دانلود رایگان


تحقیق درباره جایگاه زن در عصر جاهلیت و جامعه امروزی - دانلود رایگاندانلود رایگان خانواده اساسی‌ترین و کهن‌ترین رکن جوامع بشری و حد فاصل بین فرد و جامعه است که گذشته از نقش استمرار نسل‌ها, آموزش و پرورش, تربیت, تکامل و سعاد

دانلود رایگان تحقیق درباره جایگاه زن در عصر جاهلیت و جامعه امروزی تعداد صفحه: 13
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش


فهرست مطالب
جايگاه زن در عصر جاهليت
1- وضعيت زن و خانواده در عصر جاهلي
اكنون به اجمال اوضاع زن و خانواده در عصر جاهلي را توصيف مي كنيم.
الف) جايگاه و شأن زن در جاهليت
ب) ظلم هاي اجتماعي به زنان
ج) ازدواج و طلاق در جاهليت
د) فساد اخلاقي در جاهليت
2- وضعيت اجتماعي زن در عصر جاهلي
جايگاه زن در جامعه امروزي
منابع:جايگاه زن در عصر جاهليت
1- وضعيت زن و خانواده در عصر جاهلي
خانواده اساسي ترين و كهن ترين ركن جوامع بشري و حد فاصل بين فرد و جامعه است كه گذشته از نقش استمرار نسل ها، آموزش و پرورش، تربيت، تكامل و سعادت افراد جامعه را به عهده داشته و سرنوشت آنان را رقم مي زند. صاحب نظران، تعريف هاي گوناگوني از خانواده بيان كرده اند كه هر تعريف به يكي از ابعاد خانواده اشاره دارد. در يك تعريف مي توان خانواده را از عمومي ترين سازمان هاي اجتماعي دانست كه بر اساس ازدواج يك مرد و دست كم يك زن شكل مي گيرد و در آن مناسبات خوني يا اسناد يافته (پذيرش فرزند) به چشم مي خورد و كاركرد هاي گوناگون شخصي، جسماني، اقتصادي، تربيتي و جز اين ها را بر عهده دارد.
در حقيقت، خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است. بي شك، زن يكي از مؤثرترين اعضاي خانواده است كه بيشترين سهم اداره داخلي اين واحد اجتماعي به عهده اوست. مي توان گفت كه زنان در تربيت و تكامل آحاد اجتماع، اساسي ترين نقش را ايفا مي كنند.
بررسي جايگاه زن و خانواده در جامعه صدر اسلام و مطالعه اصلاحات پيامبر اكرم(ص) در اين زمينه مي تواند افق روشن تري را براي جويندگان حقيقت آشكار سازد.
در اين بخش به بررسي وضعيت زن و خانواده در عصر جاهلي خواهيم پرداخت تا زمينه براي درك اصلاحات نبوي در موضوع زن فراهم آيد.
اخبار عصر جاهلي، بيشتر در قالب اشعار و برخي از گزارش هاي پراكنده و ضمن آياتي از قرآن كريم به ما رسيده است. شايد با استفاده از منابع موجود به سختي بتوان تصويري دقيق و سخني قاطع از ابعاد مختلف جامعه جاهلي، از جمله شئون مختلف زن و خانواده ارائه كرد، به ويژه اين كه توجه نويسندگان و مورخان اسلامي بيشتر به ثبت تحولات و مسائل سياسي جامعه و نقل اخبار پادشاهان و حكمرانان و نخبگان بوده تا حفظ اخبار اجتماعي و گزارش از زندگي عمومي مردم. اما همين اخبار پراكنده و گزارش هاي اندك، سرمايه ارزشمندي براي ترسيم وضعيت زن و خانواده در عصر جاهلي است، به خصوص كه آيات قرآن كريم براي توصيف آن دوران، معياري قطعي است.


تحقیق درباره جایگاه زن در عصر جاهلیت و جامعه امروزی


تحقیق درباره جایگاه زن از عصر جاهلیت تا به امروز


تحقیق درباره جایگاه زن در جامعه امروز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جامعه زنان منتظر عذرخواهی شما نماینده محترم است/دوران عرب جاهلی گذشت و ...

