دانلود فایل


اختلالات خواب , آزمایش و آزمایشگاه خواب Sleep lab - دانلود فایلدانلود فایل اختلالات خواب , آزمایش و آزمایشگاه خواب Sleep lab

دانلود فایل اختلالات خواب , آزمایش و آزمایشگاه خواب Sleep lab اختلالات خواب , آزمایش و آزمایشگاه خواب Sleep lab
40 صفحه در قالب word
به همراه 46 اسلاید آماده ارائه در قالب پاورپوینت

فهرست
فصل اول ـ مقدمه. 6
فصل دوم ـ خواب/انواع و مراحل آن. 7
خواب............. 7
انواع خواب....... 7
مراحل خواب 7
شروع خواب.. 7
مرحله اول.. 8
مرحله دوم. 8
مرحله سوم. 8
مرحله چهارم. 9
مرحله پنجم. 9
نکاتی پیرامون مراحل خواب.. 10
فصل سوم-اختلالات خواب.. 11
v اختلال در خواب به چه معناست؟. 11
v علل به وجود آمدن اختلالات خواب.. 11
v خطرات ناشي از اختلال در خواب (خواب ضعيف). 11
v نشانه هاي اختلالات خواب.. 11
v آشنايي با بعضي از اختلالات شايع خواب.. 11
v دسته بندی اختلالات خواب.. 12
v تعریف برخی از اختلالات رایج خواب.. 13
v خروپف (Snoring). 13
v سندرم وقفه انسدادی حین خواب (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) 14
v سندرم وقفه تنفسی خواب مرکزی ( Central Sleep Apnea Syndrome. 15
v خواب ناکافی (Insomnia). 17
v سندرم پاهای بیقرار (Restless Leg Syndrome-RLS). 18
v پرخوابی/نارکولپسی ( Narcolepsy ). 19
v راه رفتن در خواب(sleep-walking ). 19
v اختلال رفتار در مرحله خواب REM ( RBD-REM sleep Behavior Disorder). 20
v هراس شبانه ( (Night Terrors. 20
v کابوس شبانه ( Nightmare ). 20
v صحبت کردن درخواب ( Sleep Talking). 21
v دندان قروچه ( (Bruxism.. 21
v سندرم نبود بیداری- خواب ۲۴ ساعته. 21
v سندرم کلاین – لوین. 21
فصل چهارم ـ آزمایشگاه خواب.. 22
v پلی سمونوگرافی.. 22
v موارد درخواست تست پلي سومنوگرافي.. 23
v تست سنجش خواب آلودگی طی روز. 24
v تست سنجش توانایی بیدار ماندن. 25
فصل پنجم ـ آزمایشات خواب.. 27
v سیگنال های بیولوزیکی.. 27
v الکتروانسفالوگرافی – EEG.. 28
انواع مختلف امواج مغزی در الکتروانسفالوگرام طبیعی.. 29
v الکترومیوگرافی - EMG.. 30
v الکترواکولوگرافی - EOG 33
v درصد اشباع اکسیژن خون. 33
v بررسی همزمان سیگنال های بیولوزیکی.. 34
فصل ششم – نتیجه گیری. 37
فصل هفتم-مراجع و منابع. 38

فصل اول ـ مقدمه
در سال هاي اخير خواب به عنوان يك پديده ي الكتريكي شناخته شده است و اختلالات آن بايد به عنوان يك نشانه ي مهم در نظر گرفته شوند. اين اختلالات مي تواند موجب اختلال در وضع فيزيولوژيك بدن يا بروز مشكلات عاطفي و رفتاري در افراد شود. نتيجه ي اين اختلالات تنها به زمان خواب محدود نمي شود بلكه در زمان بيداري نيز نمود پيدا مي كند. روش پلي سومنوگرافي روش مناسبي براي پي بردن به اختلال خواب در افراد مبتلا است.
در این تحقیق سعی شده تا در ابتدا با تعریف کلی از خواب و مراحلی که انسان ها در خواب طی میکنند توضیحی در ارتباط با خواب سالم داده شود.هم چنین در فصل دوم به تفصیل در رابطه با انواع خواب که بر دو نوع هستند و ارتباط آن با هر یک از مراحل خواب صحبت شده است.
در ادامه و در فصل سوم به تعریف اختلال خواب و این که عوامل به وجود آمدن این اختلالات چیست و تاثیر آنها در زندگی روزمره ی انسان ها به چه صورت می باشد, پرداخته شده است.هم چنین در ادامه با برخی از مهم ترین اختلالات شایع خواب و روش های درمان آنها آشنا می شویم.
در فصل چهارم به آزمایشگاه خواب می رسیم. در این فصل با 3 تا از مهم ترین تست های خوابی که در دنیا انجام می شود آشنا می شویم که عبارتند ار پلی سمونوگرافی , تست سنجش خواب آلودگی طی روز و تست سنجش توانایی بیدار ماندن. هم چنین در رابطه با این موضوع که هر کدام از تست های فوق در چه مواردی استفاده می شوند و نشان گر کدام یک از اختلالات خواب می باشند نیز صحبت می شود.
در پنجمین و آخرین فصل از این تحقیق نیز به آن چه که در آزمایشگاه خواب رخ می دهد می پردازیم. در این فصل تمامی سیگنال های زیستی که شامل EEG, EMG و EOG و در حین آزمایش خواب ثبت می شوند به طور کامل توضیح داده شده و هم چنین ارتباط آنها با هر یک از مراحل خواب مشخص می شود . به علاوه در این فصل آزمایشات دیگری که در طول آزمایش خواب انجام می شود از جمله آزمایش اشباع اکسیزن خون به اختصار توضیح داده میشوند.
به طور کلی سعی شده تا یکی از مهم ترین بخش های زندگی هر انسان که به طور تقریبی یک سوم از زندگی او را شامل می شود, مورد بررسی قرار گیرد چرا که اختلالات خواب تنها ساعاتی که ما در خواب هستیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد, بلکه تاثیر مستقیم و بسیار عمیقی بر سایر بخش های زندگی می گذارد. و هم چنین باعث بسیاری از بیماری ها می گردد.

