دانلود رایگان


پاورپوینت ارزیابی برنامه های ارتقاء سلامت - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت به ارزیابی برنامه های ارتقا سلامت پرداخته شده است.

دانلود رایگان پاورپوینت ارزیابی برنامه های ارتقاء سلامت لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 19 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
ارزیابی برنامه های ارتقاء سلامت
Evaluation of health promotion programs

سرفصل مطالب :

مقدمه
تعريف ارزيابی برنامه ارتقاء سلامت
چرا بايد ارزيابی کنيم؟
انواع ارزيابی
نکات کليدی در ارتقاء سلامت و ارزيابی برنامه ارتقاء سلامت
اصول راهنمايی کننده ارزيابی

تعريف ارزيابی برنامه ارتقاء سلامت

تعريف برنامه
برنامه، گروهی از فعاليت های مکمل و مربوط به هم بوده که جهت رسيدن به نتايج و بازده خاصی انجام می شود برای مثال باغچه های آشپز خانه ای، کلاسهای مهارت خريد کردن و آشپزی بهداشتی برنامه هايی جهت بهبود وضعيت تغذيه ای خانواده های کم درآمد می باشد
تعريف ارزيابی برنامه
ارزيابی برنامه عبارتست از جمع آوری سيستماتيک اطلاعات، تجزيه و تحليل و گزارش اطلاعات درباره يک برنامه جهت کمک به تصميم گيری می باشد

چرا بايد ارزيابی کنيم؟

ارزيابی ارتقاء سلامت به دلايل زير انجام می شود:
جمع آوری مدارکی درباره اثر بخشی/ تاثير برنامه
پاسخگويی به ذينفعان، سرمايه گذاران، مددجويان و جامعه
شناسايی راههايی برای بهبود برنامه
چه کارهايی بايد انجام شود و چه کارهايی نبايد انجام شود
ارزيابی نيازهای جمعيت هدف
بهبود موضوعات برنامه
مقايسه برنامه با برنامه های ديگر
ارزيابی کارايی برنامه (cost/ benefit بودن برنامه)
آزمون فرضيات پژوهش


برنامه های ارتقا سلامت


ارتقا سلامت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اقدامات کاهش زیان(متادون درمانی )در زندان و اثر آن بر بهبود کیفیت زندگی

وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﻋ(. ﺒﺪي،. 1371. ). ﯾﮑﯽ از ﺑﺎارزش.
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑ. ﺮاي. ﺷﻨﺎﺳﺎ. ﯾ. ﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ. . ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮ، ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻫﺎي. ﮐﻪ در. ﺑﺎره ي. ﺑﺮﻧﺎﻣ. ﻪ ي ....
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ دارﻧﺪ؛. اﺣﺘﻤﺎل رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮي ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرﻫﺎ در آﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ.
اﺳﺖ و از ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي روﺣﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ. ﺑﺮﻧﺪ . ﻣﺪاﺧﻼت ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ روي رﻓﺘﺎر. زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎﺛ.

گروه پژوهشی ارتقای سلامت – پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

مطالعات اپیدمیولوژیک مرتبط با سواد سلامت; مطالعات اپیدمیولوژیک مرتبط با
ارتقای کیفیت و شیوه زندگی; مطالعات اپیدمیولوژیک درباره پیشگیری از حوادث و
تصادفات; ارزیابی برنامه های حوزه سلامت; طراحی محتوی و دوره های آموزشی مرتبط با
برنامه های حوزه سلامت; طراحی و تدوین محتوی و برنامه های آموزشی برای ارتقای دانش و
مهارتهای ...

مراحل و روش های تدوین استراتژیک

تعريف: عبارت است از تهية برنامه متناسب براي تطبيق قابليت هاي دروني با
شرايط ويژة محيطي و ارزيابي قابليت هاي دروني يا. تعيين قدم هاي لازم جهت ... اضافه
شدن جنبه هاي سازماني كارآفرينانه و رهبري به برنامه ريزي استراتژيك همان مديريت
استراتژيك مي باشد ... مثلأ مأموريّت سازمان آب وفاضلاب حفظ و ارتقا وضع سلامت
جامعه مي باشد.

سلامي به تغيير در رويكردهاي سنتي بخش سلامت با هدف آغاز تلاشي جدي ...

سازمان جهاني بهداشت تلاش براي انتقال دانش و مهارت سالم زيستن به مردم را به عنوان
نقطۀ آغاز درگيري مردم در طراحي و مدیریت برنامه هاي سلامت توصيه نموده است. در دهه
1990، تأكيد بيشتري بر مشاركت مردم در برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي
سلامت به عمل آمد. سال ها تجربه در زمينۀ ارتقای سلامت نيز از ضرورت مشاركت مردم در
مدیریت ...

PowerPoint Template

رويكردهاي نوين بهداشت محيط. انتظارات. 5. تعريف. بهداشت محیط. ارزيابي و کنترل
کلیه عوامل محیطی که به نحوی بر روی سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی انسان تأثیر
داشته و یا خواهد داشت و این عوامل در شرایط اقلیمی ، اجتماعی و صنعتی مختلف متفاوت
است . 5. 6. از طرفي فعاليت هاي بهداشت محيطي يك خطر جدي براي قطع سيكل انتقال
عوامل ...

