دانلود فایل


بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود فایلدانلود فایل هدف این پژوهش بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت‌مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر

دانلود فایل بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان : بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محتویات
چكيده
مقدمه
پيشينه ي پژوهش
پژوهش هاي خارجي
پژوهش هاي داخلي
روش شناسي پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
جامعه ي آماري و انتخاب شركت ها
روش گردآوري داده ها
روش تجزيه و تحليل داده ها
روايي و پايايي داده ها
يافته هاي پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
جدول2. جدول توافقي سطوح نسبيت گرايي نماينده دولتي يا خصوصي بودن اعضاي هيئت مديره در مقابل نوع اظهارنظر حسابرس
فرضیه پنجم
جدول 3. جدول توافقي سطوح نسبيت گرايي دولتي يا خصوصي بودن
حسابرس با نوع اظهارنظر حسابرس
فرضیه ششم
جدول 4. جدول توافقي سطوح نسبيت گرايي عملكرد هيئت مديره با نوع اظهارنظر حسابرس
فرضیه هفتم
فرضیه هشتم
بحث و نتيجه گيري
پيشنهاد براي پژوهش هاي آينده
منابع
قسمتی از متن

واژه هاي كليدي: دوگانگي وظيفه مديرعامل، نسبت غيراجرايي اعضاي هيئت مديره، اندازه هيئت مديره، اظهارنظر غيرمقبول، رگرسيون لجيستيكمقدمه
براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند؛ اما در سي سال گذشته، اقتصاددانان موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها را مطرح كرده اند[8]. به طور كلي اين موارد، تحت عنوان حاكميت شركتي در حسابداري بيان مي شود. طبق تعريف حساس يگانه و باغوميان [2]: "حاكميت شركتي، قوانين و مقررات، ساختارها، فرآيندها، فرهنگ ها و سيستم هايي است كه موجب دستيابي به هدف هاي پاسخ گويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان مي شود". تأكيد مباني اوليه حاكميت شركتي، بيشتر بر موضوع راهبرد شركت ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح ديدگاه هاي جديدتر، به سمت توجه جدي به حقوق كليه ذينفعان و اجتماع گرايش يافت. فروپاشي شركت هاي بزرگي مانند انرون و ورلدكام در آمريكا توجه همگان را به نقش برجسته حاكميت شركتي و توجه جدي به اصول نام برده درمورد پيشگيري از وقوع چنين فروپاشي هايي جلب كرده است.
در حاكميت شركتي، هدف، برخورداري از يك هيئت مديره مؤثر و كارا است و دستيابي به اين هدف، مستلزم ارزيابي خصوصيات هيئت مديره(به ويژه مطلوب) است. در اين صورت، سؤال مطرح اين است كه آيا متفاوت بودن خصوصيات هيئت مديره شركت ها مي تواند در نوع گزارش حسابرسان مستقل آنها اثرگذار باشد؟ يعني اگر ويژگي هايي از جمله تعداد اعضاي هيئت مديره، نسبت غيراجرايي اعضاي هيئت مديره، نمايندگي اعضاي هيئت مديره از بُعد دولتي يا خصوصي بودن آن، وجود مدرك تحصيلي دكتري در بين اعضاي هيئت مديره، وجود مدرك تحصيلي مالي يا حسابداري در بين اعضاي هيئت مديره، تغيير در اعضاي هيئت مديره سال و تغيير حسابرس مي تواند در نوع گزارش حسابرسان مستقل تأثيرگذار باشد؟ با دستيابي به جواب اين سؤال ها مي توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تري را به عمل آورد و سهامداران را به انتخاب هيئت مديره مطلوب تر هدايت كرد.
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیأت مدیره شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق تهران است. اهميت اين پژوهش اين است كه به گونه تجربي به مديران، سرمايه گذاران و ساير تصميم¬گيرندگان نشان دهد كه متفاوت بودن خصوصيات هيئت مديره شركت هاي بورس بر نوع گزارش حسابرسان مستقل آنان تأثير دارد؛ افزون بر اين، وجود كدام يك از خصوصيات هيئت مديره، در نوع گزارش حسابرسان مستقل مؤثرتر است.