2 مارس 2016 ... به گزارش اعتدال شمال متن نامه فاطمه شیرزاد بدین شرح است: جناب آقای قاضی پور
نماینده محترم مردم شریف ارومیه. دوران عرب جاهلی گذشت و اسلام به زن عزت و هویت
بخشید. در دوران جاهلیت حقوق و ارزش های انسانی زن پایمال شده بود ، اما تعلیمات مکتب
اسلام زنان را در جایگاه واقعیشان قرار داد. زنان مربی جامعه هستندو در تربیت ...

نقش زن در ارتقاء معنوي جامعه

13 ژوئن 2009 ... بنابراين بي جهت نيست كه دين جاوداني اسلام كه دربردارنده تمامي نيازهاي بشر مترقي
تا پايان قرون تكاملي انسان است اهميت زيادي به اين قشر بزرگ و مهم جامعه داده است. در
اين نوشتار سعي بر اين است تا با بيان مقدماتي از ديدگاه نسبت به زن و جايگاه مادي و
معنوي او در جوامع بشري از ديروز تا امروز به نقش و جايگاه زن در ...

Untitled

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﮐﺎ. رﺑﺮد ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ زن. ،. ﺷﺮﯾﻌﺖ. و ﺟﻨﺴﯿﺖ. در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. اﺳﺖ. ا. ﯾﻦ ﮐﺘﺎب داراي. ﺳﻪ ﻓﺼﻞ
و. ﯾﮏ. د. ﺳﺘﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ. درﺑﺎره ي. ﺟﻨﺴﯿﺖ. ﻣﯿﺒﺎﺷ .ﺪ. اﻟﺒﺘﻪ آ. ﺷﮑﺎر. اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺗﻤﺎم اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮ .... ﺟﺎﯾﮕﺎه.
زﻧﺎن در ﺳﯿﺮه ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ. اﺳﻼم، ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ،
. ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر دور ﺗﺎﮐﻨﻮن، ﻣﻮارد ﺑﯽ ﺷﻤﺎري از اﻧﻮاع ﺳﺘﻤﮕﺮﯾﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن.

سه دیدگاه در نقش تاریخی زنان - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr ...

16 جولای 2016 ... به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی از حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی
عضوهیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در مورد نقش تاریخی زن است که
از نظر می گذرد؛. مقصود از نقش تاریخی زن این است که آیا اساسا زن در ساختن تاریخ
نقشی داشته یا نه و اگر داشته، نقش مستقیم داشته یا غیر مستقیم و دیدگاه ...

تبّرج و مصادیق آن با تأکیدی بر تفاسیر فقهی

( درباره زنان پیامبر است و خداوند زنان. پیامبر را از تبّرج جاهلی نهی کرده است. امّا شامل
زنان مسلمان هم می. شود چرا که قرآن بر. سبیل قاعده تفسیری. » اياک اعني و اسمعي يا
جارة. « نازل شده است.)مهدوی. راد و احمدنژاد،. 1390. (3: و زنان پیامبر به دلیل جایگاه
حساسی که در جامعه دارند مورد خطاب قرار می. گیرند. تا دیگران حساب کار خویش را
بکنند.

تحقیق وضعیت زنان در عصر جاهلیت قدیم و مدرن - تحقیق و پروژه و ...

فصل دوم، به بررسی وضعیت زنان در عصر جاهلیت قدیم پرداخته شده است که وضعیت
زنان را از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و علمی فرهنگی مورد بررسی قرار داده است. .... در این
تحقیق با توجه به اینکه هم اوضاع زنان پیش از ظهور اسلام بررسی شده و هم زنان جامعه
امروزی، می توان پی برد زن در جامعه امروز اوج و قرب فراوان دارد و می تواند با حفظ کرامت
و ...

