مفهوم به نام كنترل انضباطي
پيش از رشد چشمگير اتحاديه ها در اواخر دهه 1930 جهت موازنه و تعديل كارگران روزمزد
متداول گشته بود . اتحاديه ها در ايجاد امنيت قابل ... توسل به تنبيه توسط مديريتهاي
زيادي به كار گرفته مي شود، تا افراد در مسير مورد نظر سازمان باقي بمانند. با اين وجود
...

مقاله: نقش رهبری مدیر

براي مثال اگر فردي در رده عملياتي بر تصميم مديرعالي سازمان اثر بگذارد در آن
صورت آن فرد در اين مورد رهبر است و مدير عالي، پيرو. ... وي در 1970 با مطالعه
سيستماتيك فعاليت‌هاي مديران اجرايي در 5 سازمان، 10 نقش به منظور انجام وظايف
برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و كنترل، معرفي كرد از ديد مينتزبرگ، نقش‌هاي مديران
به سه گروه كلي ...

خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان - پاپیروس

به طور کلی اصول مدیریت شامل: 1- برنامه ریزی 2- سازماندهی 3- بسیج منابع و امکانات
4- هدایت 5- سرپرستی و کنترل است. یکی از پیامدهای مهم درهم ریخته شدن ... در نظریه
مدیریت بر مبنای اقتضا نه تنها به وضعیت موجود توجه شده ، بلکه تأثیر راه حلهای
ارائه شده بر الگوهای رفتاری سازمان نیز مورد نظر است. از این رو گفته می شود که
مدیریت ...

مدیریت سازمان های آموزشی - رهبري و مديريت

رهبري و مديريت. تعاريف مختلف درباره رهبري بيانگر شباهت قابل ملاحظه بين اين دو
مقوله است. بعضي مديريت را علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبري و کنترل .... اين
تئوري کلاسيک فرض مي‌کند که رهبران ويژگي‌هاي رهبري مورد نياز براي کسب
موفقيت را به ارث مي‌برند اين تئوري همچنين بر مبناي وفاداري پيروان بود، مفروض
بر ...

حاكميت سازماني و راهبري فناوري اطلاعات

25 نوامبر 2009 ... اين مقاله به رابطه بين راهبري فناوري اطلاعات و حاكميت سازماني مي پردازد. در اين
زمينه، اهميت مشاركت بيشتر مديران ارشد سازمان در سطح هيئت مديره براي كنترل و اداره
سازمان با بهره گيري از پيامدهاي فناوري اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. امروزه
فناوري اطلاعات در سطح بسيار گسترده اي در سازمانها جاي گرفته است اما ...

نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد - حوزه ریاست

در حقیقت زمانی که یک برنامه تهیه شد و برای اجرای آن سازماندهی بعمل آمد و رهبری و
هدایت آن مشخص شد ، انتظار این است که هدفهای برنامه تحقق پیدا کند و در اجرای برنامه ،
اطمینان .... درمنابع و آموزه هاي ديني، دستورات صريح و روشني در مورد نظارت وجود دارد
ومديران مسلمان به داشتن يك نظام كامل، جدي و عادلانه براي كنترل بر سازمان سفارش شده
اند.

مقاله تاثیر رهبری تحول آفرین بر پیشبرد موثر کنترل های داخلی در ...

در مقاله حاضر پیرامون تأثیر رهبری تحول آفرین بر پیشبرد موثر کنترل های داخلی
در سازمان سخن به میان رفته است . ... کنند،رهبران تحول آفرین در جایگاه مدیریت
سازمان می بایست از عملکرد مختلف سازمان تحت مدیریت خود آگاهی داشته باشند تا
نیازهای مختلف خود در حوزه های اجرایی و اطلاعاتی را مطالبه و قسمتها را مورد ارزیابی
قرار دهند.

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز - [در متن با حاشیه] - فاطمه پورمعصوم

رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ،اقدامات ، کارها و
نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند. ..... باید به دنبال مهارت های جدید بود و در
مواردی هم مهارت های آموخته شده منسوخ می گردد-بعضی از کارها مثل کنترل کیفیت و
رهبری به گونه ای نیست که بتوان مهارت آنها راافزایش داد-گاهی اوقات ممکن است سبب
بهبود ...

مقاله آموزشی بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ و ...

