دانلود فایل


پروژه ارشد درباره تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter - دانلود فایلدانلود فایل این تحقیق به بررسی تست وکارایی نرم افزار توسط جیمیتر میپردازد

دانلود فایل پروژه ارشد درباره تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 52 صفحه


این پروژه در دانشگاه علم صنعت در رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع ارشد ارائه گردیده است و توسط نویسنده در فروشگاه پارس عرضه شده است

معرفی :
تعریف تست یک نرم افزار را می توان فرآیندی جهت کشف خطاهای کشف نشده نرم افزار در جهت مرتفع نمودن آن ها عنوان نمود. انواع مختلف تست نرم افزار عبارتند از: تست عملکرد، تست استرس، تست اکتشافی، تست تطبیق پذیری با محیط.
ابزار Jmeter محصول 100 درصد متن باز از تیم توسعه Apach به منظور تست کسب وکار بر روی محتوای ثابت و پویا FTP،Java object Data ،Baseand Queries ،Asp.net،web dynamic language-php و غیره،قابل استفاده است.

شما می توانید از Apach JMeter برای تست نرم افزار و هم چنین درک عملکرد یک برنامه تحت وب استفاده کنید.
تست عملکرد نرم افزار برای تعیین اینکه آیا یک برنامه وب تحت آزمون سود بالایی از در خواست ها را فراهم می کند یا نه، کاربرد دارد
در این گزارش ابتدا با یک تعریف کلی از J Meter و ارائه مثالی برای آزمون سرور www.google.com که 100 کاربر به این سرور دست یابی پیدا کرده اند کار را آغاز کرده سپس برخی کامپوننت های J Meter را برای آزمون سرور irandoc.ac.ir با دستیابی 100 کاربر معرفی وپیاده سازی خواهیم کرد و در پایان کار نتیجه بدست آمده از این آزمون را تجزیه وتحلیل می کنیم.

فهرست مطالب
  1. مقدمه
  2. معرفی J Meter
  3. معرفی المنت های post processor
3-1. Bean shell post processor
3-2. BSF post processor
3-3. BSF post processor
3-4. Debug post processor
3-5. JDBC post processor-
3-6. JSR223post processor
3-7. Regular expression extractor
3-8 . X path Extractor
3-9. Result status action Handler
  1. معرفی برخی ازالمنت های Assertion
4-1. Bean shell Assertion
4-2. Duration Assertion
4-3. Compare Assertion
4-4. BSF Assertion
  1. 5.معرفی برخی از المنت های listener
5-1. Graph resulte
5-2. JSR223 Listener
5-3. Mailer Visualizer
  1. نتیجه گیری

مقدمه:
یکی از مهمترین مراحل تولید نرم افزار، فاز تست و رفع اشکال سیستم است که در تمام متدهای تولید سیستم های نرم افزاری از جمله RUP برای آن روش مدونی در نظر گرفته شده است.
تعریف تست یک نرم افزار را می توان فرآیندی جهت کشف خطاهای کشف نشده نرم افزار در جهت مرتفع نمودن آن ها عنوان نمود. انواع مختلف تست نرم افزار عبارتند از: تست عملکرد، تست استرس، تست اکتشافی، تست تطبیق پذیری با محیط.
در این گزارش ابتدا با یک تعریف کلی از J Meter و ارائه مثالی برای آزمون سرور www.google.com که 100 کاربر به این سرور دست یابی پیدا کرده اند کار را آغاز کرده سپس برخی کامپوننت های J Meter را برای آزمون سرور irandoc.ac.ir با دستیابی 100 کاربر معرفی وپیاده سازی خواهیم کرد و در پایان کار نتیجه بدست آمده از این آزمون را تجزیه وتحلیل می کنیم.


Jmeter:
ابزار Jmeter محصول 100 درصد متن باز از تیم توسعه Apach به منظور تست کسب وکار بر روی محتوای ثابت و پویا FTP،Java object Data ،Baseand Queries ،Asp.net،web dynamic language-php و غیره،قابل استفاده است.
شما می توانید از Apach JMeter برای تست نرم افزار و هم چنین درک عملکرد یک برنامه تحت وب استفاده کنید.
تست عملکرد نرم افزار برای تعیین اینکه آیا یک برنامه وب تحت آزمون سود بالایی از در خواست ها را فراهم می کند یا نه، کاربرد دارد.
JMeter برای آنالیز کارایی سرورهای کلی تحت بار سنگین استفاده شود.