PowerPoint Presentation - معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

طرح آموزش مهارت های کارآفرینی. ویژه بخش بهداشت و سلامت. زمستان 1393. مدیر طرح:
پریسا فتایی. همکار طرح: الهه کیانی. با نظارت: دکتر طالبی، عضو هیات علمی
دانشگاه تهران. کارفرما: دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت. مدرس: سعید نیّری.
دکتری مدیریت کارآفرینی. دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. عنوان بخش: آمادگی
فنآورانه.

نقشه راه اصلاح نظام اداری

27, اجرای برنامه ارتقای سلامت اداری(بند 26 برنامه عملیاتی). 28, اجرای دستورالعمل
پایش و سنجش سلامت و فساد اداری (بند 26 برنامه عملیاتی ). 29, اجرای طرح سنجش
میزان ... نظارت و ارزیابی. اقدام اساسی. 30, استقرار نظام مدیریت عملکرد و ارزیابی و
رتبه بندی دستگاه های استانی و برگزاری جشنواره های مربوط (بند 27 برنامه عملیاتی
) ...

بهداشت حرفه ای - دانشگاه علوم پزشکی جهرم

اداره كل بهداشت حرفه اي در آن زمان مسئوليت حفظ و ارتقاء سطح سلامت نيروي شاغل
كشور در حرف مختلف را عهده دار گرديد تا اينكه با تصويب قانون كار جديد در تاريخ
آبانماه سال 1369 و به استناد ماده 85 و تبصره 1 ماده 96 اين قانون وزارت بهداشت ، درمان و
آموزش پزشكي عهده دار برنامه ريزي ، كنترل ، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار
و ...

اسلاید خدمات و مراقبت 1

گزارش اجراي برنامه بر اساس شاخص هاي تعريف شده، به سطوح بالاتر ارسال مي گردد.
برای اطلاع از جزئیات انجام کار از «راهنمای برنامه ارزیابی و ارتقای آمادگی خانوار در
برابر بلایا (آموزش، پایش و ارزشیابی)» و مجموعه آموزشی «آمادگی خانوار در برابر
مخاطرات طبیعی» استفاده نمایید. شرح وظایف کارشناس مراقب سلامت در زمینه آموزش
سلامت.

نظام پایش و ارزشيابي

نتايج در قالب ارتقاي يادگيري (دانش ،نگرش،مهارت) بهبود وضعيت معني ميشود. براي
پايش و ارزشيابي برنامه ، برنامه ريز بايد مشخص كند كه : فعاليتها و اهداف را با چه
شاخصهائي مي خواهد مورد سنجش قرار دهد. ارتباط اين شاخصها با يكديگر چگونه است.(
تغيير هر يك چه تاثيري بر تغييرات ديگر شاخصها دارد); براي محاسبه هر شاخص چه
داده هاي ...

نظام پایش و ارزشيابي

نتايج در قالب ارتقاي يادگيري (دانش ،نگرش،مهارت) بهبود وضعيت معني ميشود. براي
پايش و ارزشيابي برنامه ، برنامه ريز بايد مشخص كند كه : فعاليتها و اهداف را با چه
شاخصهائي مي خواهد مورد سنجش قرار دهد. ارتباط اين شاخصها با يكديگر چگونه است.(
تغيير هر يك چه تاثيري بر تغييرات ديگر شاخصها دارد); براي محاسبه هر شاخص چه
داده هاي ...

اصول دندانپزشکی جامعه نگر

دندانپزشکی جامعه نگر بر ارتقا سلامت عموم افراد جامعه تمرکز دارد که با فعالیت های
کلینیکی که در آنها تمرکز درمان در سطح فردی است در تضاد است. 3 ... تایید اخلاقی و
برنامه ای, رضایت آگاهانه از درمان. انجام برنامه ی تهیه شده, ترکیبی مناسب از مراقبت –
درمان و پیشگیری. انواع سرمایه گذاری, پرداخت هزینه ی خدمات. انتقاد و مرور, ارزیابی ...

خرید پاورپوینت درباره ارزیابی برنامه های ارتقای سلامت - فروشگاه ...

پاورپوینت درباره ارزیابی برنامه های ارتقای سلامت لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل و.

فرآیند پایش برنامه عملیاتی خرداد 95

برنامه‌ریزی. • اجرا. • پایش و ارزیابی. • بازخورد و اصلاح. مولفه‌های برنامه‌ راهبردی جامع.
ساختار برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه‌ها. برش دانشگاهی برنامه عملیاتی ... ظرفیت
سازی پژوهشهای سلامت, افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص h معادل 15
و بالاتر بر اساس Scopus, برنامه تحقیقاتی پسادکترا, 15 درصد, تدوین شیوه نامه ...

آشنايي با نظام سلامت

پزشكان علاوه بر ارائه خدمات بهداشتي درماني، وظايف ارزشمند و كليدي ديگري ازجمله
مديريت و ترويج سلامت، جلب حمايت براي ارتقاء سلامت، رهبري برنامه هاي سلامت و... را
برعهده داشته و ارزش كسب مهارت و توانمندي دوره را بيش از پيش نمايان مي‌سازند. مقدمه.
اين دوره در سه مرحله، طراحي شده است : مرحله اوّل : دانشجويان با جامعه و عوامل موثر بر
سلامت ...

بازاریابی اجتماعی

"کاربرد مشتري مدارانه اصول و فنون بازاريابي براي گسترش برنامه ها، مداخلات و
ارزشيابي در جهت تلاش براي تغيير يا اصلاح رفتار بهداشتي". 6 ... مهمترين
مسئوليت بازاريابان اجتماعي در حوزه سلامت، اطمينان از اين است كه آنچه كه در نهايت در
شكل مداخله بيان مي شود، نيازها و خواسته هاي مرتبط با سلامت را در مشتري برآورده مي
سازد. 7.