تحقیق درباره جایگاه زن در عصر جاهلیت و جامعه امروزی | HEYFILE

تعداد صفحه: 13 نوع فایل: Word فرمت فایل: docx *** قابل ویـرایش فهرست مطالب
جايگاه زن در عصر جاهليت 1- وضعيت زن و خانواده در عصر جاهلي اكنون به اجمال اوضاع زن
و خانواده در عصر جاهلي را توصيف مي‌كنيم . الف) جايگاه و شأن زن در جاهليت ب) ظلم‌هاي
اجتماعي به زنان ج) ازدواج و طلاق در جاهليت د) فساد اخلاقي در جاهليت 2- وضعيت
اجتماعي ...

اصل مقاله - سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اوﻟﯿﻪ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺎﻟﺐ در
آن. ﻋﺼﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻋﺮاب ﮐﻪ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي ...
ﺎﻫﻨﺠﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺘﻤﺪن ﻣﯽ. اﻧﮕﺎرد در اﺧﻼق و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ.
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﺧﻼق و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻫﻠﯽ روي آورده اﺳﺖ . ﻗﺮآن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻫﻠﯽ را ﺑﻪ. ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ...

Rahnama - مقدمه (جاهلیت )

مقدمه (جاهلیت ). مقدمه. يكي از مباحث مهم به ويژه در تاريخ اسلام مبحث جاهليت است كه
منحصر به عصر و زمان معيني نيست بلكه حالت و كيفيت خاصي است كه در هر زمان و مكان
مي تواند پديد آيد . بنابراين ... فصل چهارم : وضعيت اجتماع در عصر جديد از نظر نظام
سياسي ، اقتصادي و جايگاه زن در اين جامعه مورد بررسي قرار گرفته است . فصل پنجم
كه ...

تحقیق درباره جایگاه زن در عصر جاهلیت و جامعه امروزی - تحقیق مقاله ...

تحقیق درباره جایگاه زن در عصر جاهلیت و جامعه امروزی تعداد صفحه: 13نوع فایل:
Wordفرمت فایل: docx*** قابل ویـرایش فهرست مطالب جايگاه زن در عصر جاهليت 1-
وضعيت زن و خانواده در عصر جاهلي اكنون به اجمال اوضاع زن و خانواده در عصر جاهلي را
توصيف مي‌كنيم. الف) جايگاه و شأن زن در جاهليت ب) ظلم‌هاي اجتماعي به زنان ج) ازدواج و
طلاق در ...

تحقیق وضعیت زنان در عصر جاهلیت قدیم و مدرن - تحقیق و پروژه و ...

فصل دوم، به بررسی وضعیت زنان در عصر جاهلیت قدیم پرداخته شده است که وضعیت
زنان را از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و علمی فرهنگی مورد بررسی قرار داده است. .... در این
تحقیق با توجه به اینکه هم اوضاع زنان پیش از ظهور اسلام بررسی شده و هم زنان جامعه
امروزی، می توان پی برد زن در جامعه امروز اوج و قرب فراوان دارد و می تواند با حفظ کرامت
و ...

مقایسه جایگاه زن در اسلام و دیگر ادیان/ برداشت نادرست «برتری مردان ...

2 ژانويه 2016 ... زنده به گور کردن دختران در جاهلیت عرب، کشته شدن زنان به دست مردان در جامعه سومری
یا فروش آنان برای ادای دین،(1) نمونه‌ای از ظلم‌های بی‌حد و حصر به زنان است. جفاهای
زیادی در طول قرون و اعصار تا به امروز نسبت به زنان رفته و می‌رود، چه از ناحیه آنانی که
معتقد به مردسالاری و خدایگانی مرد در خانه بوده‌اند و چه از ناحیه جریان‌های ...

جاهلیت مدرن و راه رهایی از آن - مرکز تخصصی مهدویت

تبرج به این معناست كه زنان عصر جاهلیت،«حجاب درستی نداشتند و دنباله روسری های
خود را به پشت سر می انداختند به طوری كه گلو و قسمتی از سینه و گردنبند و ... اما
انسانها، در جامعه امروزی با ادعای علم و دانش و پیشرفت های صنعتی و تكنولوژی و
داشتن هزاران دانشگاه و مراكز معتبر علمی، روز به روز در منجلاب گناه و فساد و طغیان و
بی بند و ...