پيشينه ي پژوهش
در يك نگاه كلي، حاكميت شركتي، شامل ترتيبات حقوقي، فرهنگي و نهادي مي شود كه سمت و سوي حركت و عملكرد شركت ها را تعيين مي كند. عناصري كه در اين صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكيت ايشان، اعضاي هيئت مديره و تركيب آن، مديريت شركت كه توسط مديرعامل يا مدير ارشد اجرايي هدايت مي شود و ساير ذينفع ها كه امكان اثرگذاري بر حركت شركت را دارند[5]. آن چه در اين ميان بيشتر جلب توجه مي كند حضور هيئت مديره اي مستقل و با دانش حرفه اي در سازمان است كه مي تواند بر گزارش حسابرسان مستقل اثرگذار باشد. پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه به طور خلاصه در زير ارائه شده است:


دوگانگی وظیفه مدیرعامل


نسبت غیراجرایی اعضای هیئت مدیره


اندازه هیئت مدیره


اظهارنظر غیرمقبول


رگرسیون لجیستیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نتايج رتبه بندي كارگزاران اوراق بهادار اسفند ماه ... - تحلیل بورس تهران

گزارش معاملات شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تا بهمن ماه 1388 ....
تصمیم‌گیری برای اداره‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با نظر صاحبان سرمایه
انجام می‌پذیرد. ... نسبت به انتخاب هیئت مدیره، طرح‌های مورد نظر و میزان سود تقسیمی
به سهامداران شرکت ..... بررسی وضعیت صندوق‌ها با مراجعه به سایت seo و استفاده از
گزارش‌های عملکرد ...

حسابداران رسمی؛ دیروز، امروز و فردا - روزنامه دنیای اقتصاد

9 آگوست 2012 ... قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار ... در
سال 1380 اولین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران با هدف تعیین اعضای ... و
چگونگی انتخاب آن»، مدیران حسابرسی واجد شرایط اظهار‌نظر و صدور و امضای ... (الف)
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به ...

انجام پایان نامه مدیریت مالی

27 فوریه 2016 ... انجام پایان نامه بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران در سطح نیمهقوی .....
هیات مدیره و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...... احتمال
صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

9 آگوست 2017 ... فایل بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات
هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را از ...

اصول حسابرسی - فصل ششم - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13

حسابرسی رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت یا مؤسسه توسط یک مؤسسه
حسابرسی ... در پایان سال مالی بایستی توسط مؤسسات حسابرسی مورد تأیید بورس
اوراق بهاء دار ... مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد در این حسابرسی ،
حسابرسان با ... هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا کمیته حسابرسی می باشند و گزارش آنها
به مدیر عامل ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

اختصاصی از آنلاین پروژه بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با
استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

سوالات تستی حسابرسی - وبسایت سود و زیان

12 جولای 2015 ... ۲- تشابه حسابرسی داخلی با حسابرسی مستقل در چیست؟ (آزاد ۸۵). ۱)اجرای ... ۳- معیار
مورد استفاده در حسابرسی صورت های مالی کدام است؟ (سراسری۸۵).

پیش بینی ورشکستگی - خرید و فروش کتاب

هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا
موضوع .... پیش بینی ورشکستگی با استفاده از روشهای مختلف صورت می پذیرد، که
از میان .... (بررسی حسابداری و حسابرسی شماره 40 – نقی بهرام فر ساسان مهرانی) . ......
4- ارزيابي توانمندي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل
...

اصول حسابرسی - فصل ششم - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13

حسابرسی رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت یا مؤسسه توسط یک مؤسسه
حسابرسی ... در پایان سال مالی بایستی توسط مؤسسات حسابرسی مورد تأیید بورس
اوراق بهاء دار ... مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد در این حسابرسی ،
حسابرسان با ... هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا کمیته حسابرسی می باشند و گزارش آنها
به مدیر عامل ...

نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری ...

آموزش هوش هیجانی، حلقهی مفقوده در آموزشهای حسابرسان مستقل ... شناسایی و بررسی
موانع پیاده سازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد تصمیمگیری
..... وضعیت عملکرد سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه اعضای هیأت علمی ...
اکسلیsox بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق
بهادار تهران.

نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری ...

آموزش هوش هیجانی، حلقهی مفقوده در آموزشهای حسابرسان مستقل ... شناسایی و بررسی
موانع پیاده سازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد تصمیمگیری
..... وضعیت عملکرد سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه اعضای هیأت علمی ...
اکسلیsox بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق
بهادار تهران.

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات و تحقیقات دانشجویی و ...

عنوان : بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از
خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. قالب بندی :
word.

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری - خرید پایان نامه ارشد

8 مه 2016 ... ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای ... بررسی
ارتباط بین هموارسازی سود با نسبتهای مالی اهرمی در شرکتهای ... حسابرس مستقل بر
اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس .... رابطه ریسک و بازده (
سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها ...

