دانلود فایل


دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله ... - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20 ساله مراجعه کننده به مجتمع درمانگا

دانلود فایل دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله ... دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني (ره) در رابطه با بيماري هموفيلي با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 28

زمينه پژوهش:
معمول ترين اختلالات انعقادي ، هموفيلي A و B مي باشد. هموفيلي A يك اختلال انعقادي وابسته به كروموزوم X مي باشد كه در آن سطح خوني فاكتور VIII انعقادي (AHF) كاهش مي يابد. هموفيلي B نيز يك اختلال وابسته به جنس مي باشد كه در آن سطح خوني فاكتور IX انعقادي (فاكتور كريسمس ) كاهش مي يابد. علايم باليني در هر دو نوع هموفيلي يكسان مي باشد . شيوع هموفيلي احتمالاً 20 در 000/100 مرد مي باشد كه در 80-85 درصد موارد مربوط به هموفيلي A مي باشد. هر دونوع هموفيلي در بين تمام نژادها و در تمام قسمت هاي دنيا شيوع يكساني دارد (لانزكوسكي ، 2000 ، ص 302) . تقريباً تمام افراد گرفتار مردمي باشند. مادران و بعضي از خواهران آنها حامل هستند ولي داراي علايم نيستند. بيماري معمولا در اوايل كودكي و در دوران تازه به راه افتادن كودك شناخته مي شود (برونر – سودارث ، هندبوك ، 1379 ، ص 399).
از علايم بيماري مي توان به خونريزيهاي مفاصل (همارتروز) ، دستگاه ادراري (هماتوريا) ، دهاني حلقي ، خونريزي دستگاه گوارش و CNS و خونريزي رتروپريتوان اشاره نمود (لانزكوسكي ، 2000 ، ص 307) .
بيماري هموفيلي در طول چند قرن اخير به دليل گرفتاري خانواده سلطنتي انگلستان در اروپا بيماري شناخته شده اي بوده است ملكه ويكتوريا (ملكه انگلستان ) ناقل بيماري هموفيلي بود و پسر او به نام لئوپلد هموفيلي داشت (اسدي ، 1381، ص 27).
انجمن هموفيلي ايران (1377) گزارش مي دهد كه در حال حاضر تعداد 3215 نفر بيمار هموفيل A و تعداد 668 نفر بيمار هموفيل B وجود دارند . رشد هموفيلي و ساير اختلالات انعقادي حدوداً در حد تشخيص يك فرد در يك روز است يعني ساليانه 360 نفر كه رقم قابل توجهي به نظر مي رسد (ص 34).
بر طبق آمارهاي ساليانه فدراسيون جهاني هموفيلي از 83 كشور عضو اين فدراسيون فقط 100 هزار نفر از بيماران با مشكلات انعقادي شناخته شده اند. در حاليكه برطبق محاسبات حداقل 400 هزار نفر از اين بيماريها رنج مي برند (روان بد ، 1381 ، ص 11).
دولت ايران سالانه بالغ بر 20 ميليون دلار فقط براي واردات فراورده هاي خوني مورد نياز بيماران هموفيل هزينه مي كند. يك گرم فاكتور VIII انعقادي در بازارهاي جهاني به قيمتي حدود 2 ميليون دلار فروخته مي شود (چوپان ، 1381 ، ص 7).
علاوه بر گران بودن قيمت فاكتورهاي انعقادي بايد به هزينه هاي مربوط به موارد بستري براي كنترل خونريزي و اعمال جراحي مختلف ، مراقبتهاي دندانپزشكي ، توانبخشي ، مبارزه با عوارض عفوني ناشي از تزريق فراورده هاي خوني ، واكسيناسيون و معضلات اجتماعي اقتصادي ناشي از عوارض بيماري كه بر سيستم بهداشت و درمان كشور تحميل مي شود و بروز مشكلات مالي و عاطفي در خانواده بيماران نيز اشاره نمود.
هدف از درمان در بيماري هموفيلي پيشگيري از خونريزي و كاهش دفعات آن ، جايگزيني تركيبات خوني و فراورده هاي انعقادي و مراقبت به هنگام خونريزي مي باشد (احساني و همكاران ، 1379 ، ص 183).
بيماران بايد بدانند نوع و مقدار داروها و فاكتورهاي جايگزين به نوع و شدت هموفيلي آنها بستگي دارد و به دليل نيمه عمر كوتاه فاكتورها انفوزيون آنها بايد تكرار شود.
همچنين آنها بايد در مورد فعاليتهاي ورزشي مجاز، انفوزيون دارو در منزل ، نحوه محافظت از وريدها ، محاسبه مقدار مورد نياز فاكتورهاي انعقادي و احتياطات مورد لزوم جهت به حداقل رساندن دوره هاي خونريزي و بسياري از موارد ديگر نيز اطلاعات كافي داشته باشند. آموزش نكات فوق مي تواند به بهبود كيفيت زندگي بيماران و كاهش موارد ناتواني آنان منجر شود. (اسپرينگ هاوز ، 2002، ص 974 و 976).
از سوي ديگر مطالعات متعددي نشان داده كه بيماران از رويكرد برنامه ريزي شده و هماهنگ آموزش بيمار فوايدي را دريافت مي نمايند. كاهش در طول مدت بستري، كاهش عوارض بيماري و تعداد دفعات پذيرش مجدد در بيمارستان و كاهش هزينه هاي درماني و مراقبتي مزايايي هستند كه بيماران از آن بهره برده و اكثراً به طور گسترده اي در پژوهش هاي آموزش بيماران ثبت شده اند( پارسي نيا و همكاران ، 1380 ، ص 145).
وسايل آموزشي بسياري براي اجراي برنامه آموزش بيمار در دسترس است كه در آنها از حواس بينائي و شنوائي فراگيرنده استفاده مي شود. اين وسايل شامل كتاب ها ، جزوات ، فيلم و اسلايد و … مي باشد( رحيمي ، 1377 ، ص 39).