فصل دوم ـ خواب/انواع و مراحل آن خواب
عبارت است از کاهش تا فقدان سطح هوشیاری، تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیر فعال شدن تقریباً تمام عضلات ارادی در زمان استراحت به طوری که فعالیت بدن و ذهن تغییر کرده و توهم های بینایی جایگزین تصاویر واضح واقعی بشوند. در بین پستانداران، پرندگان، ماهیان و دیگر جانوران مراحل خواب و بیداری وجود دارد. خواب برای سلامت و بازسازی سیستم اعصاب، سیستم ایمنی و سیستم عضلانی-اسکلتی انسان ها و جانوران اهمیت دارد.[1]
انواع خواب
اختراع دستگاه نوار مغزی به دانشمندان اجازه داد تا به مطالعه خواب انسان، به روش هایی که پیش از آن ممکن نبود، بپردازند. در خلال دهه ۱۹۵۰ فردی به نام اوژن آسرینسکی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود، از این وسیله برای کشف آنچه امروز خواب REMخوانده می شود استفاده کرد. مطالعات بیشتر بر روی خواب انسان نشان داده است که خواب از یک سری مراحل گذر می کند که الگوهای امواج مغزی در هر مرحله با یکدیگر متفاوتند. خواب دارای دو نوع اصلی است:
خواب : (Rapid Eye Movement )REM(حرکت سریع چشم) که خواب فعال یا خواب نابه روال (paradoxical) نیز خوانده می شود. [1]
خواب (Non- Rapid Eye Movement)NREM : (حرکت غیرسریع چشم) که خواب آرام نیز خوانده می شود. [1]
خواب NREM حدود 75% از کل مراحل خواب را به خود اختصاص میدهد و خواب REM تنها 25% از مراحل خواب را تشکیل میدهد.]5[
مراحل خواب
خواب دارای پنج مرحله است: چهار مرحله خواب بدون رم ( NREM ) (بدون حرکات سریع چشمی) و یک مرحله با رم ( REM ) (حرکات سریع چشمی). وقتی بیدار و فعال هستیم، مغز امواج بتا صادر می کند. دامنه این امواج ضعیف و فرکانس آنها بین 15 تا 17 سیکل بر ثانیه است. وقتی چشم هایمان را می بندیم و پیش از خواب رفتن دراز می کشیم، مغز امواج آلفای زیادی می فرستد. امواج آلفا دامنه ضعیف و فرکانسهای بین 8 تا 13 سیکل بر ثانیه دارند.]4[
شروع خواب
در خلال نخستین مراحل خواب، ما هنوز نسبتاً بیدار و هشیار هستیم. مغز امواجی تولید می کند به نام امواج بتا که کوچک و سریع هستند. به مرور که مغز شروع به آرامش یافتن می کند، امواج کندتری به نام امواج آلفاشوند.
در طول این مدّت و هنگامی که هنوز کاملاً به خواب نرفته ایم ممکن است احساس عجیب و کاملاً واضحی را تجربه کنیم که توهمات پیش خواب نامیده می شود. مثال های متداول و شایع این پدیده عبارتند از احساس افتادن (پرت شدن) یا شنیدن این که کسی نام شما را صدا می کند.
رویداد بسیار شایع دیگری که در این دوره زمانی وجود دارد، پرش میوکلونیک است. اگر تا کنون، بدون هیچ دلیل مشخص و خاصی، ناگهان بدنتان تکان خورده یا پریده است این پدیده ظاهراً عجیب را تجربه کرده اید. در عالم واقع، این پرش های میوکلونیک بسیار شایعند ]5[
مرحله اولمرحله ۱ شروع چرخه خواب و نسبتاً مرحله سبک و خفیفی از خواب است. مرحله ۱ را می توان به صورت دوره گذار بین بیداری و خواب در نظر گرفت. این مرحله از خواب، تنها مدّت زمانی کوتاهی در حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه طول می کشد. ]5[
وقتی ما به مرحله اول خواب وارد می شویم، امواج مغزی از آهنگ آلفا به تتا عبور می کنند. امواج تتا که فرکانس آنها بین 6 تا 8 سیکل بر ثانیه است با حرکات آرام چشمی همراه هستند. تبدیل امواج آلفا به امواج تتا می تواند حالت خواب آور به دنبال آورد. در این دوره ما تصاویر توهمی کوتاهی می بینیم که به تصاویر رویا شباهت دارند و مثل یک عکس روشن هستند. این تصاویر احتمالا به خلاقیت مربوط می شوند. مرحله اول خواب سبک ترین مرحله آن است. اگر در این مرحله از خواب بیرون بیاییم، احتمالا احساس خواهیم کرد که اصلا نخوابیده ایم. ]4[
مرحله دوم
پس از 30 تا 40 دقیقه خواب در مرحله اول ، در سراشیبی مراحل دوم ، سوم و چهارم خواب می افتیم.
دومین مرحله خواب تقریباً ۲۰ دقیقه طول می کشد. مغز شروع به تولید امواج منظم و سریعی می کند که به نام دوک های خواب معروفند. دمای بدن شروع به کاهش و ضربان قلب شروع به کندشدن می کند. یک مرحلهی ناهشیار است که خواب رونده به راحتی یبدار می شود. ]5[
در طول مرحله دوم امواج مغزی دامنه متوسط و فرکانس تقریبا 4 تا 7 سیکل در ثانیه را نشان می دهد، اما با دوکهای خواب همراه هستند. دوکهای خواب فرکانس بین 12 تا 16 سیکل در ثانیه دارند و برنامه های کوتاه فعالیت سریع مغزی را نشان می دهند. در طول این مرحله ما دوره هایی را نیز تجربه می کنیم که اصطلاحا مجموعه K نامیده می شوند. مجموعه K در اثر افزایش کوتاه مدت فعالیت مغز که در اثر واکنش به محرکهای خارجی مثل سر و صدای کتابی که به زمین می افتد، یا محرکهای درونی مثل گرفتگی ماهیچه پا بوجود می آید. ]5[
مرحله سوم
عمیق ترین مرحلهی خواب است. پس از این مرحله قسمت دوم خواب REM آغاز می شود. امواج مغزیِ عمیق و کند به نام امواج دلتا در خلال مرحله ۳ خواب شروع به پدیدار شدن می کنند. مرحله ۳، دوره گذار بین خواب سبک و خواب بسیار عمیق است. ]5[
حدود پانزده دقیقه بعد وارد مرحله سوم خواب می شویم که علامت آن وقوع فعالیت امواج دلتا با ارتفاع بالا و فرکانس کمتر از 3.5هرتز است. ]5[
در اين مرحله فشار خون كم ميشود، ممكن است در خواب صحبت كنيم يا راه برويم ولی به خاطر نیاوریم. خوابگردی sleep walking و صحبت در خواب از اختلالاتی هستند که دراین مرحله بروز میکنند ولی وقتی شخص بیدار میشود به هیچ وجه از ان آگاه نیست ]5[
تمایز بین مرحله سوم و چهارم خواب کاملا مشخص نیست. مرحله سوم دارای 25 تا 50 درصد فعالیت دلتا و مرحله چهارم بیشتر از 50 درصد فعالیت دلتا را دارا است. ]5[