اصل مقاله - سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اوﻟﯿﻪ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺎﻟﺐ در
آن. ﻋﺼﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻋﺮاب ﮐﻪ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي ...
ﺎﻫﻨﺠﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺘﻤﺪن ﻣﯽ. اﻧﮕﺎرد در اﺧﻼق و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ.
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﺧﻼق و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻫﻠﯽ روي آورده اﺳﺖ . ﻗﺮآن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻫﻠﯽ را ﺑﻪ. ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ...

جایگاه زن در عصر جاهلیت | فرهنگ نیوز

27 آوريل 2013 ... با مطالعة آثار اندیشمندان و صاحب‌نظران در تاریخ جاهلیت، درباره اوضاع زن و خانواده، به
دو رویکرد می‌رسیم. گروهی معتقدند که زن در عصر جاهلی، جایگاه ممتازی داشت، با آزادی و
شرافت زندگی می‌کرد و با استقلال رأی و اراده، نقش فعال و تأثیرگذاری در خانواده و
جامعه ایفا می‌کرد و برخلاف آنچه پنداشته می‌شود اوضاع او روشن و ...

انواع ازدواج در زمان جاهلیت

در زمان جاهلیت عرب پیش از اسلام ،چندین نوع ازدواج در میان مردم عرب مرسوم بوده که
البته تنها یک نوع از این انواع ازدواج هاصحیح و شرعی بوده و در بقیه موارد متاسفانه
ازدواج ... به عقیده ویل دورانت مقررات شدیدی که طبق رسوم و آئین کهن مجوسی درباره زن
حائض اجرا می شده که در اتاقی محبوس بوده، همه از او در مدت عادت زنانگی دوری می جسته
اند و از ...

ﺳﻳﺩﻩ ﺍﻓﺳﺎﻧﻪ ﺍﻛﺑﺭﺯﺍﺩﻩ ﺑﻠﺧﻲ ﭼﮑﻳﺩﻩ : ﺧﻭﺩ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﺍﺩ - وزارت امور زنان

ﻧﮕﺎﻩ ﺟﺎﻫﻠﻳﺕ ﻭ ﺍﺳﺗﺩﻻﻝ ﻗﺭﺁﻥ. ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻳﻛﻲ ﺍﺯ ﻓﺭﺍﻭﺍﻥ ﺗﺭﻳﻥ ﻭ ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ ﺗﺭﻳﻥ. ﺑﻧﻳﺎﺩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺩﮔﻲ ﺍﻧﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﺧﺳﺗﻳﻥ ﺧﺷ. ﺕ، ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﻙ ﻧﻅﺎﻡ. ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﺳﺕ . ﺩﺭ. ﺍﻳﻥ ﺑﻧﻳﺎﺩ ﻭ ﻧﻅﺎﻡ، ﺯﻥ ﻭ ﻣﺭﺩ ﻫﺭﺩﻭ ﺑﻪ ﻳﻙ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﺩﺭ
ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺳﺎﺧﺗﺎﺭﻫﺎ ﻧﻘﺵ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻥ. ﻣﻬﻡ ﺍﺯ ﻧﻅﺭ. ﺍﺳﻼﻡ، ﺩﻳﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ژﺭﻓﺎﻱ ﻓﻁﺭﺕ ﺍﻧﺳﺎﻧﻲ ﺳﺭ ﭼﺷﻣﻪ ﻣﻲ. ¬. ﮔﻳﺭﺩ
ﻧﺎﺩﻳﺩﻩ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻧﺷﺩﻩ. ﻭ ﺑﺎ ﺣﺳﺎﺳﻳﺕ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ. ﺍﺳﺕ . ﺟﻭﺍﻣﻊ ﻋﻘﺏ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺎﻫﻠﻳﺕ، ﺍﺭﺯﺵ ﻭ
ﻣﻘﺎﻡ.

جایگاه انسانی زن از منظر اسلام | banoamin.ir

5 دسامبر 2015 ... موجودی که در اسلام از جایگاهی محترم برخوردار است، که این را می توان به روشنی از
تعالیم اسلام فهمید بر خلاف عقاید عصر جاهلیت و هم چنین عصر جاهلیت مدرن که هیچ گاه
نتوانستند جایگاه واقعی انسانی زن را به درستی به تصویر بکشند. مسئله ای که
بیشتر در این مقاله مورد نظر است بررسی جایگاه انسانی زن از دیدگاه دین ...