مقداد آقاملایی - تئوری شناخت (معرفت)

تناسب پنج راه شناخت با پنج تئوري هريک از اين منابع را مي توان به عنوان نشانه اي
از ... مهمترین خصوصیت مدارک موید توانایی فراهم آوردن شواهد به منظور بررسی ... یعنی
رسیک حسابرسی در ارتباط با احتمال عدم کشف تحریفات حسابداری با اهمیت ...... آن
در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها ...

حسابداران رسمی؛ دیروز، امروز و فردا - روزنامه دنیای اقتصاد

9 آگوست 2012 ... قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار ... در
سال 1380 اولین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران با هدف تعیین اعضای ... و
چگونگی انتخاب آن»، مدیران حسابرسی واجد شرایط اظهار‌نظر و صدور و امضای ... (الف)
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به ...

آموزش گام به گام بورس.pdf

ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و اﻗﺪام در ﻣﻮرد ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ اﻳﺮان ... ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ
و ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻋﻤﻼً در ﺳﺎل. 1346. ﺑﺎ ورود ﺳﻬﺎم. ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺎرس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ....
ﻫﺎ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان از ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ و. ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ....
اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ. ) ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي. ﻛﺴﺐ ﺳﻮد در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﺳﺮﻣ. ﺎﻳﻪ ﮔﺬاري، ﻛﺎﻫﺶ.

عصر خودرو - نگاهی به صورت‌های مالی ایران خودرو

23 نوامبر 2015 ... گزارشی از بررسی صورت‌های مالی و حسابرسی موسسات اقتصادی ... طبق گزارش
حسابرس مستقل و بازرس قانونی "ایران خودرو" (منتهی به 29 اسفند سال ... گروه و
شرکتهای فرعی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی و اظهارنظر حسابرس در مورد آن ...
اجرائی افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار).

ارزیابی و مقایسه گزارش حسابرس شرکتهای فعال و ... - دانش حسابرسی

بورس با سایر شرکت ها به بررسی گزارش حسابرسی دو گروه از شرکت های حذف شده ...
از حذف 100 شرکت که از سال 1387 تا پایان سال 1392 از بورس اوراق بهادار تهران حذف
..... )2006( رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و نوع گزارش حسابرسان مستقل شرکت
های 26و ویانا ... حسابرس، رابطه مستقیم با احتمال صدور گزارش حسابرسی مقبول
داشت.

تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در ...

تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورت های مالی
. برترین فایل. لینک منبع و پست :تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ...

جستجوی عبارت حسابرسی عملیاتی و داخلی چیست - دنیا

حسابرسی عملیاتی، بررسی فعالیت های زنجیره ارزش سازمان و مقایسه با معیار های ....
باشد نمونه مورد بررسی شامل 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای
... مستقل در شرکت های فاقد حسابرس داخلی عمدتاغیر مقبول می باشدفرضـیه های ....
احتمـال اینکـه حسـابرس مـوارد تحریـف بااهمیـت کشف شده را گزارش نماید، مرتبط با ...

حسابرسی - حسابداري

2) حسابرسان نسبت به صورتهاي مالي گزارش مي دهند نه درباره مدرك حسابداري . ... اما
اصول پذيرفته شده حسابداري(GAAP) مفاهيم يا استانداردهاي مقرر شده توسط نهادهايي
.... اگر حسابرس در شركت مورد رسيدگي عضو هيات مديره آن باشد استقلال ندارد .....
شوند ولی مطاتبق با قانون1934 بورس اوراق بهادار حسابرسان به دلیل قصور و تقلب
متهم می ...

عصر خودرو - نگاهی به صورت‌های مالی ایران خودرو

23 نوامبر 2015 ... گزارشی از بررسی صورت‌های مالی و حسابرسی موسسات اقتصادی ... طبق گزارش
حسابرس مستقل و بازرس قانونی "ایران خودرو" (منتهی به 29 اسفند سال ... گروه و
شرکتهای فرعی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی و اظهارنظر حسابرس در مورد آن ...
اجرائی افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار).

صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)

20 مارس 2017 ... پذيرفته شده در بورس تهران ... گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی. به مجمع عمومی
صاحبان سهام. بانک ملت. 1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک ملت (شرکت سهامي عام
) شامل ... صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره بانک ....
ناشران پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بشرح زير رعايت ...

صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)

20 مارس 2017 ... پذيرفته شده در بورس تهران ... گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی. به مجمع عمومی
صاحبان سهام. بانک ملت. 1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک ملت (شرکت سهامي عام
) شامل ... صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره بانک ....
ناشران پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بشرح زير رعايت ...

توقف معاملات و بستن بازار | گپ و گفت حقوقی

3 ژانويه 2015 ... ششم- شرایط شرکت های متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار:. ... در سال ۱۳۴۶ با ورود سهام
بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس، بورس تهران در ... دارای شخصیت حقوقی و مالی
مستقل است که توسط هیئت مدیره ای پنج ... ثبت و صدور مجوز "عرضه عمومی" اوراق
بهادار و نظارت بر آن. .... گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس.

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات و تحقیقات دانشجویی و ...

عنوان : بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از
خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. قالب بندی :
word.

موسسه خدمات مالی وحسابرسی آرین حساب متین

موسسه خدمات مالی وحسابرسی آرین حساب متین - حسابداری و حسابرسی. ... آئین نامه
اجرایی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مالی با تصویب ... وزارت امور
اقتصادی و دارایی ، ســـــازمان بورس اوراق بهادار ، ســـازمان امورمالیاتی و00000 باید .....
مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت‌هایی که به صدور اسناد (صورتحساب)
مبتنی ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

عنوان : بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از
خصوصیات هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. قالب بندی
: word.

علیرضا معطوفی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

​عضو کمیته علمی اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...
بررسی رابطه بین ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت و احتمال ریسک نکول در
شرکت های ... بررسی حاکمیت شرکتی و نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق .... مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده
روش ANP،

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت
مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگان ...

بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده ...

30 جولای 2017 ... تحقیق حاضر با عنوان بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت ....
تغییر حسابرس ، دریافت گزارش حسابرسی مقبول در مقابل کیفیت پائین … ...
بررسی رابطه تمركز مالكیت و ساختار هیات مدیره با كارایی مدیریت سرمایه در گردش ...
مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از

موسسه خدمات مالی وحسابرسی آرین حساب متین

موسسه خدمات مالی وحسابرسی آرین حساب متین - حسابداری و حسابرسی. ... آئین نامه
اجرایی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مالی با تصویب ... وزارت امور
اقتصادی و دارایی ، ســـــازمان بورس اوراق بهادار ، ســـازمان امورمالیاتی و00000 باید .....
مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت‌هایی که به صدور اسناد (صورتحساب)
مبتنی ...

توقف معاملات و بستن بازار | گپ و گفت حقوقی

3 ژانويه 2015 ... ششم- شرایط شرکت های متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار:. ... در سال ۱۳۴۶ با ورود سهام
بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس، بورس تهران در ... دارای شخصیت حقوقی و مالی
مستقل است که توسط هیئت مدیره ای پنج ... ثبت و صدور مجوز "عرضه عمومی" اوراق
بهادار و نظارت بر آن. .... گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس.

اصول حسابرسی - فصل ششم - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13

حسابرسی رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت یا مؤسسه توسط یک مؤسسه
حسابرسی ... در پایان سال مالی بایستی توسط مؤسسات حسابرسی مورد تأیید بورس
اوراق بهاء دار ... مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد در این حسابرسی ،
حسابرسان با ... هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا کمیته حسابرسی می باشند و گزارش آنها
به مدیر عامل ...

منبع جامع حسابداری و مدیریت مالي - حسابرسی

11 ژوئن 2013 ... ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران. در راستای حمایت از
... در گفت‌وگو با حسابرسان مستقل بررسی شد. زمان ارائه بودجه ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت
مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان : بررسی احتمال ...

پیش بینی ورشکستگی - خرید و فروش کتاب

هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا
موضوع .... پیش بینی ورشکستگی با استفاده از روشهای مختلف صورت می پذیرد، که
از میان .... (بررسی حسابداری و حسابرسی شماره 40 – نقی بهرام فر ساسان مهرانی) . ......
4- ارزيابي توانمندي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل
...

انجام پایان نامه مدیریت مالی

27 فوریه 2016 ... انجام پایان نامه بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران در سطح نیمهقوی .....
هیات مدیره و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...... احتمال
صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت ...

دانلود بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده ...

عنوان : بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از
خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قالب بندی :
word ...

بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برگزینش اظهار نظر حسابرس

جامعه آماری پژوهش ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. می باشد . .....
ساختار هیات مدیره بر گزینش اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد . ..... )1390( » بررسی
احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده. از خصوصیات هیات مدیره
شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران » ، بررسی حسابداری و حسابرسی ،
دوره.

: ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ : ﻣﻬﺪي ﻣﺮان ﺟﻮري 1 - ي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠ

ﮔﺰارش اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻓﺸﺎء اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ. ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮرد ... ﺳﻄﻮح، داﻣﻨﻪ،
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و روﺷﻬﺎي اﻓﺸﺎء، ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻓﺸﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎي اﺟﺒﺎري ... ﻫﺎ. ي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه. ﺻﻮرت. ﻫﺎ. ي
ﻣﺎﻟﯽ. اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس، اراﺋـﻪ. ﯽﻣ ..... ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻬﯿﻪ و
اراﺋﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم ..... ت ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در وب ﺳـﺎﯾﺖ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار
ﺗﻬـﺮان، ﻣﺠﻠـﻪ.

ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﮔﺰارش ﻣﻘﺒﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘ - دانشگاه تهران

ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﮔﺰارش ﻣﻘﺒﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت. ﻫﻴﺌﺖ. ﻣﺪﻳﺮه.
ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﺳﺖ . ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از ...

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت
مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. عنوان : بررسی احتمال صدور ...

مقاله حسابداری

بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت
مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.

مقداد آقاملایی - تئوری شناخت (معرفت)

تناسب پنج راه شناخت با پنج تئوري هريک از اين منابع را مي توان به عنوان نشانه اي
از ... مهمترین خصوصیت مدارک موید توانایی فراهم آوردن شواهد به منظور بررسی ... یعنی
رسیک حسابرسی در ارتباط با احتمال عدم کشف تحریفات حسابداری با اهمیت ...... آن
در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها ...

پرتو حسابداری - حسابرسی

تاثیر ارتباط حسابرس با كمیته حسابرسی و هیئت ‌مدیره بر كیفیت گزارشگری
مالی ... بورس اوراق بهادار تهران با حضور بزرگان و پيشکسوتان حرفه حسابرسي، ...
آنها توسط دولت تعيين مي‌شود و نيز شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس مكلفند از سال دوم
... و بخشنامه سازمان امور مالياتي مقرر شد ماليات اشخاصي كه گزارش حسابرسان مستقل
...

اصول حسابرسی - فصل ششم - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13

حسابرسی رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت یا مؤسسه توسط یک مؤسسه
حسابرسی ... در پایان سال مالی بایستی توسط مؤسسات حسابرسی مورد تأیید بورس
اوراق بهاء دار ... مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد در این حسابرسی ،
حسابرسان با ... هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا کمیته حسابرسی می باشند و گزارش آنها
به مدیر عامل ...

وبلاگ یونس انداوه - بررسی کیفیت گزارشات مالی و حسابرسی و ...

1 آگوست 2010 ... 1-6 اهمیت کیفیت حسابرسی در رابطه با دستیابی به اهداف آن 10 1-7 عوامل شش گانه
اصلی موثر بر کیفیت حسابرسی 11 1-8 نقش کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارش
دهی 16 .... بررسی ها نشان داد که الزامات کمیسیون بورس اوراق بهادار برای موسسات .....
واضح است كه هیات مدیره و حسابرسان مستقل هر یك در زمینه‌ی صحت و ...

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت

58, بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت ها, معصومه
...... 291, بررسی رابطه بین تحریف های با اهمیت در اطلاعات مالی گزارش شده
حسابرسی .... ریسک سازمانی و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ... شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از
شبکه عصبی ...

ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﻮرس در اﻗﺘﺼﺎدﮐﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدهـﺎﯼ ﺑﺎ

اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﮐﺠﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ. ﭼﻪ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط و هﻤﮑﺎرﯼ
ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﯼ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دارد، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﮔﺰارش. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش وﯾﮋﻩ ﻧﻘﺶ ...

بررسی تاثیر حضور و تغییر حسابرسان مستقل بر مدیریت سود شرکت‌ها

مقررات وضع شده در خصوص الزام شرکت‌ها به افشاي دلایل تغییر حسابرس و مقرراتی
که برای تغییر ادواری حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
وضع ... عمده‌ترین این عوامل در دو دسته عوامل مرتبط با حسابرس و عوامل مرتبط با واحد
مورد ... از طرفی دیگر مدیران بر این نکته اشراف دارند که در صورت صدور گزارش غیر
مقبول ...