تست عملکرد نرم افزار شامل:

Load testing: مدل سازی استفاده مورد انتظار از سرور توسط شبیه سازی دسترسی کاربران به خدمات وب سایت.
Stree testing :هر وب سرور یک ظرفیت بار حداکثر دارد زمانی که بار فراتر از حد مجاز می رود پاسخ وب سرور آهسته می شود و شروع به تولید خطا می کند. هدف از stree test برای پیدا کردن حداکثر بار وب سرور که می تواند اداره کند.

نکته: قبل از تست عملکرد نرم افزار تحت وب باید مواردزیر مشخص گردد:
حال می خواهیم یک مثال کلی از تست عملکرد نرم افزار توسط JMeter را بیان کنیم. در این تحلیل عملکرد google.com برای 100 کاربر را بیان می کنیم.

برای تست عملکرد در این مثال عملی باید مراحل زیر را انجام دهیم:

مرحله اول : اضافه کردن گروه کاربران
بر روی Test plan کلیک راست کرده و یک گروه کاربران جدید را ایجاد کنید:
Add -> Threads (Users) -> Thread Group

در کنترل پنل گروه کاربران وارد کردن خصوصیات گروه به شرح زیر است:

: تعدادی از کاربران که به وب سایت متصل می شوند. Number of Thread (users)
زمان اجرای تست.:Loop count
به این معنی که چه میزان شروع کاربر بعدی به تاخیر می افتد. :Ramp up priod
مرحله دوم:اضافه کردن Jmeter Element
در این مرحله عنصر مورد نظر Jmeter را انتخاب می کنیم در این مثال HTTP Requst Defualt و HTTP Requast را انتخاب کردیم.

در کنترل پنل Default HTTP Request آدرس وب سایت تحت آزمون را وارد می کنیم.

HTTP Request:این عنصر را با کلیک راست روی Thread Group و انتخاب :
Add -> Sampler -> HTTP Request

در کنترل پنل HTTP مسیر درستی که درخواست شما از این مسیر به سرور ارسال می شود رابیان می کند.

مرحله سوم:اضافه کردن Graph resultJmeter می تواند نتیجه آزمون را در گرافی نمایش دهد.
Right click Test Plan, Add -> Listener -> Graph Results

مرحله چهارم:
برای شروع فرآیند تست گزینه Run در جعبه ابزار را انتخاب کنید.

تحلیل این گراف:
نقاط سیاه:تعداد کل نمونه هایی که به سرور فرستاده می شوند.
نقاط آبی: میانگینی از نمونه هایی که فرستاده می شوند.
نقاط قرمز: انحراف استاندارد فعلی است.
نقاط سبز: نشان دهنده تعداد در خواست هایی است که در هر دقیقه سرور به کار می گیرد.
برای آنالیز کارایی از وب سرور تحت آزمایش باید شما باید بر روی دو پارامتر تمرکز کنید:
  1. توان عملیاتی
  2. انحراف
توان عملیاتی اغلب یک پارامتر مهم است و نشان دهنده توانایی سرور برای مدیریت بار سنگین است.
انحراف: انحراف به رنگ قرمز نمایش داده شده است و انحراف از میانگین را نشان داده شده است هرچه این مقدار کوچکتر باشد بهتر است.
نتیجه: در این آزمایش توان عملیاتی google server ،491.193 می باشد این بدین معنی است که که سرور می تواند 491.193 درخواست در دقیقه را مدیریت کند.این مقدار بسیار بالا است بنابراین ما می توانیم بگوییم سرور گوگل دارای عملکرد خوبی است.
در ادامه می خواهیم هر کدام از المنت ها را معرفی کنیم سپس سایت www.irandoc.ac.ir که یک سایت معتبر علمی است را با استفاده از این کامپوننت های مطرح شده مورد آزمون قرار دهیم سپس نتایج حاصل از آن را تجزیه وتحلیل کنیم.
ادامه....جیمتر