مقایسه جایگاه زن در اسلام و دیگر ادیان/ برداشت نادرست «برتری مردان ...

2 ژانويه 2016 ... زنده به گور کردن دختران در جاهلیت عرب، کشته شدن زنان به دست مردان در جامعه سومری
یا فروش آنان برای ادای دین،(1) نمونه‌ای از ظلم‌های بی‌حد و حصر به زنان است. جفاهای
زیادی در طول قرون و اعصار تا به امروز نسبت به زنان رفته و می‌رود، چه از ناحیه آنانی که
معتقد به مردسالاری و خدایگانی مرد در خانه بوده‌اند و چه از ناحیه جریان‌های ...

Untitled

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﮐﺎ. رﺑﺮد ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ زن. ،. ﺷﺮﯾﻌﺖ. و ﺟﻨﺴﯿﺖ. در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. اﺳﺖ. ا. ﯾﻦ ﮐﺘﺎب داراي. ﺳﻪ ﻓﺼﻞ
و. ﯾﮏ. د. ﺳﺘﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ. درﺑﺎره ي. ﺟﻨﺴﯿﺖ. ﻣﯿﺒﺎﺷ .ﺪ. اﻟﺒﺘﻪ آ. ﺷﮑﺎر. اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺗﻤﺎم اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮ .... ﺟﺎﯾﮕﺎه.
زﻧﺎن در ﺳﯿﺮه ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ. اﺳﻼم، ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ،
. ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر دور ﺗﺎﮐﻨﻮن، ﻣﻮارد ﺑﯽ ﺷﻤﺎري از اﻧﻮاع ﺳﺘﻤﮕﺮﯾﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن.

کرامت و جایگاه زن در نظام حقوقی اسلام - پرتال امام خمینی

31 مه 2017 ... دیروز وضعیت دردناک زنان در رسوم فرسوده جاهلی و امروز در قالب نظام های حقوقی لجام
گسیخته رقم می خورد. .... هرچند میان قرآن، تورات و انجیل در این که آفرینش انسان از
عنصر خاک است، نظر یکسان وجود دارد، اما درباره کیفیت آفرینش، دیدگاه ها متفاوت
است؛ زیرا همان طور که گفته شد انجیل و تورات آفرینش زن را از بخشی از ...

بررسی تطبیقی فمینیسم و جایگاه زن در اسلام و غرب :: مطالعات و ...

12 ا کتبر 2015 ... بررسی تطبیقی فمینیسم و جایگاه زن در اسلام و غرب. زنان نیمی از پیکره اجتماع
انسانی را تشکیل می دهند که از دیرباز حقوق، جایگاه نقش و تاثیرگذاری آنان در خانواده
و اجتماع محل بحث بوده است چه در گذشته که زن را به عنوان انسان و هم ردیف مرد به حساب
نمی آوردند و چه امروز که جهان داعیه احیای زن و مبارزه با عوامل تبعیض ...

بررسی تطبیقی فمینیسم و جایگاه زن در اسلام و غرب :: مطالعات و ...

12 ا کتبر 2015 ... بررسی تطبیقی فمینیسم و جایگاه زن در اسلام و غرب. زنان نیمی از پیکره اجتماع
انسانی را تشکیل می دهند که از دیرباز حقوق، جایگاه نقش و تاثیرگذاری آنان در خانواده
و اجتماع محل بحث بوده است چه در گذشته که زن را به عنوان انسان و هم ردیف مرد به حساب
نمی آوردند و چه امروز که جهان داعیه احیای زن و مبارزه با عوامل تبعیض ...