مرحله چهارممرحله چهار عمیق ترین مرحله خواب را تشکیل می دهد. مرحله ای که بیدار شدن از آن دشوار است. تنها صدای بلند موجب بیداری فرد از این مرحله خواب می شود و وقتی هم که بیدار شد، گیج و منگ است. در این مرحله امواج دلتا کند می شوند، فرکانس آنها به 0.5 تا 2 سیکل در ثانیه می رسد و در این لحظه است که بزرگترین دامنه را دارند.]4[
مرحله پنجمتقریبا نیم ساعت پس از خواب عمیق در مرحله چهار ما مسیر برگشت را پیش می گیریم. دوباره هر یک از مراحل را پشت سر می گذاریم تا به مرحله ای برسیم که آن را خواب رم ( REM ) می نامیم و منظور از REM حرکات سریع چشمی است که از زیر پلکها قابل روئیت است و شاخص این دوره به حساب می آید. در دوره خواب REM مغز امواج تقریبا سریع و با دامنه ضعیف تولید می کند. این امواج به امواج تولید شده در خواب سبک مرحله اول شباهت دارند. خواب, REM خواب تناقضی نیز نامیده شده است، زیرا خطوط EEG مورد مشاهده در دوره خواب REM فعالیتی ایجاد می کنند که تا اندازه ای به فعالیت حالت بیداری شباهت دارد. ]4[
نکته قابل ذکر این است که فرایند خواب، این مراحل را به ترتیب پشت سر نمی گذارد. خواب از مرحله ۱ شروع می شود و سپس به مراحل ۲، ۳ و ۴ می رود. پس از مرحله ۴ و قبل از وارد شدن به مرحله ۵ یا همان خواب REM، مرحله ۳ و به دنبال آن مرحله ۲ خواب تکرار می شوند. پس از خاتمه خواب REM، بدن معمولاً به مرحله ۲ خواب باز می گردد. در طول شب، خواب انسان تقریباً ۴ یا ۵ بار بین این مراحل می چرخد. ما به طور میانگین ۹۰ دقیقه پس از به خواب رفتن وارد مرحله ۵ یا خواب REM می شویم. نخستین چرخه خواب REM ممکن است تنها زمان کوتاهی به طول بینجامد امّا هر چرخه از چرخه قبل طولانی تر می شود به نحوی که خواب REM می تواند تا نزدیک به یک ساعت پایدار بماند. [1]

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


پایان نامه مهندسی پزشکی اختلالات خواب


آزمایش و آزمایشگاه خواب Sleep lab


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه مهندسی پزشکی اختلالات خواب – دانلود مستقیم

18 آوريل 2013 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید فایل پایان نامه مهندسی پزشکی –
اختلالات خواب , آزمایش و آزمایشگاه خواب Sleep lab که برای دانلود ...