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری ... - proarticle

23 دسامبر 2017 ... سایتی پر از مقالات گوناگون درباره پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء
بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت We. ... فاز اول زمانی (مهر 1390) با برنامه ریزی
دقیق حوزه معاونت درمان و دفتر پرستاری، حمایت های بی دریغ ریاست محترم دانشگاه،
معاونین محترم درمان، توسعه، حراست محترم، امور مالی، امور حقوقی، ...

پاورپوینت ارزیابی برنامه ارتقاء سلامت | ایران فایل - 20link.ir

8 فوریه 2018 ... فرمت فایل: powerpoint تعداد صفحات 19 صفحه. تعریف برنامه. برنامه، گروهی از
فعالیت های مکمل و مربوط به هم بوده که جهت رسیدن به نتایج و بازده خاصی انجام می شود
برای مثال باغچه های آشپز خانه ای، کلاسهای مهارت خرید کردن و آشپزی بهداشتی برنامه
هایی جهت بهبود وضعیت تغذیه ای خانواده های کم درآمد می باشد; تعریف ...

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

برگزاری نشست های برنامه عملیاتی و اعتبار سنجی آموزشی دانشکده های بهداشت و
پزشکی +عکس. نشست های مشترک معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و مسئول
پایش برنامه عملیاتی معاونت آموزشی با مسئولان دانشکده های پزشکی و بهداشت
دانشگاه، با محوریت برنامه عملیاتی استراتژیک و طرح تحول سلامت در آموزش و بین
المللی ...

پاورپوینت ارزیابی برنامه ارتقاء سلامت | 97 - تبدیل PDF به Word

21 دسامبر 2017 ... پاورپوینت ارزیابی برنامه ارتقاء سلامت: پاورپوینت در مورد ارزیابی برنامه ارتقاء
سلامت فرمت فایل: powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 19 صفحه
تعریف برنامه برنامه، گروهی از فعالیت های مکمل و مربوط به هم بوده که جهت رسیدن به
نتایج و بازده خاصی انجام می شود برای مثال باغچه های آشپز خانه ای، ...

سنجش عملکرد موسسات مالی و اعتباری برپایه مدل کارت امتیازی متوازن

مطالعه موردی شعب تهران موسسه مالی و اعتباری کوثر. مقدمه. تمامی سازمان ها چه دولتی و
چه خصوصی، برای رشد، توسعه و پایداری در عرصه رقابتی امروز، به نوعی سیستم
ارزیابی عملکرد اثربخش نیاز دارند که در قالب آن بتوانند کارایی و اثر بخشی برنامه
های سازمان، فرایند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان های کارا به جمع
آوری ...

برنامه عملیاتی

برنامه بهبود کیفیت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت درمان. دفتر نظارت
و اعتباربخشی امور درمان. اداره ارزشیابی مراکز درمانی. به نام خدا. عناوین اصلی ... نقطه
شروع ، کاربرد و ابزار هر یک از برنامه های مذکور. برنامه مدیریت خطر. شروع: نقاط در
معرض خطر. کاربرد: پیشگیری از بروز خطا. ابزار: FMEA. برنامه ارتقاء ایمنی.

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي عمومي - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

لازم است درهردوره ،ارزيابي برنامه آموزشي طبق مدل كلي زير توسط گروه آموزشي مربوطه
و با همكاري و نظارت دانشكده پزشكي انجام گيردو ازنتايج بدست آمده براي ارتقاي
كيفيت برنامه آموزشي در دوره هاي بعدي استفاده گردد: گروه آموزشي موظف است ،ضمن
ارسال گزارش مكتوب ارزيابي برنامه در فواصل منظم زماني به دانشكده پزشكي،رونوشت
اين ...

ارتقاء سلامت جسمی-روانی شهروندان با طراحی محیط و منظر شهری

درچنین شرایطی اتخاذ رویکرد های نوین برنامه ریزی وطراحی محیط برای ارتقای سلامت
محیطی شهروندان ضروری است. طراحی فضاهای بازومحلات شهری متناسب ... نتیجه این
رویکرد تبیین معیار های ارتقا دهنده سلامت جسمی- روانی شهر وندان به کمک طراحی در
محیط ومنظر شهری می باشد که در پایان مقاله ارائه شده اند. طراحی محیط شهری، نشاط
وتعامل ...

مطالب ویژه - بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه

2- تاثیر پایدار بر رفتار بیماران و وابستگانشان : تامین کیفیت زندگی مناسب
یک متغیر اساسی می باشد و برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران ، رفتار خود بیمار
پس از ترخیص از بیمارستان و حمایت موثر نزدیکان از وی، متغیرهای مهمی هستند .
برنامه های ارتقای سلامت، باعث تقویت رفتار سالم شده و باعث حفظ کیفیت زندگی
بیماران ...

برنامه نظام تحول سلامت

LOGO. www.Win2Farsi.com. مجموعه دستورالعمل هاي برنامه تحول نظام سلامت. برنامه
تحول نظام سلامت. به نام خالق هستي. بيمارستان تخصصي زنان حضرت ام البنين(س) ...
ارتقاي کيفيت خدمات سلامت در مناطق کمتر توسعه يافته ، با هدف افزايش دسترسي
مردم به خدمات و مراقبت هاي سلامت در سطح دوم و سوم و جذب ماندگاري پزشکان در اين مناطق
...