فهرست
عنوان صفحه
زمينه پژوهش 3-1
مروري بر مطالعات 4-3
چارچوب پنداشتي 7-4
اهداف پژوهش 7
فرضيه هاي پژوهش 8-7
تعريف واژه ها 9-8
پيش فرضهاي پژوهش 9
روش پژوهش 9
محيط پژوهش 10
جامعه پژوهش 10
نمونة پژوهش 10
مشخصات واحدهاي مورد پژوهش 10
ابزارگردآوري داده ها 10
اعتبار علمي ابزار 10
اعتماد علمي ابزار 11
تجزيه و تحليل داده ها 11
محدوديتهاي پژوهش 12-11
اهميت پژوهش 12
ملاحظات اخلاقي 13
منابع فارسي 15-14
منابع خارجي 23


دانلود


پایان نامه


کارشناسی ارشد رشته پرستاری


بررسی


تأثیر


آموزش


بر روی


آگاهی


و


نگرش


بیماران


هموفیل 12


تا


20 ساله


مراجعه کننده


به


مجتم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سال ششم شماره1، فروردين 1392 جله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي ...

نگرش پرستاران نسبت به نقش دفاع از بيماران در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه
علوم پزشكي كرمان .... بررسي پروتكل هاي درماني در بيش تر مراكز نشان مي دهد كه زنان
تا سن 45 سال در سيكل .... براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه اي حاوي 20 سوال استفاده
گرديد. ...... آيين اخلاق پرستاري ايران با 12 ارزش و 71 آيين اخلاقي - حرفه اي در دومين
...

سال ششم شماره1، فروردين 1392 جله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي ...

نگرش پرستاران نسبت به نقش دفاع از بيماران در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه
علوم پزشكي كرمان .... بررسي پروتكل هاي درماني در بيش تر مراكز نشان مي دهد كه زنان
تا سن 45 سال در سيكل .... براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه اي حاوي 20 سوال استفاده
گرديد. ...... آيين اخلاق پرستاري ايران با 12 ارزش و 71 آيين اخلاقي - حرفه اي در دومين
...

پاورپوینت, پرستاری,پایان نامه, آناتومی,تحقیق, مقاله کارشناسی ...

26 ژوئن 2016 ... دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و
نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله ... 4,000. پنومونی ناشی از ...

گل میخک

... پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20 ساله
مراجعه ... -برترین پکیج پایان نامه بررسی علم دامپزشکی - دانلود فایل ..... مدیریت
پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر ماه سال ...
کاملترین فایل پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و
مدیران ...

بنفشه زار

برترين فايل تحقيق زيست محيطي و فلوريستيكي دامنه هاي جنوب غربي رشته كوه ...
كاملترين فايل پايان نامه بررسي نيازهاي آموزشي پرستاران از ديدگاه پرستاران و ...
خريد و دانلود پايان نامه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تأثير آنها در ...... دانلود
فايل ( پايان نامه بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20
...