همه چیز درباره وقفه تنفسی هنگام خواب - wiki 5040

20 آگوست 2014 ... اپنه خواب (Sleep apnea)، یک اختلال یک اختلاف بالقوه جدی خواب است که در آن تنفس
در .... مشکلات کبد: افراد مبتلا به اپنه خواب احتمال بیشتری دارد که در آزمایش‌های
عملکرد کبد، نتایج غیر طبیعی داشته باشند و .... آزمایشگاه خواب.

ازمايش نارکوپسى (حمله خواب) - به وب سايت آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ...

توضيحات : با سلام ايا ازمايشگاه شما قادر به ازمايش ژنتيک نارکوپسى مى باشد
وهزينه ... توضيحات : narcolepsy یا حمله خواب یکی از اختلالات خواب می باشد که
علایم بیماری ... بیماری نارکولپسی با پنج علامت خواب آلودگی بیش از حد در طول روز
Sleep ...

....::::: بهداشت و اختلالات خواب :::::..... : بهداشت عمومي - Page 4

اختلالات خواب حدود 100گروه بيماري را در بر ميگيرد كه در 3 گروه عمده دسته بندي
مي‌شوند: ..... آپنه خواب Sleep Apnea"" ( توقف تنفس حين خواب ) ... آپنه خواب در
آزمايشگاه خواب يا دستگاه پلي سومنوگرام تشخيص داده مي شود و برحسب شدت و علت
آن تحت ...

* شناسایی سامانه هایی در مغز که ماهیچه ها را در خواب فلج می کند

17 جولای 2012 ... آزمایشگاه تجربی و شناخت (حیوانی) ... در خواب REM – خواب ژرفی که بیشتر رویاهای
به یادآورده در آن رخ می دهد ... پیور، دارنده دکترا، در یک سری از آزمایش ها دریافتند که
انتقال دهنده های ... خواب، حرکت سریع چشمان در خواب، ماهیچه های حرکتی، اختلال های خواب
. Study Identifies How Muscles Are Paralyzed During Sleep.

iran cpa - انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

کارگاه تشخیص اختلالات طیف دوقطبی (Bipolar Spectrum Disorders) در تاریخ
پنجشنبه سی‌ام ...... [ آرشیو ] اختلال خواب یکی از عوامل گرایش به اعتیاد ..... به
گزارش ساینس، در این آزمایش هفده پسر 7 تا 9 ساله مورد بررسی قرارگرفتند و میزان
هورمون ...... بعد این دانشجویان به آزمایشگاه مه‌یر رفتند و مورد ارزیابی‌های روانشناختی
بیشتری ...

اختلالات خواب , آزمایش و آزمایشگاه خواب Sleep lab - فروشگاه ...

اطلاعیه فروشگاه. فروشگاه همواره تخفیف مهندسان در (( ستاد ساماندهی پایگاه های
اینترنتی کشور )) به ثبت رسیده است. با اطمینان کامل خرید نمایید. جهت استعلام می
...

* شناسایی سامانه هایی در مغز که ماهیچه ها را در خواب فلج می کند

17 جولای 2012 ... آزمایشگاه تجربی و شناخت (حیوانی) ... در خواب REM – خواب ژرفی که بیشتر رویاهای
به یادآورده در آن رخ می دهد ... پیور، دارنده دکترا، در یک سری از آزمایش ها دریافتند که
انتقال دهنده های ... خواب، حرکت سریع چشمان در خواب، ماهیچه های حرکتی، اختلال های خواب
. Study Identifies How Muscles Are Paralyzed During Sleep.

چرا بدخوابی روی حالت روحی ما تاثیر می‌گذارد؟ - دیجی‌کالا مگ

23 فوریه 2016 ... آنها در این مطالعه، ژنتیک یک خانواده‌ی مبتلا به اختلال خواب و اختلالات خلقی را به ...
اختلالات آنها شامل SAD و اختلال دیگری به نام (Advanced Sleep Phase ... وقتی در
آزمایشگاه مدت زمان نور شبیه‌سازی شده کمتر می‌شد، این موش‌ها علایم ...

پایان نامه مهندسی پزشکی اختلالات خواب – دانلود مستقیم

18 آوريل 2013 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید فایل پایان نامه مهندسی پزشکی –
اختلالات خواب , آزمایش و آزمایشگاه خواب Sleep lab که برای دانلود ...

روشهای تشخیص اختلالات خواب :: اختلالات خواب

21 ا کتبر 2016 ... ۶ مطلب با موضوع «روشهای تشخیص اختلالات خواب» ثبت شده است - ما بر آنیم تا شما
را با ... تست سنجش میزان خواب آلودگی MULTIPLE SLEEP LATENCY TEST .....
برای انجام تست PSG فرد باید یک شب را در آزمایشگاه خواب بخوابد.

کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه با خواب | سلامتیسم

21 دسامبر 2016 ... اختلال استرس پس از سانحه ، PTSD ، حوادث تروماتیک ، نوار مغزی ، کاهش علائم اختلال
... گزارشی از این مطالعه در Sleep منتشر شده است. ... بعد از نمایش فیلم‌ها، داوطلبان
به‌مدت ۲۴ ساعت در محیط آزمایشگاهی قرار گرفتند. ... در ادامه، محققان از دستگاه نوار
مغزی (EEG) برای ثبت وضعیت افرادی که خواب بودند، استفاده کردند.