PowerPoint Presentation - معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

طرح آموزش مهارت های کارآفرینی. ویژه بخش بهداشت و سلامت. زمستان 1393. مدیر طرح:
پریسا فتایی. همکار طرح: الهه کیانی. با نظارت: دکتر طالبی، عضو هیات علمی
دانشگاه تهران. کارفرما: دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت. مدرس: سعید نیّری.
دکتری مدیریت کارآفرینی. دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. عنوان بخش: آمادگی
فنآورانه.

ارتقاء سلامت جسمی-روانی شهروندان با طراحی محیط و منظر شهری

درچنین شرایطی اتخاذ رویکرد های نوین برنامه ریزی وطراحی محیط برای ارتقای سلامت
محیطی شهروندان ضروری است. طراحی فضاهای بازومحلات شهری متناسب ... نتیجه این
رویکرد تبیین معیار های ارتقا دهنده سلامت جسمی- روانی شهر وندان به کمک طراحی در
محیط ومنظر شهری می باشد که در پایان مقاله ارائه شده اند. طراحی محیط شهری، نشاط
وتعامل ...

مديريت و اندازه گيري عملكرد

هم راستايي (PI هاي ملي و محلي ). تعادل (تصوير متعادل (منطقي) از عملكرد سازماني.
اصلاح مداوم (به روز بودن). شاخص هاي عملكردي قوي. مشكلات اندازه گيري عملكرد.
پيچيدگي برنامه هاي سلامت. سيستم اطلاعاتي ناكافي. كثرت اندازه گيري ها و اندازه
گيري كننده ها. میزان بودجه در دسترس. NHS چارچوب ارزيابي عملكرد سيستم. بهبود
سلامت.

ارزیابی عملکرد چیست و چه اهمیتی دارد؛ آشنایی با روش‌های ارزیابی - چطور

6 مه 2017 ... با ارزیابی عملکرد می‌توان در خصوص ارتقای شغلی کارکنان، نیاز به آموزش و بهبود
توانایی‌‌شان تصمیم‌گیری کرد. ارزیابی عملکرد از فعالیت‌هایی است که به‌طور منظم ...
این اطلاعات (مانند برنامه‌ریزی شغلی و برنامه‌های انگیزشی) یک ورودی برای
برنامه‌ریزی آموزشی و بهبود کارکنان است. در نتیجه می‌توان خط مشی سازمان را به ...

نگرش و عملکرد کارکنان مرک

ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﯿﻞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ .1. دﮐﺘﺮاي. ﺣﺮﻓﻪ اي. ﭘﺰﺷﮑﯽ و. MPH. ،. واﺣﺪ. آﻣـﻮزش. ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎ. ي. ﺳﻼﻣﺖ. ،.
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن .2. دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ،. داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه .... ارﺗﻘﺎ. ي.
ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دارﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐـﻪ. در زﻣﯿﻨﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﻦ. ﮔﺮوه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓـﺖ. ﻧﺸﺪ . ﻓﻘﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. Yamaguchi. ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ.

اصول دندانپزشکی جامعه نگر

دندانپزشکی جامعه نگر بر ارتقا سلامت عموم افراد جامعه تمرکز دارد که با فعالیت های
کلینیکی که در آنها تمرکز درمان در سطح فردی است در تضاد است. 3 ... تایید اخلاقی و
برنامه ای, رضایت آگاهانه از درمان. انجام برنامه ی تهیه شده, ترکیبی مناسب از مراقبت –
درمان و پیشگیری. انواع سرمایه گذاری, پرداخت هزینه ی خدمات. انتقاد و مرور, ارزیابی ...

پاورپوینت ارزیابی برنامه ارتقاء سلامت | 97 - تبدیل PDF به Word

21 دسامبر 2017 ... پاورپوینت ارزیابی برنامه ارتقاء سلامت: پاورپوینت در مورد ارزیابی برنامه ارتقاء
سلامت فرمت فایل: powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 19 صفحه
تعریف برنامه برنامه، گروهی از فعالیت های مکمل و مربوط به هم بوده که جهت رسیدن به
نتایج و بازده خاصی انجام می شود برای مثال باغچه های آشپز خانه ای، ...

بصورت موضوعي

8 دسامبر 2012 ... ارتقا سهم بهره وري از رشد اقتصادي به ميزان يك سوم تا پايان برنامه. تهيه برنامه جامع
بهره وري و تكليف دستگاه هاي اجرائي به تهيه گزارش ارزيابي تغييرات بهره وري در
بخش مربوطه و اثر آن بر رشد اقتصادي از سال دوم برنامه. قسمت 3- بند ي -ماده 84 –
فصل ارز. تشكيل صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي ...

برنامه ریزی استراتژی و عملیاتی در آموزش و ارتقای سلامت

9 دسامبر 2016 ... برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در آموزش و ارتقای سلامت. معاونت بهداشت. گروه
آموزش و ارتقای سلامت. آذر ماه 1394. چشم انداز دفتر آموزش و ارتقای سلامت. هر ايراني تا
پايان سال 1404 داراي سواد كامل سلامت بوده و توسط يكي از ابزارهاي آموزشي، سواد
سلامت خود را كامل نموده است. برنامه های تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت. 2.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد - سازمان میراث فرهنگی

18 مه 2008 ... ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ و. اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮدم وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻈﯿﺮ رﺷﺎء ، ارﺗﺸﺎء ، اﺧﺘﻼس، ﺗﺒﺎﻧﯽ،
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎم ﯾﺎ. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اداري، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت، درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
..... ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي و. ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ. : اﻟﻒ ﺑﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺷﻔﺎف. ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و.