مقداد آقاملایی - تئوری شناخت (معرفت)

تناسب پنج راه شناخت با پنج تئوري هريک از اين منابع را مي توان به عنوان نشانه اي
از ... مهمترین خصوصیت مدارک موید توانایی فراهم آوردن شواهد به منظور بررسی ... یعنی
رسیک حسابرسی در ارتباط با احتمال عدم کشف تحریفات حسابداری با اهمیت ...... آن
در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها ...

حسابرسی

واژه های کلیدی: برنامه ریزی حسابرسی، حسابرسی مستقل صورتهای مالی، حق الزحمه ...
تخصیص بهینه سرمایه در بازار اوراق بهادار و افزایش هزینه سرمایه و تأمین مالی می شود
..... ج:احتمال وجود اشتباھات و یا تحریف ھای با اھمیت، مثلا ً با استفاده از تجارب ......
حق الزحمه های حسابرسی را در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

دانلود برای دانشجو(لوکس فایل)

عنوان : بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از
خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قالب بندی :
word ...

ﺷﯿﻮه و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ٔ. ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ
... اوراق ﺑﻬﺎدار از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي ... ﺑﺎ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه
از اﻃﻼﻋﺎت ... ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ، درﺳﺘﮑﺎري و ﺗﺨﺼﺺ، در .... ﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑ .... ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﯿﺰ ...

فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 13 - Magiran

29 ژانويه 2012 ... ادله الكترونيكي و اثبات دعوا در معاملات برخط اوراق بهادار و دريافت تلفني سفارشات
... بررسي ارتباط بين هزينه سرمايه و معيارهاي مرتبط با ارزش افزوده ... بررسي عوامل
تاثيرگذار بر اظهارنظر مقبول حسابرس ... اندازه موسسه حسابرسي منتخب شركت هاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .... گزارش اشکال در اطلاعات

سوالات تستی حسابرسی - وبسایت سود و زیان

12 جولای 2015 ... ۲- تشابه حسابرسی داخلی با حسابرسی مستقل در چیست؟ (آزاد ۸۵). ۱)اجرای ... ۳- معیار
مورد استفاده در حسابرسی صورت های مالی کدام است؟ (سراسری۸۵).

پیش بینی ورشکستگی - خرید و فروش کتاب

هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا
موضوع .... پیش بینی ورشکستگی با استفاده از روشهای مختلف صورت می پذیرد، که
از میان .... (بررسی حسابداری و حسابرسی شماره 40 – نقی بهرام فر ساسان مهرانی) . ......
4- ارزيابي توانمندي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل
...

اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ. ،ﺑﺎﻧﻚ. ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ. ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ... ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭﺣﻘﻮﻕ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ... ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺗﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐ ... ﺑﺮاي
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ... ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.

ارزیابی و مقایسه گزارش حسابرس شرکتهای فعال و ... - دانش حسابرسی

بورس با سایر شرکت ها به بررسی گزارش حسابرسی دو گروه از شرکت های حذف شده ...
از حذف 100 شرکت که از سال 1387 تا پایان سال 1392 از بورس اوراق بهادار تهران حذف
..... )2006( رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و نوع گزارش حسابرسان مستقل شرکت
های 26و ویانا ... حسابرس، رابطه مستقیم با احتمال صدور گزارش حسابرسی مقبول
داشت.

نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری ...

آموزش هوش هیجانی، حلقهی مفقوده در آموزشهای حسابرسان مستقل ... شناسایی و بررسی
موانع پیاده سازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد تصمیمگیری
..... وضعیت عملکرد سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه اعضای هیأت علمی ...
اکسلیsox بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق
بهادار تهران.

ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد تبریز

حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک یکی از پیشنهادهایی است که به هیات مدیره و
کمیته ... استفاده از واژه «اطمینان بخشی» شامل این احتمال است که حسابرسی داخلی
مبتنی بر ریسک تمام .... تنها کتابی است که حسابداری را با اوراق بهادار مرتبط می
کند. ...... ریال قرارداد های مالی آنها باشد و یا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران.

دانلود مقاله کامل درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پاورپوینت درباره تمدن‌سازی دینی و سبک زندگی

آگهی استخدام دستگاه های اجرایی مخصوص استان کهگیلویه و بویراحمد 96

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره درس حقوق تجارت

خلاقيت و نوآوري جديد

فایل فلش فارسی تبلت چینی K0706B-V2.5 مخصوص فلش تولز

پاورپوینت دستگاه عصبی (قسمت مغز و نخاع )

دانلود پاورپوینت نظریه انتخاب

نمونه سوالات درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی

حل هفت تمرین کامپیوتری درس انتقال حرارت با نرم افزار ees