متن کامل کل فصل

1 - Principles and Practice of Sleep Medicine. 2 - Bill Dement .... ﻣﯽ. رود ﯾﮏ اﺧﺘﻼل
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﻮاب دارد، ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ در آن. ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻻً. آزﻣﺎﯾﺶ. در ﯾـﮏ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه. 1 - Prostatic surface
...

رؤیا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گزارش‌هایی که از خواب افراد در محیط خانه جمع می‌شوند با آنهایی که در آزمایشگاه جمع
آوری ... در بین افرادی که در آزمایشگاه روی آنها آزمایش صورت گرفته خواب‌های با غلظت
...

ارتبـاط کیفیت خـواب، کیفیت زندگی و بعضی فاکتورهای خونی در ...

همچنین شیوع بالای اختلالات خواب که شامل آپنه انسدادی خواب (Obstructive sleep
apnea .... بین ۷ اختلال خواب ویژه و متغیرهای روانی، فیزیکی، عملکردی و
آزمایشگاهی در ۲۴۲ ... Holley JL, Nespor S, Rault R. A comparison of reported sleep
disorders in ...

اختلالات خواب - شرکت داروسازی اسوه

براي شناخت اختلالات خواب لازم است ابتدا خواب طبيعي توضيح داده شود تا تفاوت آن
با ... در خواب(night terror); كابوسهاي شبانه(nightmare); راه رفتن در خواب (sleep ...

علوم آزمایشگاهی پزشکی و بالینی – برگه 20 – Medical And Clinical ...

سورین زادحیدر باکتری شناسی ( گزارش کار ) 6,914. شاخص انترو ... این یافته در
مجله Sleep انتشار یافت. افراد مبتلا به دردهای مزمن، اغلب از اختلالات خواب شکایت
دارند،همچنین برخی از اختلالات خواب موجب بروز سردرد در … ادامه نوشته » ... کشفی
غیر منتظره در یک آزمایشگاه،می‌تواند گامی موثر در مبارزه علیه کم خونی باشد · سجّاد
علیا ...

خرخر یا خروپف(علل آپنه خواب و درمان) - header

حتي ممكن است يك آزمايش ارزيابي حين خواب ( Overnight sleep study ) درخواست شود
تا ابعاد ... گاها راديوگرافي و تست هاي آزمايشگاهي نيز درخواست مي شود. ... به طور
کلی، خرخر یا خروپف به علت آپنه خواب یک اختلال مزمن می‌باشد، این به این معناست که
...

بهترین قرص خواب آور برای 10 - بالا 2017 خواب کمک محصولات

لیست رسمی ما از بهترین قرص های خواب آور برای کسانی که مشکل خواب رفتن در شب
را دارند. ... میلی گرم Lifesmart آزمایشگاه های خواب راست ملاتونین 3 .... آنها باید برای
تمام محصولات خود هستند و اطمینان از این طریق آزمایش های شخص ثالث. ..... کسانی که
با اختلالات خواب - برخی از افراد نه تنها باید مشکلات خواب، اما آنها در واقع اختلالات ...

ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب

ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻋﻤﺪه آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎي ﻻزم ﺑ. ﺮﻧﻴﺎﻣﺪه. اﻧﺪ. ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ آن، ... Sleeping. Butddha. ، ﺑﺮاي
درﻣﺎن ﺑﻲ. ﺧﻮاﺑﻲ و. ﺑﻲ. ﻗﺮاري ﻋﺮﺿﻪ. ﻣﻲ. ﺷﺪ، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل. 1998. ،. FDA .... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
. ﮔﺮوﻫﻲ در ﻣﻨﺰل و ﮔﺮوه. دوم در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﻮاب، ﺑﻪ. ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ . در ﺷﺮاﻳﻂ. ﻣﻨﺰل، ﻫﺮ دو دوز. 450(.

بی نظمی خواب و کار - دانش پزشکی

SWSD یا Work Sleep Shift Disorder با نشانه های بی خوابی یا خواب آلودگی مفرط
در ... به خواب) حداقل به مدت 7 روز، اختلال در زمان خواب و ریتم سیرکادین را نشان می دهد.
.... با استفاده از پلی سومنوگرام یک شبه در آزمایشگاه خواب مورد ارزیابی قرار گیرد.

خرخر یا خروپف(علل آپنه خواب و درمان) - header

حتي ممكن است يك آزمايش ارزيابي حين خواب ( Overnight sleep study ) درخواست شود
تا ابعاد ... گاها راديوگرافي و تست هاي آزمايشگاهي نيز درخواست مي شود. ... به طور
کلی، خرخر یا خروپف به علت آپنه خواب یک اختلال مزمن می‌باشد، این به این معناست که
...

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﺰﻣﻦ در ﻣﺮ - دانشگاه علوم پزشکی ...

اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﻋﺎرﺿﻪ اي ﺷﺎﯾﻊ در ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺖ. در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﺤﺪودي
درﺑﺎره ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺶ ... ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮐ. ﻠﺴﯿﻢ، ﻓﺴﻔﺮ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ از ﭘﺮوﻧﺪه .... mortality in
end-stage renal disease patients with sleep disorders [abstract]. Am J. Kidney Dis
.