PowerPoint Presentation - معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

طرح آموزش مهارت های کارآفرینی. ویژه بخش بهداشت و سلامت. زمستان 1393. مدیر طرح:
پریسا فتایی. همکار طرح: الهه کیانی. با نظارت: دکتر طالبی، عضو هیات علمی
دانشگاه تهران. کارفرما: دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت. مدرس: سعید نیّری.
دکتری مدیریت کارآفرینی. دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. عنوان بخش: آمادگی
فنآورانه.

آموزش بهداشت و ایمنی شغلی

ایمنی و سلامت شغلی در بیمارستان. بهداشت : ارتقاء و نگهدارى بالاترين درجه رفاه
جسمي و روانى. بهداشت کار: ارتقاء و نگهدارى بالاترين درجه رفاه جسمي، روانى و
اجتماعى کارکنان همه مشاغل به ‌علت شرايط کار و حفاظت از ... خطر: موقعيت يا منبع (
شرایط) بالقوة آسیب های جانی، مالی و زیست محیطی و يا تركيبي از آنها ... فرآیند
ارزیابی ریسک.

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان ...

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام
سلامت پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی
نظام سلامتدانلود پاورپوینت با موضوع دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری
کارکنان بالینی نظام سلامتدارای 40 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای
ارائه ...

فایل برنامه عملیاتی مادر و نوزاد 96 - دانشگاه علوم پزشکی آبادان

مصوبات جلسه ابلاغ برنامه عملیاتی و برنامه های محور مراقبت مادر و نوزاد. خلاصه ای از
تبادل نظرها: طی جلسه دوره ای ماما مسئولین با محوریت ابلاغ برنامه عملیاتی محور
مراقبت مادر و نوزاد با میزبانی بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان، بعنوان
بیمارستان برتر در ترویج زایمان طبیعی و ارتقا سلامت مادر و نوزاد، ضمن بیان اهمیت
برنامه ریزی در ...

چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله

30 مارس 2014 ... ،1. ﺑﻬﺎر. 1393. Social Health & Addiction, Vol. 1, No. 1, Spring 2014. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ.
Research. 9. 9. ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎ. و. راﻫﻜﺎرﻫﺎي. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي. از. اﻋﺘﻴﺎد. در. ﻣﺤﻠﻪ. ﻣﻬﺮداد. اﺣﺘﺮاﻣﻲ. 1، ....
ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺎز ﻣﻲ. ﮔﺮدد . در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر، اﻗﺪام. ﺑﻪ اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ﻫـﺎي. ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي
اﺟﺘﻤـﺎع ﻣﺤـﻮر از اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﺎ دﻳـﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ و ﻣـﺪﻟﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻤﻮد.

نقش مداخلات با استفاده از الگوها و تئوری‌های آموزش و ارتقای سلامت در ا

برنامــه مهــارت. هــای ارزیــابی انتقــادی. ) Critical Appraisal Skills Programme,
CASP. (. انجــام. گرفــت. البته بدیهی است با توجه به نوع مطالعه، معیـا. ر. هـای.
ارزیابی هر مطالعه نیز متفاوت بود. در ارزیابی کیفیـت مطالعـات مربوط به. مداخ. الت
فعالیت فیزیکی. سالمندان،. از بین. 14. مقالـه. منتخب. 1،. مقاله به. علت عدم احراز.
حداقل معیار.

بصورت موضوعي

8 دسامبر 2012 ... ارتقا سهم بهره وري از رشد اقتصادي به ميزان يك سوم تا پايان برنامه. تهيه برنامه جامع
بهره وري و تكليف دستگاه هاي اجرائي به تهيه گزارش ارزيابي تغييرات بهره وري در
بخش مربوطه و اثر آن بر رشد اقتصادي از سال دوم برنامه. قسمت 3- بند ي -ماده 84 –
فصل ارز. تشكيل صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي ...

ارتقاء سلامت

رسالت آموزش سلامت. نمایش عملی تاثیر فعالیتهای خود. به دلیل عدم ارزشیابی مداخلات
آموزشی تاکنون ایت تعهد برآورده نشده است. برای براورده شدن این تعهد برنامه اموزش
مبتنی بر شواهد طرح ریزی شده است. شيوه هاي آموزش. زماني كه گوش مي كنيم ، فراموش مي
كنيم. (به من بگوئيد من فراموش خواهم كرد). زماني كه مي بينيم ، به ياد مي آوريم.

بهداشت حرفه ای - دانشگاه علوم پزشکی جهرم

اداره كل بهداشت حرفه اي در آن زمان مسئوليت حفظ و ارتقاء سطح سلامت نيروي شاغل
كشور در حرف مختلف را عهده دار گرديد تا اينكه با تصويب قانون كار جديد در تاريخ
آبانماه سال 1369 و به استناد ماده 85 و تبصره 1 ماده 96 اين قانون وزارت بهداشت ، درمان و
آموزش پزشكي عهده دار برنامه ريزي ، كنترل ، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار
و ...