مقاله آموزشی بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ و استراتژیهای سازمان،
مدرک معتبر مقاله آموزشی بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ و ... نفوذ
آرماني (ويژگي هاي آرماني – رفتارهاي آرماني) : در اين حالت فرد، خصوصيات رهبر
کاريزماتيک را دارد؛ مورد اعتماد و تحسين زيردستان است، زيردستان او را به عنوان يک
الگو و مدل ...

مقالات ISI سیستم کنترل مدیریت : 61 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

سیستم های کنترل مدیریت ابزارهایی برای کمک به مدیریت برای هدایت سازمان به سوی
اهداف استراتژیک و مزیت رقابتی می باشد. کنترل مدیریت تنها یکی از ابزارهایی
است که مدیران در اجرای استراتژی های مورد نظر استفاده می کنند. با این حال استراتژی
ها از طریق کنترل های مدیریتی، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و فرهنگ اجرا ...

بررسي وضعيت مديريت و ساماندهي سازمان هاي غيردولتي (NGOs ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي وضعيت مديريت و ساماندهي سازمان
هاي غيردولتي (NGOs) فرهنگي ايران. ... طبق فرضيات تحقيق ميان وظايف برنامه
ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت و رهبري، و کنترل عملکرد متوليان به عنوان متغيرهاي
مستقل از يک سو و موفقيت سازمان هاي غيردولتي فرهنگي، به عنوان متغير وابسته ...

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

10 فوریه 2011 ... اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان علي‌نقي اميري* / محمد همتي** / مهدي مبيني***
چکيده يکي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي مديران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد
بسترهاي مناسب براي ... امروزه با توجه به همين مورد، در مفهوم جديد از اخلاق حرفه‌اي، به
مسئوليت‌هاي اخلاقي بنگاه وسازمان اشاره مي‌شود که جامع‌تر از تعريف سنتي است.

مطالعات رفتار سازمانی - مقالات آماده انتشار

اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن
متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی). دوره 3، 4 ... تأثیر رفتار سازمانی
مثبت ( POB ) بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی (مورد مطالعه: استانداری
خراسان رضوی). دوره 3، 3 ... نقش کنترل هیجانات و تحمل ابهام در تصمیم گیری حکیمانه.

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی حسینی ...

21 مارس 1989 ... دوران ریاست جمهوری ۱.۳.۳. فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در دوران ریاست جمهوری ۴.۳.
دوران رهبری · منابع و مآخذ خامنه‌ای، سیدعلی (۲۹ فروردین ۱۳۱۸/ ۲۸صفر ۱۳۵۸/ ۱۹ ... ما
بچه‌ها دورش جمع میشدیم و برایمان به مناسبت، آیه‌هایی را که در مورد زندگی پیامبران
است، میگفت. ..... خود نیز چند مقاله نوشت و در آن نشریه منتشر کرد[۱۲۴] .

عنوان مقاله: چکیده:

عنوان مقاله: مروري بر پديده رهبري زهرآگین و بررسي احتمال. پیدايش آن در مراحل
مختلف چرخه حیات سازمان. - محمد جانعلیزاده2- آرين قلي پور 1سیدرضا سید جوادين ...
مورد نیاز براي پاسخ به شرايطي خاص تعريف کرده و بر اين باورند که سازمان براي
ادامه حیات .... کارکنانی که نیازهاي سطح پايین آنها برآورده نشده به راحتي قابل کنترل
خواهند.

مدیریت و رهبری در سازمان

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه. : ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻗﺎﺳﻤﯽ. (. ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. ) ﭼﮑﯿﺪه. ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﻧﺴﺎن اﺳﺖ . ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدش.
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ... رﻫﺒﺮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ، روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت اﻏﻠﺐ ﺑﻪ درج ﻣﻘـﺎﻻﺗﯽ در
ﻣـﻮرد رﻫﺒـﺮان ﺳﯿﺎﺳـﯽ، اﻗﺘﺼـﺎدي و. ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ... ﮔﯿﺮي، ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و ﮐﻨﺘﺮل درﮔﯿﺮﯾﻬﺎ. ،. ﭘﺮ ﺗﻮان
و ﺑﺎ ...

دانلود فایل شماتیک گوشی ipad 3

بسته بندی های هوشمند و فعال در صنعت مواد غذایی

دانلود مقاله و سمینار کامل مهندسی با موضوع "قالب گیری تزریقی" به فرمت word

گزارش کارآموزی اداره امور مالیاتی (2)