متن کامل کل فصل

1 - Principles and Practice of Sleep Medicine. 2 - Bill Dement .... ﻣﯽ. رود ﯾﮏ اﺧﺘﻼل
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﻮاب دارد، ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ در آن. ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻻً. آزﻣﺎﯾﺶ. در ﯾـﮏ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه. 1 - Prostatic surface
...

خرخر یا خروپف(علل آپنه خواب و درمان) - header

حتي ممكن است يك آزمايش ارزيابي حين خواب ( Overnight sleep study ) درخواست شود
تا ابعاد ... گاها راديوگرافي و تست هاي آزمايشگاهي نيز درخواست مي شود. ... به طور
کلی، خرخر یا خروپف به علت آپنه خواب یک اختلال مزمن می‌باشد، این به این معناست که
...

دلایل کم خوابی و اختلال خواب سالمند - مجله ابرتازه ها

اگر شما هم در خانه سالمند دارید و یا از مشکل اختلال خواب سالمند. ... این تست در
آزمایشگاه خواب بیمارستان گرفته می‌شود و فرد باید یک شب در بیمارستان سپری
کند.

ازمايش نارکوپسى (حمله خواب) - به وب سايت آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ...

توضيحات : با سلام ايا ازمايشگاه شما قادر به ازمايش ژنتيک نارکوپسى مى باشد
وهزينه ... توضيحات : narcolepsy یا حمله خواب یکی از اختلالات خواب می باشد که
علایم بیماری ... بیماری نارکولپسی با پنج علامت خواب آلودگی بیش از حد در طول روز
Sleep ...

آپنه انسدادی حین خواب و دندانپزشکی | دکتر علی مرسلی

14 ژوئن 2016 ... آپنه انسدادی حین خواب و دندانپزشکی ، خروپف و دندونپزشکی ، دکتر علی ... آپنه
انسدادی حین خواب (Obstructive Sleep Apnea:OSA) یکی از معمول‌ترین اختلالات خواب
در بین ... استاندارد طلایی برای تشخیص این مشکل، آزمایش و تحلیل خواب یا همان ...
رضا آریا: با سلام من کارشناس آزمایشگاه هستم وبا 8 سال سابقه ی کار ...

خوشبخت منم که با حسینم | جستجو در وبلاگها | آرشیو وبلاگ 724

اما چند سال بعد که از خواب بیدار شدم بروم به مدرسه نظرم عوض شد و فکر پسر شش .....
دانش آموزان در پژوهشسرای شهید خوشبخت بوشهر توسط گروه آزمایشگاه علوم استان ...

پژوهش - بانک پروژه های دانشگاهی کشور

اختلالات خواب , آزمايش و آزمايشگاه خواب (sleep lab) 19. حفاظت ديستانس درس
تكنولوژي فشارقوي پيشرفته 20. گزارش كارآموزي در پروژه ايستگاه راه‌آهن كرمانشاه ...

31 چیز در مورد خواب که نمی دانید - آزمایشگاه میلاد

به دست آوردن درک بهتر راجع به خواب به پزشکان کمک خواهد کرده تا انواعی از اختلالات
خواب را درمان کنند. خواب سالم (Healthy Sleep)، یک منبع از بخش پزشکی خواب در ...

31 چیز در مورد خواب که نمی دانید - آزمایشگاه میلاد

به دست آوردن درک بهتر راجع به خواب به پزشکان کمک خواهد کرده تا انواعی از اختلالات
خواب را درمان کنند. خواب سالم (Healthy Sleep)، یک منبع از بخش پزشکی خواب در ...

روزنامه ایران_خواب خوب، چک تضمینی سلامت

25 مه 2015 ... یک متخصص از تست خواب و درمان اختلالات خواب می‌گوید ... انجام تست ارزیابی خواب
شبانه (پلی سومنوگرافی) به آزمایشگاه اختلالات خواب بیمارستان ...

اختلالات خواب؛ دستگاه‌هاي تشخيص و روش‌هاي درمان

25 نوامبر 2016 ... اختلالات خواب؛ دستگاه‌های تشخیص و روش‌های درمان .... آپنه خواب Sleep Apnea ... آپنه
خواب در آزمایشگاه خواب یا دستگاه پلی سومنوگرام تشخیص داده ...

همه چيز در مورد اختلال كم توجهي يا بيش فعالي - Web4Health

اختلال كمبود توجه/بيش فعالي نگرشي است از راهنماي تشخيصي و آماري معيار .... يك
گروه فرعي از كودكان (1-3%) ممكن است نتايج اندكي را نشان دهد، پس آزمايش مي تواند ....
هيچ تست آزمايشگاهي كه بتواند اختلال كمبود توجه/بيش فعالي را تعيين كند وجود
ندارد. ..... محققان در زمينه خواب خاطر نشان كردند افراد 11 وو 12 ساله هائي كه كمتر از
6ونيم ...

رؤیا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گزارش‌هایی که از خواب افراد در محیط خانه جمع می‌شوند با آنهایی که در آزمایشگاه جمع
آوری ... در بین افرادی که در آزمایشگاه روی آنها آزمایش صورت گرفته خواب‌های با غلظت
...

مقدمه ی مهندسی پزشکی: اختلالات خواب , آزمايش و آزمايشگاه خواب (sleep ...