تست وکارایی نرم افزار


ابزار jmeter


ابزار تست نرم افزار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ادامه - شرکت جوانه نرم افزار

در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ “ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺟﻮاﻧﻪ” اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ... ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺪرن آﻣﻮزش ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ... راه
اﻧﺪازي ﺗﺴﺖ ﻫﺎي وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺪي (Functional) و ﮐﺎراﻳﻲ (Performance) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ...
آﻣﻮزش ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ، ﺑﻪ آﻣﻮزش 1000 داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از ﺗﺮم ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل
ﲢﺼﻴﻠﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ... در ﺳﺎل 1384 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ...

پروژه ارشد درباره تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter ...

3 نوامبر 2016 ... پروژه ارشد درباره تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter ... فرمت
فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 52 صفحه این پروژه در ...

irib 3 ident ایدنت شبکه 3 2015 - esy.es

28 سپتامبر 2016 ... مصاحبه جالب درباره کمبود شوهر 5. اسپیر های گلدبرگ 5 ... پربازدید هفته. پروژه
ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter 2 ...

پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter | A To ...

3 سپتامبر 2016 ... پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter ... این پروژه در
دانشگاه علم صنعت در رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع ارشد ارائه گردیده است و توسط
نویسنده در فروشگاه پارس عرضه شده است. معرفی : ... درباره نویسنده ...

عکس جديد و ديده نشده از شهرام محمودي و پسرش - esy.es

14 آگوست 2016 ... پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter 2 ... تحقیق درباره
بررسی و ارزیابی کامل پایگاه داده my sql 1 ...

دانلود مقاله سنسور AMR - لینک فایل های دانلودی

ارتباط با ما · درباره سایت ... پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی
ابزارهای Jmeter · دانلود مقاله صلح امام حسن · تحقيق درباره خودشناسی و اصطلاحات آن ...

و نرم افزار

نرم افزار سئو نرم افزارهایی هستند که توسط آنا کلمات کلیدی سایت و تگ ها و رتبه و
رنک ..... پروژه ارشد درباره تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter.

پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter | cell full

پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter. توسط : adminدر:
اکتبر 20, 2016 در: بدون دیدگاه ... تحقیق درباره طراحی صفحات HTML وب ...

ادامه - شرکت جوانه نرم افزار

در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ “ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺟﻮاﻧﻪ” اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ... ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺪرن آﻣﻮزش ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ... راه
اﻧﺪازي ﺗﺴﺖ ﻫﺎي وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺪي (Functional) و ﮐﺎراﻳﻲ (Performance) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ...
آﻣﻮزش ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ، ﺑﻪ آﻣﻮزش 1000 داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از ﺗﺮم ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل
ﲢﺼﻴﻠﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ... در ﺳﺎل 1384 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ...

آموزش تست و کارایی نرم افزار توسط ابزار JMeter | نماد امنیت وب

آموزش تست کارایی و قوانین نرم افزار توسط ابزار JMeter ... ابزار JMeter محصول ۱۰۰
درصد متن باز تیم توسعه Apache به منظور تست قوانین کسب و کار و کارایی نرم
افزار مورد استفاده قرار می گیرد. ... ۶) برخی دوره‌ها دارای محدودیت ثبت‌نام می‌باشند،
بنابراین اولویت ثبت‌نام در هر دوره ... درباره ما · - تماس با ما · - قوانین و مقررات · -
مشتریان ...

شاپ لی :: جستجوی وب :: آموزش تست برنامه های کاربردی تحت وب - خانه

Acunetix یک ابزار تست امنیت برای برنامه های کاربردی تحت وب می باشد. این ابزار
برنامه .... 25 پیام پرداز - حفاظت از برنامه‌های کاربردی تحت وب توسط WAF .... آموزش
برنامه نویسی تحت شبکه با سی شارپ در قالب پروژه (+), ۱ ساعت . ... در این دوره
دانشجو درباره تکنیک های ارزیابی امنیتی و تست نفوذ به سرورها، کلاینت ها و وب
سایت .