انجمن پزشکان خانواده استان مازندران - انجمن ها و ngoها

متن گزارش کتبی جهت مطالعه و بررسی در اختیار دکتر کبیر و سایر اعضای گروه ...
شروع برنامه پزشک خانواده روستا تا کنون که بیش از 8 سال می گذرد؛ همواره چگونگی
پی ... بیمه سلامت و معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردد
که ... (هفت و نیم صبح)، چگونه ممکن است در پایان کار اداری پزشکان خانواده روستا یک
...

مطالب جدیدتر - مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - blogfa.com

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - آشنایی با رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی وتازه
... 90 مگابايت - برای دانلود باید با نحوه دانلود از سایت رپیدشیر آگاهی داشته باشید!
... در دوره‌هاي كارشناسي ارشد (MSc) و دكتري (PhD) درگروههاي آموزشي مختلف دانشكده .....
آيا ميدانستي که قد انسان تا 20 الي 25 و گاها" تا 40 سالگى بلند ميشود و از چهل ...

تحقیق در مورد تعریف مدیریت استراتژیک چیست - ایران فردا

17 ژانويه 2017 ... دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي ...
تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله

بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل ۱۲ تا ۲۰ ساله

بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل ۱۲ تا ۲۰ ساله مراجعه کننده
... در: مقالات رشته پزشکیتگ ها: انجام پروپزال, انجام تحقیق دانشجویی, بررسي ...
آموزش به بیمار یکی از نقش های عمده و اساسی پرستار محسوب می شود (ریچ ، ۱۹۹۹ ، ص
۵۹۹). ... و استفاده از امکانات حفاظتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

پايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري با موضوع بررسي تأثير آموزش بر ...

22 دسامبر 2016 ... فرمت فايل : word(قابل ويرايش) تعداد صفحات:30 عنوان : بررسي تأثير آموزش بر
روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله مراجعه كننده به ...

تحقیق در مورد تعریف مدیریت استراتژیک چیست - ایران فردا

17 ژانويه 2017 ... دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي ...
تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله

پاورپوینت, پرستاری,پایان نامه, آناتومی,تحقیق, مقاله کارشناسی ...

26 ژوئن 2016 ... دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و
نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله ... 4,000. پنومونی ناشی از ...

دانلود پایان نامه در مورد آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ :: دانلود تحقیق و پایان نامه

18 مه 2016 ... عنوان : بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20 . ...
بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 2012 سال .... دانلود پایان
نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و ...

گل پونه

فایل دانلود تحقیق کامل نقشه آنلاین دانلود فایل خرید آنلاین کاملترین فایل فایل
نقشه جامع ... شیوه تست زنی نفرات برتر هر رشته ..... فایل پاسخ های کاملاً تشریحی
سوالات کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت مجموعه مدیریت سال 93 همراه با .... دانلود
پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20 ساله
مراجعه ...

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 ...

16 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20 ...
آموزش به بیمار یکی از نقش های عمده و اساسی پرستار محسوب می شود ...

علوم پزشکی - فروم تخصصی کلوب دانشجویی و دانش آموزی اینستاگرام

پاورپوینت بررسی هموروئید (بواسیر) در 17 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx ....
پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون در 20اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت
pptx ... پاورپوینت بررسی سیستم بسته بندی ضد عفونی شده در 12 اسلاید زیبا و
قابل ..... تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل در 29 صفحه word قابل ...

دانلود حل مشکل وای فای (wifi) گوشی هواوی p8 lite -ALE-L21 با بیلد ...

24 سپتامبر 2016 ... دانلود حل مشکل وای فای (wifi) گوشی هواوی p8 lite -ALE-L21 با بیلد ... آموزشی این مدل
گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید با تشکر … ... 12 روز پیش .... بررسی
تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل ... دانلود پایان نامه در مورد پسماندها ...
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان بررسی عوامل ایجاد ...

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش ...

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و
نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني (ره) ...

دانلود پاورپوینت معماری بیونیک | A To Z File

26 آگوست 2016 ... برا مقطع کارشناسی ارشد گرداوری شده و خیلی کامل و حرفه ای گرداوری شده. ... شبکه
های حسگر بی سیم 100 ص · دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي
تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله

downloadlar - دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر

downloadlar - دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر - دانلودلار - downloadlar. ...
چکیده گزارش : دانشجویان کارشناسی رشته های مهندسی پس از گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد ...
و انواع پروتکل ها و مزایا و معایب انواع شبکه های کامپیوتری بررسی شده است. .... HIS
در مختلف، از نحوه ی عملکرد و تحلیل سیستمها آگاهی بیشتری پیدا کرده تا ایده های ...