تحقیق درباره جایگاه زن در عصر جاهلیت و جامعه امروزی - دانلود فایل 69i

24 ا کتبر 2017 ... فایل پر طرفدار و بسیار نایاب با نام تحقیق درباره جایگاه زن در عصر جاهلیت و جامعه
امروزی که از جمله فایلهای دارای بیشترین میزان جستجو در موتورهای جستجوگر گوگل
و یاهو و بینگ می باشد و از این حیث رکورددار است، به صورت کاملا رایگان توسط
سرورهای پرقدرت سایت ما از محیط اینترنت گردآوری و لینک دانلود ...

تحقیق درباره جایگاه زن در عصر جاهلیت و جامعه امروزی - تحقیق مقاله ...

تحقیق درباره جایگاه زن در عصر جاهلیت و جامعه امروزی تعداد صفحه: 13نوع فایل:
Wordفرمت فایل: docx*** قابل ویـرایش فهرست مطالب جايگاه زن در عصر جاهليت 1-
وضعيت زن و خانواده در عصر جاهلي اكنون به اجمال اوضاع زن و خانواده در عصر جاهلي را
توصيف مي‌كنيم. الف) جايگاه و شأن زن در جاهليت ب) ظلم‌هاي اجتماعي به زنان ج) ازدواج و
طلاق در ...

مقام زن در شریعت اسلام - اساس نیوز :: AsasNews

3 ا کتبر 2017 ... از کجا و از کدام فرهنگ الگوبرداری شده است؟ الله جل جلاله از زن مؤمنه می خواهد که تجمل و
زینت خود را مانند عصر جاهلیت در معرض دید همگان قرار ندهد و می فرماید: و زینت و تجمل
خود را مانند جاهلیت ظاهر نسازید. (احزاب۳۳) اما امروز دختر مسلمان به بدترین حالت خود را
آرایش نموده، در جامعه ظاهر می شود. خواهرم، آیا هیچ متوجه هستی که برای ...

حقوق مدنی زنان در عصر جاهلیت و مقایسه آن با پس از بعثت

موضوع پایان نامه حاضر، مطالعه ی تطبیقی حقوق زنان، در عصر جاهلیت و پس از بعثت،
در منطقه ی جزیره العرب است. هدف این نوشتار، مطالعه و بررسی تأثیر ظهور اسلام و نقش
تاریخی آن در تحول حقوق مدنی زنان می باشد، که به منظور رسیدن به این هدف، حقوق زنان
در سه مبحث حقوق شخصی، حقوق خانواده و حقوق مالی، در دو دوره ی جاهلیت و پس از ...

نقش و جایگاه زن در جامعه در سیره پیامبر اکرم (ص) - امام مبین

25 نوامبر 2015 ... نقش بازگشت به سیره و سنت پیامبر که در عصر حاضر در جامعه اسلامی مورد تأکید
تمام فرق اسلامی است میتواند به عنوان جایگاه اساسی جامعه اسلامی مطرح شود و در ... ما در
این مقاله با توجه به سیر تاریخی نقش زن در جامعه عرب جاهلی و نقش آن در سیره رسولخدا
(ص) زن را مورد توجه قرار میدهیم و نقشهایی که در سیره رسولخدا(ص) در ...

روشنفکري ديني و حقوق زنان | محسن کدیور

يعني حقوق زنان در جامعه فعلي تركيبي است از اين سه مؤلفه ديني، مؤلفه بومي و ملي و
مؤلفه امروزي و مدرن. ... درباره جايگاه زن در اسلام فراوان سخن گفته شده است. ... از اين رو
مي بايد همه احكام شرعي عادلانه باشند و كليه احكام نيز در عصر نزول چنين بوده اند،
يعني عقل عرفي آن زمانه كليه احكام را در مقايسه با ديگر احكام عادلانه مي دانسته است.

زن در اسلام - مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

جایگاه این اختلاف در این است که آیا زن اصلاً ارث نمی‌برد، یا از قیمت این زمین می‌تواند
ارث ببرد. ... بصیرت اخلاقی در عصر ظهور (سازوکارها و روش‌ها) حجت‌الاسلام والمسلمین
رحیم کارگر چکیده شکل‌گیری جامعه نمونه و کامل انسانی و تحقق برنامه‌ها و اهداف متعالی
دینی، تنها در پرتو ...... بررسى تطبیقى زن در نگاه جاهلیت ادیان؛ اسلام و فمینیسم.