بصورت موضوعي

8 دسامبر 2012 ... ارتقا سهم بهره وري از رشد اقتصادي به ميزان يك سوم تا پايان برنامه. تهيه برنامه جامع
بهره وري و تكليف دستگاه هاي اجرائي به تهيه گزارش ارزيابي تغييرات بهره وري در
بخش مربوطه و اثر آن بر رشد اقتصادي از سال دوم برنامه. قسمت 3- بند ي -ماده 84 –
فصل ارز. تشكيل صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي ...

فایل ۱

مزايا و منافع برنامه ارتقاي سلامت در محل كار براي كاركنان را شرح دهند. بخش ها و گام هاي
اجراي برنامه ارتقاي سلامت در محل كار را نام ببرند. روش های نیازسنجی در محل کار را
توضیح دهند. وظايف كميته محل كار سالم را بیان کنند. خصوصيات اهداف اختصاصي
برنامه علمياتي را توضیح دهند. انواع ارزشيابي برنامه ارتقای سلامت در محل کار را
شرح دهند ...

PowerPoint Template

رويكردهاي نوين بهداشت محيط. انتظارات. 5. تعريف. بهداشت محیط. ارزيابي و کنترل
کلیه عوامل محیطی که به نحوی بر روی سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی انسان تأثیر
داشته و یا خواهد داشت و این عوامل در شرایط اقلیمی ، اجتماعی و صنعتی مختلف متفاوت
است . 5. 6. از طرفي فعاليت هاي بهداشت محيطي يك خطر جدي براي قطع سيكل انتقال
عوامل ...

وزارت صحت عامه

Primary Health Unit (واحد ابتدایی صحی). Prevention of Mother-To-Child
Transmission (جلوگیری سرایت از مادر به طفل). Postnatal Care (مراقبت های بعد از
ولادت). PowerPoint file (فایل برنامه پاورپاینت). Questions and Answers (پرسش و
پاسخ). Result-Based Management (مدیریت مبتنی بر نتایج). Regional Health
Centre ...

بهداشت حرفه ای - دانشگاه علوم پزشکی جهرم

اداره كل بهداشت حرفه اي در آن زمان مسئوليت حفظ و ارتقاء سطح سلامت نيروي شاغل
كشور در حرف مختلف را عهده دار گرديد تا اينكه با تصويب قانون كار جديد در تاريخ
آبانماه سال 1369 و به استناد ماده 85 و تبصره 1 ماده 96 اين قانون وزارت بهداشت ، درمان و
آموزش پزشكي عهده دار برنامه ريزي ، كنترل ، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار
و ...

فرآیند پایش برنامه عملیاتی خرداد 95

برنامه‌ریزی. • اجرا. • پایش و ارزیابی. • بازخورد و اصلاح. مولفه‌های برنامه‌ راهبردی جامع.
ساختار برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه‌ها. برش دانشگاهی برنامه عملیاتی ... ظرفیت
سازی پژوهشهای سلامت, افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص h معادل 15
و بالاتر بر اساس Scopus, برنامه تحقیقاتی پسادکترا, 15 درصد, تدوین شیوه نامه ...

مدیریت ارتقای سلامت

مدیریت ارتقای سلامت Journal of Health Promotion Management is the official
scientific quarterly publication of the Iranian Nursing Scientific Association. This
Journal accepts Original papers, Review articles, Short Communications and
Letters to the Editor in the fields of management of health, nursing and other
related ...

مطالب ویژه - بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه

2- تاثیر پایدار بر رفتار بیماران و وابستگانشان : تامین کیفیت زندگی مناسب
یک متغیر اساسی می باشد و برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران ، رفتار خود بیمار
پس از ترخیص از بیمارستان و حمایت موثر نزدیکان از وی، متغیرهای مهمی هستند .
برنامه های ارتقای سلامت، باعث تقویت رفتار سالم شده و باعث حفظ کیفیت زندگی
بیماران ...

مديريت و اندازه گيري عملكرد

هم راستايي (PI هاي ملي و محلي ). تعادل (تصوير متعادل (منطقي) از عملكرد سازماني.
اصلاح مداوم (به روز بودن). شاخص هاي عملكردي قوي. مشكلات اندازه گيري عملكرد.
پيچيدگي برنامه هاي سلامت. سيستم اطلاعاتي ناكافي. كثرت اندازه گيري ها و اندازه
گيري كننده ها. میزان بودجه در دسترس. NHS چارچوب ارزيابي عملكرد سيستم. بهبود
سلامت.

اصول دندانپزشکی جامعه نگر

دندانپزشکی جامعه نگر بر ارتقا سلامت عموم افراد جامعه تمرکز دارد که با فعالیت های
کلینیکی که در آنها تمرکز درمان در سطح فردی است در تضاد است. 3 ... تایید اخلاقی و
برنامه ای, رضایت آگاهانه از درمان. انجام برنامه ی تهیه شده, ترکیبی مناسب از مراقبت –
درمان و پیشگیری. انواع سرمایه گذاری, پرداخت هزینه ی خدمات. انتقاد و مرور, ارزیابی ...

مدارس مروج سلامت

برنامه جامع آموزش سلامت در مدارس; ارائه خدمات باليني در مدارس; سلامت محيط مدارس;
بهبود تغذيه در مدارس; تحرك فيزيكي و فعاليت بدني در مدارس; ارتقاي سلامت كاركنان
مدارس ... مورد نياز; چك ليست ارزيابي مدرسه مروج سلامت; فرم هاي خود ارزيابي مدرسه;
فرم صورت جلسات شوراي بهداشتي; آمار داوطلبين سلامت دانش آموزي(بهداشتياران و
پيشگامان) ...