بهار نارنج

-دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در
ارزیابی موثر ..... -دانلود نمونه سوال زبان تخصصی ارشد ریاضی - خرید آنلاین و
دریافت ... -دانلود فایل ( پژوهش در مورد بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران
هموفیل) ..... -دانلود پایان نامه بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال
در ایران ...

فراسو كامپيوتر

شيوه تست زني نفرات برتر هر رشته .... 12 ساعت كامل فيلم آموزشي از استاد بزرگ
نقاشي جهان "باب راس" ..... آموزش زبان انگليسي نصرت 1 ، 2 || در يك پكيج اورجينال (
دي وي دي نقره اي) ..... دانلود پايان نامه بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش
بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني (ره) -كامل و
جامع ...

بنفشه زار

برترين فايل تحقيق زيست محيطي و فلوريستيكي دامنه هاي جنوب غربي رشته كوه ...
كاملترين فايل پايان نامه بررسي نيازهاي آموزشي پرستاران از ديدگاه پرستاران و ...
خريد و دانلود پايان نامه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تأثير آنها در ...... دانلود
فايل ( پايان نامه بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20
...

پایان نامه کار تحقیقی و کلیه تحقیق ها به

پایان نامه | پروژه | مقاله | ترجمه | کارآفرینی | دانلود تحقیق آماده ... ديزل (EDC) 37 24
كاربرد كدينگ در مخابرات 12 25 بررسي اثرات شرايط محيطي (فشار و دما و …) ... گوش
60 كارشناسي ارشدرشته شنوايي شناسي 8 بيماري آسم 25 9 دانش ژنتيك ......
آناتومي شكم 45200 تأثير آموزش آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 2012 سال مراجعه
كننده به ...

دانلود فايل : Amalkard 1384-88.pdf ( 1818KB ) - وزارت بهداشت

گزارش عملكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دولت نهم .... رشته کارشناسی
ارشد پزشكی ایجاد شد و ظرفیت پذیرش دانشجو در این دو مقطع و هم ... مرگ کودکان زیر
یک سال نیز از 20/84 در هزار تولد زنده در سال 84 به 18/9 در هزار ... مناطق محروم، ساماندهی
وضعیت کاردان های بهداشت دهان و دندان و پرستاران دندانپزشكی، ارتقای سطح آگاهی
اقشار.

علوم پزشکی - فروم تخصصی کلوب دانشجویی و دانش آموزی اینستاگرام

پاورپوینت بررسی هموروئید (بواسیر) در 17 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx ....
پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون در 20اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت
pptx ... پاورپوینت بررسی سیستم بسته بندی ضد عفونی شده در 12 اسلاید زیبا و
قابل ..... تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل در 29 صفحه word قابل ...

مجتم بایگانی - سیستم بازاریابی لوکس فایل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و
نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني (ره) ...

گل میخک

... پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20 ساله
مراجعه ... -برترین پکیج پایان نامه بررسی علم دامپزشکی - دانلود فایل ..... مدیریت
پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر ماه سال ...
کاملترین فایل پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و
مدیران ...

آشنا

اما در میان ماآدمیان آنانکه هنوز هم اینجا و آنجا خصوصیات طبیعی خود را تا حدودی حفظ
کرده اند .بعضی .... دخمه هایی که تا همین اواخر و ختی حدود 50 یا 60 سال پیش محل دفن
پیران متوفی و ... او اینک در حال بررسی در اطراف مریخ است و در نظر دارد که حود را به
آنجا هم برساند. جایی که ... معلولیت ها که بر اثر حوادث و یا بیماری ها و یا بعضی
اختلال های.

هومیوپاتی چیست؟ - ساره عبداللهی فرد مشاوره مامائی

1 مارس 2015 ... از طرفی هومیوپاتی یکی از رشته های طب کل نگر نیز است. ... در سال 1796 میلادی،
اولین مقاله در زمینه هومیوپاتی توسط وی منتشر می شود ... امروزه 20 تا 30 درصد
پزشکان فرانسوی، از هومیوپاتی برای درمان ... درواقع در طب رایج بدن را به ارگانهای
مختلف تقسیم می کنیم و هر متخصص از دیدگاه خاصی، بیمار را بررسی می کند.