مقدمه در سال هاي اخير خواب به عنوان يك پديده ي الكتريكي شناخته شده است و اختلالات
آن بايد به عنوان يك نشانه ي مهم در نظر گرفته شوند. اين اختلالات مي تواند موجب ...

1. Patil SP, Schneider H, Schwartz AR, Smith PL. Adult obstructive ...

مقدمه: خروپف صدای تنفسی خشن طی خواب ناشی از ارتعاش ساختمان های غشایی راه هوای
.... بیمار با شکایت خروپف مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی اختلالات خواب ...
شدند بیماران منطبق بر ساعات خواب عادتی خود در منزل (sleep diary) به تختخواب
رفتند. ..... اما طبیعی بودن آن در محیط آزمایشگاه می تواند به نفع خواب آلودگی آنان
باشد.

اختلالات خواب , آزمایش و آزمایشگاه خواب Sleep lab - دانلود کتاب

2 دسامبر 2016 ... پایان نامه مهندسی پزشکی – اختلالات خواب , آزمایش و آزمایشگاه خواب Sleep lab. پایان
نامه مهندسی پزشکی – اختلالات خواب , آزمایش و آزمایشگاه خواب ...

پایان نامه مهندسی پزشکی اختلالات خواب – دانلود مستقیم

18 آوريل 2013 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید فایل پایان نامه مهندسی پزشکی –
اختلالات خواب , آزمایش و آزمایشگاه خواب Sleep lab که برای دانلود ...

مركز تخصصي طب كار دکتر محمد بابایی آزمون هاي پاراكلينيك طب كار

معاینات دوره ای برای بسیاری از کارکنان معادل انجام آزمایشات دوره ای است. ... مرکز
تخصصی طب کار دکتر بابایی با همکاری مجربترین کادر آزمایشگاهی و بهره برداری
از بهترین ... آزمون هاي اختلال خواب (PolySomnography, MWT, MSLT) ... متاسفانه اين
آزمون ها در همه آزمايشگاه ها در دسترس نيستند ، ضمناً تفسير نتايج انها نيز معمولا آسان
...

اختلالات خواب - دکتر مازیار فریدی

دکتر مازیار فریدی ☀ - اختلالات خواب - متخصص جراحی لاپاراسکوپیک ... خواب با
استفاده از تست (multple sleep latency (MSLT، که اندازه‌گيرى مکرر در اوقات روز از ...

اختلالات خواب؛ دستگاه‌هاي تشخيص و روش‌هاي درمان

25 نوامبر 2016 ... اختلالات خواب؛ دستگاه‌های تشخیص و روش‌های درمان .... آپنه خواب Sleep Apnea ... آپنه
خواب در آزمایشگاه خواب یا دستگاه پلی سومنوگرام تشخیص داده ...

آپنه انسدادی حین خواب و دندانپزشکی | دکتر علی مرسلی

14 ژوئن 2016 ... آپنه انسدادی حین خواب و دندانپزشکی ، خروپف و دندونپزشکی ، دکتر علی ... آپنه
انسدادی حین خواب (Obstructive Sleep Apnea:OSA) یکی از معمول‌ترین اختلالات خواب
در بین ... استاندارد طلایی برای تشخیص این مشکل، آزمایش و تحلیل خواب یا همان ...
رضا آریا: با سلام من کارشناس آزمایشگاه هستم وبا 8 سال سابقه ی کار ...

وقفه تنفسی هنگام خواب | ایران جدید

15 مه 2010 ... مستندترین‌ راه‌ اثبات‌ این‌ عارضه‌ بررسی‌ آن‌ در یک‌ آزمایشگاه‌ خواب‌ است‌. ... در جهت‌ درمان‌
مشکلات‌ طبی‌ زمینه‌ای‌، نظیر اختلالات‌ قلبی‌ یا تنفسی‌ باید ...

اختلال خواب مزمن مرتبط با سرطان کبد – دکتر مجازی - Virtual Dr

24 نوامبر 2016 ... ... در آزمایشگاه فو نشان دادند که نحوه‌ی ابتلای موش‌های با اختلالات خواب مزمن (jet-
lagged) به ... برای مدل سازی تاثیرات اختلال خواب مزمن، موش‌ها نزدیک به ۲ سال در
معرض چرخه‌ی نور ... عملکرد نرمال کبد در موش‌های تحت آزمایش به شدت مختل شد.

دلایل کم خوابی و اختلال خواب سالمند - مجله ابرتازه ها

اگر شما هم در خانه سالمند دارید و یا از مشکل اختلال خواب سالمند. ... این تست در
آزمایشگاه خواب بیمارستان گرفته می‌شود و فرد باید یک شب در بیمارستان سپری
کند.

روزنامه ایران_خواب خوب، چک تضمینی سلامت

25 مه 2015 ... یک متخصص از تست خواب و درمان اختلالات خواب می‌گوید ... انجام تست ارزیابی خواب
شبانه (پلی سومنوگرافی) به آزمایشگاه اختلالات خواب بیمارستان ...

effects of auditory english teaching during sleep on students ... - SID

ﺑﺮرﺳـﯽ اﻣﮑـﺎن ﯾﺎدﮔﯿـﺮی ﺷـﻨﯿﺪاری ﻫـﻨﮕﺎم ﺧـﻮاب و ﻧﯿـﺰ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ. ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ...
ﮔـﻮش دادن ﻣـﻮاد درﺳﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب، ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ . داده ﻫﺎ ﺑﺎ .... و ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ
ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺤﺪوﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﭼـﺮﻧﯿﮏ .... ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﯽ ﻫﺎ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ. ﺧـﻮﺍﺏ و
.