جاهلیت مدرن و راه رهایی از آن - مرکز تخصصی مهدویت

تبرج به این معناست كه زنان عصر جاهلیت،«حجاب درستی نداشتند و دنباله روسری های
خود را به پشت سر می انداختند به طوری كه گلو و قسمتی از سینه و گردنبند و ... اما
انسانها، در جامعه امروزی با ادعای علم و دانش و پیشرفت های صنعتی و تكنولوژی و
داشتن هزاران دانشگاه و مراكز معتبر علمی، روز به روز در منجلاب گناه و فساد و طغیان و
بی بند و ...

تحقیق درباره جایگاه زن در عصر جاهلیت و جامعه امروزی - دانلود رایگان

دانلود رایگان خانواده اساسی‌ترین و کهن‌ترین رکن جوامع بشری و حد فاصل بین فرد و
جامعه است که گذشته از نقش استمرار نسل‌ها, آموزش و پرورش, تربیت, تکامل و سعاد
دانلود رایگان تحقیق درباره جایگاه زن در عصر جاهلیت و جامعه امروزی تعداد صفحه: 13
نوع فایل: Word فرمت فایل: docx *** قابل ویـرایش فهرست مطالب جايگاه زن در عصر
...

منزلت اجتماعی زن در اسلام (2) - سایت علوم اجتماعی ایران

16 آوريل 2014 ... خانه جامعه شناسی مقاله ها منزلت اجتماعی زن در اسلام (2) ... (باقرزاده،1385،ص:6)
حضورجدی زنان صدراسلام،در عرصه های مختلف،محصول فضا و جهت گیری اسلام در باره ی
زنان می باشد. .... زن امروز بايد جامعه شناسي را از بانوي سياستمدار صحراي كربلا
بياموزد و بداند چگونه با هر گروه و حزبي سخن بگويد و آنها را مخاطب قرار دهد.

آيا زن رهبر مي شود؟ - Farda.org

آيا زن رهبر مي شود؟ (بررسي رهبري زن از منظر اسلام و حقوق بشر) :جان استوارت ميل
زير دست قرار دادن يك جنس به طور قانوني براي جنس ديگر، اشتباه محض است كه به
يكي از موانع ..... بدين ترتيب در جامعه امروزي مسلمانان، اين ضرورت بوجود آمده تا با
درك زمان و مكان وشناخت فني زمان صدور احاديث ونصوص، در مورد زن نگرش تازه اي شكل
بگيرد.

نقد و بررسی برخی از حقوق سیاسی و اجتماعی زن در اسلام

در عصری که اسلام ظهور کرد، زنان از جایگاه مناسبی برخوردار نبودند، حتّی از
ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم بودند. با این حال، جامعة عرب جاهلی در میان جوامع آن
دوره، وضعیّت خاصّی داشت، چنان‌که آن را معروف‌ترین نقطة عالم از نظر بدرفتاری با زنان
معرّفی کرده‌اند. بر اساس نظر برخی نویسندگان، زنان پیش از اسلام حکم متاع و کالا را
داشته‌اند و ...

حقوق زن - ویکی فقه

برخی مصادیق این موضوع در ایران باستان، عرب عصر جاهلی و اروپای قرون وسطا
عبارت‌اند از: جواز تعدد نامحدود زوجات؛ سلب حق انتخاب شوهر از دختران؛ به ارث برده شدن
بیوه ... زنان، مذمت رفتارهای عرب جاهلی با آنان و توصیه مردان به رعایت حقوق زنان، از
جمله کوشش‌های آن حضرت برای تصحیح دیدگاه جامعه، به‌ویژه مردان، درباره شخصیت زن
بود.

نقش زن در عصر غیبت – نور آتی

جایگاه زن در اسلام. زن در دنیای امروز به نوعی دیگر به دوران جاهلیت جاهلان بازگشته و
با عناوینی فریبنده همچون همتایی با مرد، آزادی، حق انتخاب و بهره مندی از حقوق بشر به
... هنگامی که مسئله زن در این بخش بازگو می‌شود فاتحه‌ی رهایی جامعه خوانده می‌شود و
دیگر امیدی به نجات نسل آینده از این بلای خانمان سوز نیست زیرا زن در عصر ما کرامت
خود ...