Holy Quran v1.9.7 دانلود برنامه قرآن مجید برای اندروید

13 جولای 2016 ... Holy Quran v1.9.7 دانلود برنامه قرآن مجید برای اندروید ... دانلود Holy Quran ... دانلود
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش
بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله ... 0 ...

گل میخک

... پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20 ساله
مراجعه ... -برترین پکیج پایان نامه بررسی علم دامپزشکی - دانلود فایل ..... مدیریت
پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر ماه سال ...
کاملترین فایل پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و
مدیران ...

علوم پزشکی - فروم تخصصی کلوب دانشجویی و دانش آموزی اینستاگرام

پاورپوینت بررسی هموروئید (بواسیر) در 17 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx ....
پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون در 20اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت
pptx ... پاورپوینت بررسی سیستم بسته بندی ضد عفونی شده در 12 اسلاید زیبا و
قابل ..... تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل در 29 صفحه word قابل ...

ترنم باران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان -کامل و جامع
... کاملترین فایل جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران) رشته جغرافیا ...... -برترین
فایل پروپزوال کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع تأثیر استقرار واحد ... -خرید و
دانلود پایان نامه بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و
نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20 ساله مراجعه کننده به مجتمع درمانگا.

مجموعه مقالات 26 - کمپ ایران | کمپ مسابقات کتابخوانی آنلاین در ایران

21 فوریه 2016 ... دانلود پایان نامه تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان ... مقاله بررسی
آسیب های شغلی پرستاران در بیمارستانهای آموزشی شهرستان … .... فرمت فايل :
WORD (قابل ويرايش)تعداد صفحات:65 پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته
...... بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش بيماران هموفيلی 2012 سال ...

دانلود حل مشکل وای فای (wifi) گوشی هواوی p8 lite -ALE-L21 با بیلد ...

24 سپتامبر 2016 ... دانلود حل مشکل وای فای (wifi) گوشی هواوی p8 lite -ALE-L21 با بیلد ... آموزشی این مدل
گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید با تشکر … ... 12 روز پیش .... بررسی
تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل ... دانلود پایان نامه در مورد پسماندها ...
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان بررسی عوامل ایجاد ...

فراسو كامپيوتر

شيوه تست زني نفرات برتر هر رشته .... 12 ساعت كامل فيلم آموزشي از استاد بزرگ
نقاشي جهان "باب راس" ..... آموزش زبان انگليسي نصرت 1 ، 2 || در يك پكيج اورجينال (
دي وي دي نقره اي) ..... دانلود پايان نامه بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش
بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني (ره) -كامل و
جامع ...

داستان من پرستار | جستجو در اسپیناد

داستان من پرستار در بین اطلاعات و محتوای سایت جستجو شده و نتایج زیر به نمایش
در آمده ... به گزارش ایلنا، اعضای بدن «سمیه تفکری» پرستار ۳۳ ساله بیمارستان
حضرت ... ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (
پیشینه و ..... پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل
12 تا 20 ...

آرشیو - اصلاح نیوز

کواکبیان: 20 کاندیدا در بین اصلاح طلبان مطرح است/ رویکرد ما حمایت قاطع از
روحانی است ..... پايان سال 96 نيروگاه هاي زباله سوز ساري و نوشهر راه اندازي مي شوند
.... نماینده ولی فقیه در مازندران درخواست کرد: بررسی کارشناسی درباره منطقه آزاد
مازندران ...... + رشته های جدید آغاز تکمیل ظرفیت دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه
آزادقائم شهر

دانلود پایانامه

۲۵۹ - پایان نامه بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس ۱۴۹ ...... ۱۸۷۹ - طراحی
سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه (رشته کارشناسی محیط زیست بازیافت) ۱۳۳
...... ۲۰۱ - نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری و تاثیر اندیشه های آنان در تصویر
انسان و ...... ۴۴۴ - تاثیر آموزش آگاهی و نگرش بیماران هموفیل ۲۰-۱۲ سال مراجعه کننده به
مجتمع ...

پاورپوینت, پرستاری,پایان نامه, آناتومی,تحقیق, مقاله کارشناسی ...

26 ژوئن 2016 ... دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و
نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله ... 4,000. پنومونی ناشی از ...