دانلود نرم افزار Change My Software 8 Edition | مهندسی کامپیوتر

15 ژوئن 2016 ... ... پروژه ارشد درباره تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter ... توجه : ما
هنوز این نرم افزارو تست نکردیم و اگر خرابی داشت هیچ گونه ...

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید نخ متوسط تا ضخیم از ضایعات ...

6 نوامبر 2016 ... فروشگاه تحقیقات و پروژه های دانشجویی ... پروژه ارشد درباره تست و کارایی نرم
افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter · 536 - دانلود طرح توجیهی: تولید ...

دانلود نرم افزار رشنال رز آموزش uml

دانلود نرم افزار رشنال رز آموزش uml از بین هزاران مقاله و اطلاعات وب سایتهای وب
فارسی جستجو ... پروژه ارشد درباره تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای
Jmeter.

پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter | A To ...

3 سپتامبر 2016 ... پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter ... این پروژه در
دانشگاه علم صنعت در رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع ارشد ارائه گردیده است و توسط
نویسنده در فروشگاه پارس عرضه شده است. معرفی : ... درباره نویسنده ...

شاپ لی :: جستجوی وب :: آموزش تست برنامه های کاربردی تحت وب - خانه

Acunetix یک ابزار تست امنیت برای برنامه های کاربردی تحت وب می باشد. این ابزار
برنامه .... 25 پیام پرداز - حفاظت از برنامه‌های کاربردی تحت وب توسط WAF .... آموزش
برنامه نویسی تحت شبکه با سی شارپ در قالب پروژه (+), ۱ ساعت . ... در این دوره
دانشجو درباره تکنیک های ارزیابی امنیتی و تست نفوذ به سرورها، کلاینت ها و وب
سایت .

پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter

6 جولای 2016 ... پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter فرمت فایل : pdf (
قابل مطالعه) تعداد صفحات : 52 صفحه این پروژه در دانشگاه علم ...

irib 3 ident ایدنت شبکه 3 2015 - esy.es

28 سپتامبر 2016 ... مصاحبه جالب درباره کمبود شوهر 5. اسپیر های گلدبرگ 5 ... پربازدید هفته. پروژه
ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter 2 ...

پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter | cell full

پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter. توسط : adminدر:
اکتبر 20, 2016 در: بدون دیدگاه ... تحقیق درباره طراحی صفحات HTML وب ...

پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter | cell full

پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter. توسط : adminدر:
اکتبر 20, 2016 در: بدون دیدگاه ... تحقیق درباره طراحی صفحات HTML وب ...

آپدیت رسمی هک کلش آف کلنز

14 ا کتبر 2016 ... مصاحبه جالب درباره کمبود شوهر 5. اسپیر های گلدبرگ 5 ... پربازدید هفته. پروژه
ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter 2 ...

فیلم آموزشی : پروژه ها

فیلم آموزشی : پروژه ها - ... پروژه ها. صفحه نخست · تماس با ما · RSS. درباره وبلاگ ...
پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter · پاورپوینت فصل
...

برنامه ی ++C پروژه ی ترازوی دیجیتال توسط میکروی ARM | صدف فایل

21 سپتامبر 2016 ... می توانید با دانلود این برنامه و مطالعه ی آن بخش نرم افزاری پروژه ی ترازوی دیجیتال
را راه اندازی ... پروژه ارشد تست و کارایی نرم افزار توسط برخی ابزارهای Jmeter ...
تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست.دانلود پاورپوینت آمار مقدماتی و پیشرفته-328 اسلاید

دانلودکاملترین نقشه اتوکد کاربری اراضی تبریز

طرح توجیهی مخازن پلی اتیلنی

پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی هشتم ( الکتریسیته )

دانلود پاورپوینت فیسبوک در کمین زندگی های مشترک سالم - 27 اسلاید

فایل فلش تبلت با مشخصه p8800-bb-v2.2

پاورپوینت مروري بر مبانی واصول تجارت الكترونيكي

حل المسائل حسابداری میانه 1 جمشید اسکندری فصل 8

دانلود پاورپوینت فیسبوک در کمین زندگی های مشترک سالم - 27 اسلاید