حقوق زن - ویکی فقه

برخی مصادیق این موضوع در ایران باستان، عرب عصر جاهلی و اروپای قرون وسطا
عبارت‌اند از: جواز تعدد نامحدود زوجات؛ سلب حق انتخاب شوهر از دختران؛ به ارث برده شدن
بیوه ... زنان، مذمت رفتارهای عرب جاهلی با آنان و توصیه مردان به رعایت حقوق زنان، از
جمله کوشش‌های آن حضرت برای تصحیح دیدگاه جامعه، به‌ویژه مردان، درباره شخصیت زن
بود.

منزلت اجتماعی زن در اسلام (2) - سایت علوم اجتماعی ایران

16 آوريل 2014 ... خانه جامعه شناسی مقاله ها منزلت اجتماعی زن در اسلام (2) ... (باقرزاده،1385،ص:6)
حضورجدی زنان صدراسلام،در عرصه های مختلف،محصول فضا و جهت گیری اسلام در باره ی
زنان می باشد. .... زن امروز بايد جامعه شناسي را از بانوي سياستمدار صحراي كربلا
بياموزد و بداند چگونه با هر گروه و حزبي سخن بگويد و آنها را مخاطب قرار دهد.

نقش زن در عصر غیبت – نور آتی

جایگاه زن در اسلام. زن در دنیای امروز به نوعی دیگر به دوران جاهلیت جاهلان بازگشته و
با عناوینی فریبنده همچون همتایی با مرد، آزادی، حق انتخاب و بهره مندی از حقوق بشر به
... هنگامی که مسئله زن در این بخش بازگو می‌شود فاتحه‌ی رهایی جامعه خوانده می‌شود و
دیگر امیدی به نجات نسل آینده از این بلای خانمان سوز نیست زیرا زن در عصر ما کرامت
خود ...

جایگاه زن در اسلام - ویکی‌پرسش

شما باید نگرش اسلام را درباره زن از کتاب‌ها و منابع معتبر بدست آورید، نحوه رفتار و
زندگی افرادی که معلوم نیست تا چه اندازه پایبند به اصول و دستورات اسلامی هستند،
نمی‌تواند منبع قضاوت و ... بینش‌های کلیسایی زن را موجود فرعی و طفیلی مرد
می‌دانست، عرب‌های دوره جاهلیت نیز از زن به عنوان برده و وسیله عیّاشی خود استفاده
می‌کردند.

حقوق زن - ویکی فقه

برخی مصادیق این موضوع در ایران باستان، عرب عصر جاهلی و اروپای قرون وسطا
عبارت‌اند از: جواز تعدد نامحدود زوجات؛ سلب حق انتخاب شوهر از دختران؛ به ارث برده شدن
بیوه ... زنان، مذمت رفتارهای عرب جاهلی با آنان و توصیه مردان به رعایت حقوق زنان، از
جمله کوشش‌های آن حضرت برای تصحیح دیدگاه جامعه، به‌ویژه مردان، درباره شخصیت زن
بود.

بررسی تاثیر مواد شیمیایی تعلیق شکن در فراورش نفت نمکی مخزن گچساران 8ص

دانلود مقاله ISI امنیت اینترنت اشیاء با ترجمه تخصصی–پر ارجاع– بررسی ویژگیها و چالشهای امنیتی و حفظ حریم خصوصی–Privacy Security IoT

تحقیق در مورد زنان ، صرفه جويي و محيط زيست

سمینار کارشناسي ارشد فرآورده های زنبورعسل

تحقیق در مورد جمع بین دو نماز

پاور پوینت (اسلاید) مباني مهندسي نرم افزار: اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي

نمونه سوال عربی هشتم نوبت اول(word)+پاسخ

کتاب مقاومت مصالح جانستون ويرايش 5- زبان فارسي

پروژه آماده افترافکت - کاراکتر ریگ شده

دانلود تحقیق پرستاري از بيماران بستري