وزارت صحت عامه

Primary Health Unit (واحد ابتدایی صحی). Prevention of Mother-To-Child
Transmission (جلوگیری سرایت از مادر به طفل). Postnatal Care (مراقبت های بعد از
ولادت). PowerPoint file (فایل برنامه پاورپاینت). Questions and Answers (پرسش و
پاسخ). Result-Based Management (مدیریت مبتنی بر نتایج). Regional Health
Centre ...

اطلاعات بیمارستان.ppt - بیمارستان نهم دی دانشگاه علوم پزشکی تربت ...

آخرین درجه ارزشیابی: کلی :درجه1+. NICU: درجه1+. CCU:درجه+1. ICU: درجه۱ +. بیانیه
رسالت: بیمارستان آموزشی – درمانی نهم دی یکی از بیمارستانهای مجهز استان خراسان ...
G4, ارتقاء نظام ارائه خدمات تخصصی پزشکی از طریق برنامه ریزی برای جذب و حفظ
پزشکان متخصص و کارآمد ... G3O1, بهره برداری از ساختمان سلامت تا پایان سال 94.

ارزشیابی فرآیند

برنامه پایش و ارزشیابی مداخلات آموزش و ارتقاء سلامت. واحد آموزش و ارتقاء سلامت. آیا
برنامه اثری داشته است؟ آیا مشتریان از برنامه راضی بوده اند؟ آیا باید چیزی را در ...
همچنانکه در انجام معاملات سود و ضرر را در نظر می گیریم، در طراحی و اجرای برنامه های
توسعه نیز باید هزینه ای را که صرف می شود،درمقابل تغییری که ایجاد میشود سنجید و
یا ...

فایل ۱

مزايا و منافع برنامه ارتقاي سلامت در محل كار براي كاركنان را شرح دهند. بخش ها و گام هاي
اجراي برنامه ارتقاي سلامت در محل كار را نام ببرند. روش های نیازسنجی در محل کار را
توضیح دهند. وظايف كميته محل كار سالم را بیان کنند. خصوصيات اهداف اختصاصي
برنامه علمياتي را توضیح دهند. انواع ارزشيابي برنامه ارتقای سلامت در محل کار را
شرح دهند ...

پاورپوینت ارزيابی برنامه ارتقاء سلامت|vc9

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل. پاورپوینت ارزيابی
برنامه ارتقاء سلامت. نوع فایل: power point قابل ویرایش 19 اسلاید قسمتی از
اسلایدها: تعريف برنامه برنامه، گروهی از فعاليت های مکمل و مربوط به هم بوده که جهت
رسيدن به نتايج و بازده خاصی انجام می شود برای مثال باغچه های آشپز خانه ای، کلاسهای
مهارت ...

مطالب ویژه - بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه

2- تاثیر پایدار بر رفتار بیماران و وابستگانشان : تامین کیفیت زندگی مناسب
یک متغیر اساسی می باشد و برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران ، رفتار خود بیمار
پس از ترخیص از بیمارستان و حمایت موثر نزدیکان از وی، متغیرهای مهمی هستند .
برنامه های ارتقای سلامت، باعث تقویت رفتار سالم شده و باعث حفظ کیفیت زندگی
بیماران ...

اصول دندانپزشکی جامعه نگر

دندانپزشکی جامعه نگر بر ارتقا سلامت عموم افراد جامعه تمرکز دارد که با فعالیت های
کلینیکی که در آنها تمرکز درمان در سطح فردی است در تضاد است. 3 ... تایید اخلاقی و
برنامه ای, رضایت آگاهانه از درمان. انجام برنامه ی تهیه شده, ترکیبی مناسب از مراقبت –
درمان و پیشگیری. انواع سرمایه گذاری, پرداخت هزینه ی خدمات. انتقاد و مرور, ارزیابی ...

کارورزی 4 2

با اضافه شدن 10 واحد پژوهشی در برنامه‌های درسی جدید دانشگاه فرهنگيان، این برنامه‌های
درسی به تدریج به دانشجویان ارائه می‌شود. .... با درک مسئولیت ها در قبال سلامت و
بهداشت جامعه، در برنامه های ارتقای سلامت/ تفریحات سالم/ سالم سازی محیط زیست
مشارکت کند و بر اساس نتایج آن برای حفظ/ارتقاء سلامت در زندگی خود تصمیم
گیری نماید.

اسلاید خدمات و مراقبت 1

گزارش اجراي برنامه بر اساس شاخص هاي تعريف شده، به سطوح بالاتر ارسال مي گردد.
برای اطلاع از جزئیات انجام کار از «راهنمای برنامه ارزیابی و ارتقای آمادگی خانوار در
برابر بلایا (آموزش، پایش و ارزشیابی)» و مجموعه آموزشی «آمادگی خانوار در برابر
مخاطرات طبیعی» استفاده نمایید. شرح وظایف کارشناس مراقب سلامت در زمینه آموزش
سلامت.

نگرش و عملکرد کارکنان مرک

ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﯿﻞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ .1. دﮐﺘﺮاي. ﺣﺮﻓﻪ اي. ﭘﺰﺷﮑﯽ و. MPH. ،. واﺣﺪ. آﻣـﻮزش. ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎ. ي. ﺳﻼﻣﺖ. ،.
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن .2. دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ،. داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه .... ارﺗﻘﺎ. ي.
ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دارﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐـﻪ. در زﻣﯿﻨﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﻦ. ﮔﺮوه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓـﺖ. ﻧﺸﺪ . ﻓﻘﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. Yamaguchi. ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ.