پرسشنامه عاطفه خود آگاهی برای بزرگسالان (TOSCA-3) – ویستا آرتیکل

25 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی پرسشنامه عاطفه خود آگاهی برای بزرگسالان ... از فروشگاه
فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد بود. ... دانلود پایان نامه بررسی
تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20 ... ببرید پایان نامه
کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی بررسی رابطه‌ی عوامل اجتماعی …

پایان نامه کار تحقیقی و کلیه تحقیق ها به

پایان نامه | پروژه | مقاله | ترجمه | کارآفرینی | دانلود تحقیق آماده ... ديزل (EDC) 37 24
كاربرد كدينگ در مخابرات 12 25 بررسي اثرات شرايط محيطي (فشار و دما و …) ... گوش
60 كارشناسي ارشدرشته شنوايي شناسي 8 بيماري آسم 25 9 دانش ژنتيك ......
آناتومي شكم 45200 تأثير آموزش آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 2012 سال مراجعه
كننده به ...

پوشش زنان عصر قاجار در آئینه سفرنامه ها - سخن آشنا

خبرگزاری سخن آشنا ارائه دهنده برترین اخبار و مطالب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،
اقتصادی از دیرباز تاکنون.

به دنياي کتــاب اکتــرونـيــک خوش آمديد

بیانیه هیات نگارندگان «نگرش» در مورد استاد آریانپور - ... نتایج طرح مطالعاتی
بررسي رتبه بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي- ..... باقر مومنی : دنيای روشنگر
دکتر ارانی (کتاب نقطه، سال اول، پائيز 1374، شماره ۱) ..... توجه:كتابهاي زير صرفا
جهت راهنمايي بيماران مبتلا به مشكل جنسي معرفي شده ...... الماسهاي آگاهي-اوشو-محسن
خاتمي

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران ...

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20
ساله دانلود مقاله رشته داروسازی دانلود مقالات پزشکی دانلود مقلات علوم پزشکی ...

پایان نامه | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق دانشجویی ...

Posted by irandok in کارورزی کارآموزی پروژه کارآموزی, پایان نامه, پایان نامه پروژه
تحقیق, .... 20 بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای
قدرت 105 ... 46 تاثیر آموزش آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 20-12 سال مراجعه کننده به
مجتمع ... 25 نظریه های گرسنگی تشنگی 18 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی.

پاورپوینت, پرستاری,پایان نامه, آناتومی,تحقیق, مقاله کارشناسی ...

26 ژوئن 2016 ... دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و
نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله ... 4,000. پنومونی ناشی از ...

دانلود فايل : Amalkard 1384-88.pdf ( 1818KB ) - وزارت بهداشت

گزارش عملكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دولت نهم .... رشته کارشناسی
ارشد پزشكی ایجاد شد و ظرفیت پذیرش دانشجو در این دو مقطع و هم ... مرگ کودکان زیر
یک سال نیز از 20/84 در هزار تولد زنده در سال 84 به 18/9 در هزار ... مناطق محروم، ساماندهی
وضعیت کاردان های بهداشت دهان و دندان و پرستاران دندانپزشكی، ارتقای سطح آگاهی
اقشار.

نگاره ي صدف

30 آگوست 2016 ... -دريافت فايل سوالات آزمون كارشناسي ارشد حسابداري سال 1387 كد 1134 با پاسخنامه
كليدي ... -دانلود مقاله بررسي نقش رسانه در آموزش زبان -كامل و جامع

شماره ۲، پاییز ۹۳ (۳٫۵ مگابایت) - انجمن پزشکان عمومی ایران

اصالح نظام آموزشی و توانمندسازی پزشکان، به گونه ای که: ... نگرش فرصت تبدیل
شود ..... 12 |. ایران. عمومی. پزشکان. انجمن. داخلی. نشـریه. سال اول • شامره دوم • پـــــاییز
1393 .... 20 - ارائه ی تحلیل های کارشناسی در رابطه با برنامه تحول ..... »صحبت هایی
شده تا پایان نامه ها در آزمون دستیاری هم تأثیرگذار باشد. ...... پرستار مطب با طعنه می.

پرسشنامه عاطفه خود آگاهی برای بزرگسالان (TOSCA-3) – ویستا آرتیکل

25 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی پرسشنامه عاطفه خود آگاهی برای بزرگسالان ... از فروشگاه
فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد بود. ... دانلود پایان نامه بررسی
تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 12 تا 20 ... ببرید پایان نامه
کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی بررسی رابطه‌ی عوامل اجتماعی …

پایان نامه کار تحقیقی و کلیه تحقیق ها به

پایان نامه | پروژه | مقاله | ترجمه | کارآفرینی | دانلود تحقیق آماده ... ديزل (EDC) 37 24
كاربرد كدينگ در مخابرات 12 25 بررسي اثرات شرايط محيطي (فشار و دما و …) ... گوش
60 كارشناسي ارشدرشته شنوايي شناسي 8 بيماري آسم 25 9 دانش ژنتيك ......
آناتومي شكم 45200 تأثير آموزش آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 2012 سال مراجعه
كننده به ...