31 چیز در مورد خواب که نمی دانید - آزمایشگاه میلاد

به دست آوردن درک بهتر راجع به خواب به پزشکان کمک خواهد کرده تا انواعی از اختلالات
خواب را درمان کنند. خواب سالم (Healthy Sleep)، یک منبع از بخش پزشکی خواب در ...

چرا بدخوابی روی حالت روحی ما تاثیر می‌گذارد؟ - دیجی‌کالا مگ

23 فوریه 2016 ... آنها در این مطالعه، ژنتیک یک خانواده‌ی مبتلا به اختلال خواب و اختلالات خلقی را به ...
اختلالات آنها شامل SAD و اختلال دیگری به نام (Advanced Sleep Phase ... وقتی در
آزمایشگاه مدت زمان نور شبیه‌سازی شده کمتر می‌شد، این موش‌ها علایم ...

آدرس کلینیک خواب در تهران – سایت قیمت فروشگاه خرید

31 ژانويه 2017 ... کلینیک اختلالات خواب – مرکز پزشکی شهید شوریده. کلینیک اختلالات ... #39;
JOURNAL OF SLEEP SCIENCES #39; انتشار نخستین مجله تخصصی علوم خواب
کشور … ... با سلام سوال من اینه در ایران چند ازمایشگاه خواب وجود داره ؟

پایان نامه تاثیر بکارگیری فنون بازاریابی رابطه مند بر اعتماد ...

30 ا کتبر 2016 ... پایان نامه مهندسی پزشکی – اختلالات خواب , آزمایش و آزمایشگاه خواب Sleep lab ...
بانک جامع تعبیر خواب · بررسي ورزش يوگا 43 ص – ورد · آشنایی با ...

اختلالات خواب , آزمایش و آزمایشگاه خواب Sleep lab - فروشگاه ...

اطلاعیه فروشگاه. فروشگاه همواره تخفیف مهندسان در (( ستاد ساماندهی پایگاه های
اینترنتی کشور )) به ثبت رسیده است. با اطمینان کامل خرید نمایید. جهت استعلام می
...

ورزشهایی برای نجات از خروپف - لیدیز

پلی سومنوگرافی یا PSG متداول‌ترین تست در کلنیک‌های اختلال خواب است. ... بر این
بوده است که خروپف به وقفه تنفسی در خواب یا آنچه به آن در زبان پزشکی «آپنه خواب
» (Sleep ... همچنین یک شب را برای آزمایش پلی سومنوگرافی در آزمایشگاه خوابیدند.

همه چيز در مورد اختلال كم توجهي يا بيش فعالي - Web4Health

اختلال كمبود توجه/بيش فعالي نگرشي است از راهنماي تشخيصي و آماري معيار .... يك
گروه فرعي از كودكان (1-3%) ممكن است نتايج اندكي را نشان دهد، پس آزمايش مي تواند ....
هيچ تست آزمايشگاهي كه بتواند اختلال كمبود توجه/بيش فعالي را تعيين كند وجود
ندارد. ..... محققان در زمينه خواب خاطر نشان كردند افراد 11 وو 12 ساله هائي كه كمتر از
6ونيم ...

اختلالات خواب را بهتر بشناسیم

4 ژانويه 2017 ... در این مطلب به توضیح و علل انواع اختلالات خواب parasomnia، از پرخوابی تا
کابوس و حرف زدن در خواب و. ... حرف زدن در خواب Sleep talking یا Somniloquy ....
آزمایش فریدریک گریفیت و اسوالد اوری > ... سطوح ايمنی در آزمایشگاه >.

بانک ایمیل استان اصفهان | مهندسی کامپیوتر

16 ژوئن 2016 ... پایان نامه مهندسی پزشکی – اختلالات خواب , آزمایش و آزمایشگاه خواب Sleep lab ·
بعدی · دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره افسردگي در زنان با فرمت ...

اختلال خواب مزمن مرتبط با سرطان کبد – دکتر مجازی - Virtual Dr

24 نوامبر 2016 ... ... در آزمایشگاه فو نشان دادند که نحوه‌ی ابتلای موش‌های با اختلالات خواب مزمن (jet-
lagged) به ... برای مدل سازی تاثیرات اختلال خواب مزمن، موش‌ها نزدیک به ۲ سال در
معرض چرخه‌ی نور ... عملکرد نرمال کبد در موش‌های تحت آزمایش به شدت مختل شد.

دانلود پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

پیکربندی Spartan-6

نشریه پلتس 9 سپتامبر 2015

پیکربندی Spartan-6

جزوه ی دست نویس شیمی کنکور توسط رتبه های برتر(ویژه ی 100درصد زدن)

دانلود تحقیق موسیقی و تاریخ موسیقی ایران

کتاب آموزش زبان آلمانی Practice Makes Perfect - Basic German - ویرایش دوم (2018)

پرسشنامه عادات مطالعاتی

کتاب آموزش زبان آلمانی Practice Makes Perfect - Basic German - ویرایش دوم (2018)

دانلود پروژه طراحی سایت آموزش دانشگاه