برنامه نظام تحول سلامت

LOGO. www.Win2Farsi.com. مجموعه دستورالعمل هاي برنامه تحول نظام سلامت. برنامه
تحول نظام سلامت. به نام خالق هستي. بيمارستان تخصصي زنان حضرت ام البنين(س) ...
ارتقاي کيفيت خدمات سلامت در مناطق کمتر توسعه يافته ، با هدف افزايش دسترسي
مردم به خدمات و مراقبت هاي سلامت در سطح دوم و سوم و جذب ماندگاري پزشکان در اين مناطق
...

گروه پژوهشی ارتقای سلامت – پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

مطالعات اپیدمیولوژیک مرتبط با سواد سلامت; مطالعات اپیدمیولوژیک مرتبط با
ارتقای کیفیت و شیوه زندگی; مطالعات اپیدمیولوژیک درباره پیشگیری از حوادث و
تصادفات; ارزیابی برنامه های حوزه سلامت; طراحی محتوی و دوره های آموزشی مرتبط با
برنامه های حوزه سلامت; طراحی و تدوین محتوی و برنامه های آموزشی برای ارتقای دانش و
مهارتهای ...

فایل برنامه عملیاتی مادر و نوزاد 96 - دانشگاه علوم پزشکی آبادان

مصوبات جلسه ابلاغ برنامه عملیاتی و برنامه های محور مراقبت مادر و نوزاد. خلاصه ای از
تبادل نظرها: طی جلسه دوره ای ماما مسئولین با محوریت ابلاغ برنامه عملیاتی محور
مراقبت مادر و نوزاد با میزبانی بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان، بعنوان
بیمارستان برتر در ترویج زایمان طبیعی و ارتقا سلامت مادر و نوزاد، ضمن بیان اهمیت
برنامه ریزی در ...

ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﻴﻤﺎر

10 دسامبر 2012 ... ﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ، ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﺒﻜﻪ. ي ﺟﻬﺎﻧﻲ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ و ...) را. در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎ ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﻴﻤﺎر،
ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ . ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﭘﮋوﻫﺸﻲ. درﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. :27/1/90. اﺻﻼح ﻧﻬﺎﻳﻲ. :5/11/90. ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ.

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔ

ﻫﺎي ﻻزم. را در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ از. ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش اﺻﻮﻟﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آﻣﻮزش. ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺧﻮد
اﺗﻜﺎﻳﻲ ... ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﻓﺮاﻫﻢ ﻛـﺮده و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ را ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ . )15(. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ. « ﻣـﺪل
ﭘﺮﺳـﻴﺪ. » اﺳـﺖ . ﻣـﺪل. « ﭘﺮﺳـﻴﺪ. ، ». ﻓﺮاﻳﻨﺪي. ﺑﺮاي. ﺗﻐﻴﻴﺮ. رﻓﺘﺎر. اﺳﺖ، و. ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ. ﺣﺎﺻـﻞ. از. ﻳـﻚ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.

مدارس مروج سلامت

برنامه جامع آموزش سلامت در مدارس; ارائه خدمات باليني در مدارس; سلامت محيط مدارس;
بهبود تغذيه در مدارس; تحرك فيزيكي و فعاليت بدني در مدارس; ارتقاي سلامت كاركنان
مدارس ... مورد نياز; چك ليست ارزيابي مدرسه مروج سلامت; فرم هاي خود ارزيابي مدرسه;
فرم صورت جلسات شوراي بهداشتي; آمار داوطلبين سلامت دانش آموزي(بهداشتياران و
پيشگامان) ...

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي عمومي - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

لازم است درهردوره ،ارزيابي برنامه آموزشي طبق مدل كلي زير توسط گروه آموزشي مربوطه
و با همكاري و نظارت دانشكده پزشكي انجام گيردو ازنتايج بدست آمده براي ارتقاي
كيفيت برنامه آموزشي در دوره هاي بعدي استفاده گردد: گروه آموزشي موظف است ،ضمن
ارسال گزارش مكتوب ارزيابي برنامه در فواصل منظم زماني به دانشكده پزشكي،رونوشت
اين ...

فرآیند پایش برنامه عملیاتی خرداد 95

برنامه‌ریزی. • اجرا. • پایش و ارزیابی. • بازخورد و اصلاح. مولفه‌های برنامه‌ راهبردی جامع.
ساختار برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه‌ها. برش دانشگاهی برنامه عملیاتی ... ظرفیت
سازی پژوهشهای سلامت, افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص h معادل 15
و بالاتر بر اساس Scopus, برنامه تحقیقاتی پسادکترا, 15 درصد, تدوین شیوه نامه ...

فایل Cert سامسونگ G3608 مناسب جهت حل مشکل سریال و شبکه

پاورپوینتی در موردتغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی

پاورپوینت درس 7 علوم و فنون ادبی پایه یازدهم (تاریخ ادبیات فارسی)

دانلود الگوی آماده مانتوی بهاره شیک در سه سایز استاندارد

رام G761-MAINBOARD-V3.0.0

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی نهم

تحقیق درمورد انگيزش تحصيلي 12 ص

دانلود پروژه مالی سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 31

تحقیق درباره قوانین طلاق