علوم پزشکی - فروم تخصصی کلوب دانشجویی و دانش آموزی اینستاگرام

پاورپوینت بررسی هموروئید (بواسیر) در 17 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx ....
پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون در 20اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت
pptx ... پاورپوینت بررسی سیستم بسته بندی ضد عفونی شده در 12 اسلاید زیبا و
قابل ..... تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل در 29 صفحه word قابل ...

پوشش زنان عصر قاجار در آئینه سفرنامه ها - سخن آشنا

خبرگزاری سخن آشنا ارائه دهنده برترین اخبار و مطالب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،
اقتصادی از دیرباز تاکنون.

مقاله علمی پژوهشی کنفرانسی پایان نامه پروژه کلاسی پروژه اخر ترم ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال مرتع آبخیزداری اطلاع ... بررسی
تغییرات برخی از ویژگیهای فیزیکو شیمیایی خاک در اثر تبدیل ... جمعه 23 اسفند
1392 17:41 انجام پایان نامه کارشناسی دانلود pdf doc docx ppt تومان پروپوزال .....
ارائه پیشنهاداتی برای برنامه ریزی آموزشی در رشته دامپزشکی بر اساس طرح یک نظر
...

سال شروع فعاليت بعنوان هيات علمي: 1382 آخرين رتبه علمي: دانشیار ...

دانشجوي رتبه اول کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكي تبريز ... عناوین پایان نامه ها
.... دبیر علمی همایش سراسری"چالشهای پرستاری از کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن "
... بين پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني تبريز. 3. سخنرانی. كرمان. آذر 81. 20-
22 ... بررسي ميزان آگاهي مادران كودك مبتلا به تب تشنج در مورد روشهاي كنترل تب ، در
...

مطالب جدیدتر - مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - blogfa.com

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - آشنایی با رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی وتازه
... 90 مگابايت - برای دانلود باید با نحوه دانلود از سایت رپیدشیر آگاهی داشته باشید!
... در دوره‌هاي كارشناسي ارشد (MSc) و دكتري (PhD) درگروههاي آموزشي مختلف دانشكده .....
آيا ميدانستي که قد انسان تا 20 الي 25 و گاها" تا 40 سالگى بلند ميشود و از چهل ...

بر روی بایگانی - 7y7

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و
نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني (ره) ...

بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل ... - داک لینک

... با بيماري هموفيلي. بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل ۱۲
تا ۲۰ ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني (ره) در رابطه با بيماري هموفيلي.

فروش دانلودي پايان نامه بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي - رز بلاگ

5 ژانويه 2017 ... بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله ... دانلود
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری بررسی تأثیر آموزش بر ...

ترنم باران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان -کامل و جامع
... کاملترین فایل جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران) رشته جغرافیا ...... -برترین
فایل پروپزوال کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع تأثیر استقرار واحد ... -خرید و
دانلود پایان نامه بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران

دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی واحد کار وفای به عهد – Main.0f0.in

دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی واحد کار وفای به عهد. نوامبر 15, 2016 علوم انسانی
... دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي
و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 سالهپایان نامه تعيين ميزان افسردگي در ...

فروش دانلودي پايان نامه بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي - رز بلاگ

5 ژانويه 2017 ... بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله ... دانلود
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری بررسی تأثیر آموزش بر ...

سایت پرستاران مشهد - پرستاری روان شناسی

19 فوریه 2014 ... هموفیلی (1) ... برچسب‌ها: افسردگی, پسرها, افسردگی در آقایان, پرستاری روان, اعصاب
... و جراحت سر، سکته، اختلالات خواب، استرس شدید، کمبود ویتامین B12 و بیماری ...
کند می توانید با ما همراه باشید تا بهترین ترفندهای خواب را به شما آموزش دهیم. ...
تاريخ : پنجشنبه ۲۵ مهر۱۳۹۲ | 20:34 | نويسنده : سید محسن عطارباشی.

ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ - دانشگاه اصفهان

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎﺗﺎ در ورزش ﮐﺎراﺗﻪ در ﮐﺎراﺗﻪ ﮐﺎﻫﺎي ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎه. (. دان. و1 ... روزآﻣﺪ ﮐﺮدن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي درﺳﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ ..... ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ.

مجموعه مقالات 26 - کمپ ایران | کمپ مسابقات کتابخوانی آنلاین در ایران

21 فوریه 2016 ... دانلود پایان نامه تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان ... مقاله بررسی
آسیب های شغلی پرستاران در بیمارستانهای آموزشی شهرستان … .... فرمت فايل :
WORD (قابل ويرايش)تعداد صفحات:65 پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته
...... بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش بيماران هموفيلی 2012 سال ...

بیماری ای بی( بیماری پروانه ای ) - مشاوره ژنتیک*Genetic Counselling

روش PGD برایی تعیین جنسیت جنین و تشخیص زود هنگام بیماری های ژنتیکی ...
دانلود مطالب درسی ... مقایسه یادگیری دانشجویان کارشناسی پرستاری در دو روش آموزش
از طریق لوح فشرده و ... طراحی نرم‌افزار آموزشی و شبیه‌ساز احیای قلبی – ریوی و
بررسی تأثیر آن بر ... مطالعات پایان نامه رشته معماری طراحی فرهنگسرا ...... (1395/7/
12).

بیماران – برگه 2 – دانلود مستقیم

دانلود پایان نامه تعیین فراوانی موارد استفاده از ECT در بیماران بستری در
بیمارستان ... بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش بيماران هموفيلی 2012 سال
مراجعه كننده به ... بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20
ساله … با موضوع دانلود, پایان نامه ,کارشناسی ارشد رشته پرستاری ,بررسی, تأثیر,
آموزش, ...

گل میخک

اورجینال / آموزش ترکی آذربایجانی /Language Turkish ..... -دانلود پایان نامه مقایسه
شیوع OCD بین دانش آموزان 15 -18 سال ممتاز وضعیف -کامل و جامع ... -دریافت فایل
پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست افقی در کنار ... -دانلود
بیماریهای غیر واگیر و اپیدمیولوژی آنها - خرید آنلاین و دریافت ..... بیش از 12 ساعت
گفتار

دانلود پایانامه

۲۵۹ - پایان نامه بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس ۱۴۹ ...... ۱۸۷۹ - طراحی
سیستم جمع‌آوری شیرابه در مدفن پیمانه (رشته کارشناسی محیط زیست بازیافت) ۱۳۳
...... ۲۰۱ - نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری و تاثیر اندیشه های آنان در تصویر
انسان و ...... ۴۴۴ - تاثیر آموزش آگاهی و نگرش بیماران هموفیل ۲۰-۱۲ سال مراجعه کننده به
مجتمع ...

سایت پرستاران مشهد - پرستاری روان شناسی

19 فوریه 2014 ... هموفیلی (1) ... برچسب‌ها: افسردگی, پسرها, افسردگی در آقایان, پرستاری روان, اعصاب
... و جراحت سر، سکته، اختلالات خواب، استرس شدید، کمبود ویتامین B12 و بیماری ...
کند می توانید با ما همراه باشید تا بهترین ترفندهای خواب را به شما آموزش دهیم. ...
تاريخ : پنجشنبه ۲۵ مهر۱۳۹۲ | 20:34 | نويسنده : سید محسن عطارباشی.

تحقیق در مورد تعریف مدیریت استراتژیک چیست - ایران فردا

17 ژانويه 2017 ... دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي ...
تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 ساله

دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی واحد کار وفای به عهد – Main.0f0.in

دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی واحد کار وفای به عهد. نوامبر 15, 2016 علوم انسانی
... دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پرستاري بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي
و نگرش بيماران هموفيل 12 تا 20 سالهپایان نامه تعيين ميزان افسردگي در ...

قلب شفاف با زرق و برق فوق العاده طلایی | Transparent heart with glitter golden fantastic

پاورپوینت درس 15 علوم نهم (با هم زیستن)نرم افزار کتابخانه با زبان دلفی

دانلود اقدام پژوهي با موضوع: راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

دانلود طرح جابر درون میوه

فایل اتوکد طراحی ایستگاه اتوبوس همراه با پلان، دید از روبرو و جانبپاور پوینت درس 4 پیام های آسمانی نهم (خورشید پنهان)

دانلود ماژول jo responsive grid gallery for articles برای جوملا 2/5 و جوملا 3