دانلود فایل


نظریه های جامعه شناسی پدیده طلاق - دانلود فایلدانلود فایل فروش پایان نامه و پرسشنامه و مقاله در همه رشته های دانشگاهی

دانلود فایل نظریه های جامعه شناسی پدیده طلاق این فایل در 3صفحه به نظریه های جامعه شناختی مسئله طلاق پرداخته است و در فایل ورد تنظیم شده است


طلاق


نظریه


پیشینه نظری


جامعه شناسی


پژوهشگری علوم اجتماعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۲. مطالعه کیفی زمینه ها و پیامدهای چند وجهی پدیده قاچاق مطالعه موردی شهرستان سردشت
بر اساس نظریه مبنایی (فول تکست دارد) · دریافت مقاله کامل سال انتشار: ۱۳۹۴ زبان
مقاله: فارسی نام نویسندگان مقاله: امید بهرامیان - اژین عباس پور تعداد صفحات مقاله:
۱۸ ...

جامعه شناسی - آسيب شناسي اعتياد و عوامل اجتماعي موثر بر آن

او در ادامه بر تأثیر معاشرت با دوستان معتاد در گرایش افراد به مواد مخدر می پردازد.
مبانی نظری پژوهش: تاکنون روانشناسان، روانپزشکان، جامعهشناسان ، محققان و
متخصصان، تئور های مختلفی را در ارتباط با پدیده اعتیاد ارائه دادهاند. گروهی بر این
عقیدهاند که آمادگی روانی، شخصیت نابهنجار، بیماریهای درناک و صعب العلاج علت
اصلی اعتیاد ...

تبيين آسيبها و مسائل اجتماعي از منظر جامعه شناسي و اسلام و بيان ...

2 نوامبر 2011 ... يکي از پديده هايي که در تمامي جوامع و در تمامي زمان ها وجود داشته و دارد آسيب هاي
اجتماعي هستند که برخورد با آنها نيز در جوامع و در دوران هاي مختلف متفاوت بوده است. ...
اين شاخه از جامعه‌شناسي در سطح كلان در تعيين و تبيين عمده‌ترين معضلات اجتماعي
يك جامعه اهتمام ورزيده است، كه تلاش جامعه‌شناسان در اين حوزه به مدد نظريه‌هاي ...

از سوی یک جامعه شناس مطرح شد: روانشناسان در موضوع طلاق دخالت نکنند

16 فوریه 2017 ... دکتر تقی آزاد ارمکی، استاد تمام گروه جامعه شناس دانشگاه تهران و متخصص جامعه
شناسی خانواده است. ... وی هر چند منکر تاثیر مثبت علم روانشناسی در مشاوره برای
پیشگیری از وقوع طلاق نیست، اما انتقادی نیز به این موضوع دارد و می گوید که
تحلیل های فردی روانشناسان از موضوع طلاق باعث شده است تا مشکلات افراد به ...

اعتیاد و طلاق در منوجان - سیگنال هدایت

28 آگوست 2017 ... با مطالعه کیفی و ثبت گزارشهای موردی از طلاق توافقی در شهرستان تلاش میشود،
کالبدشکافی جامعهشناسانه از این پدیده ناهنجاراجتماعی در شهرستان منوجان ارائه گردد.
این مقاله با کاربست نظریه‌های جامعهشناسی، پیشنهادهایی برای ثبات نظام خانواده ارائه
خواهد داد. واژگان کلیدی: جامعهشناسی خانواده، طلاق توافقی، هنجارهای ...

آسیب شناسی تاخیر در سن ازدواج جوانان - علوم اجتماعی ایران

29 مه 2012 ... امروزه در ایران ماهیت و اشکال ازدواج و پیامدهای اجتماعی آن در خانواده و جامعه، و به طور کلی
الگوی همسر گزینی و نظام خانواده،ازدواج های نا موفق و طلاق های زود هنگام و بالا ... لذا با
توجه به مسائلی که ذکر گردید، پژوهش حاضر درصدد بررسی عوامل مؤثر بر پدیده
تأخیر در سن ازدواج جوانان از دید تئوری های جامعه شناختی و پژوهش های ...

خلاصه پژوهش اسيب شناسي روسپيگري/سعيد مدني – نشریه جامعه ...

17 فوریه 2015 ... نظریه زیست‌شناختی که یکی از نظریه‌های اولیه در مورد جرائم زنان است، تبیین
بیولوژیکی از جرائم زنان ارائه می‌دهد. نظریه‌های روان‌شناختی، برای تبیین جرائم زنانه
از خصوصیات روانی زنان استفاده می‌کنند. نظریه‌های جامعه‌شناختی بر عوامل اکتسابی
مانند آموزش و دیگر عوامل محیطی و نقش آن‌ها در وقوع پدیده مجرمانه تمرکز ...

Etiology of Divorce in Iran

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻃﻼﻕ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ. ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ. ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻲ
ﺑﺎﺭﺯ .... ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ (ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ، 356 :1371). ﺩﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺪﻳﺪﺓ ﻃﻼﻕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻼﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ. ﭼﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ: 1- ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ
ﻛﻼﻥ.

در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻲ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻨﺦ و ﺳﻨﺠﺶ

ﻣﺴﺌﻮل. ) Meskafi629@gmail.com. **. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ،. داﻧﺸﮕﺎه. آ. زاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان
ﻣﺮﻛﺰي. Ft134033@gmail.com. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. :7/4/1393. ، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :31/4/1394 .... ﭘﺪﻳـﺪة.
ﻃـﻼق. ﻋـﺎﻃﻔ. ﻲ. و. ﻫـﻢ. ﭼﻨـ. ﻦﻴ. ﻧﻈﺮﻳ. ﻫﺎﻪ. ي. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن. و. ﻴﻣﻔ. ﺪ. در. اﻳﻦ. زﻣﻴﻨﻪ. اﺳﺖ؛. ﺑﻪ. ﻃﻮري ﻛﻪ. ﻣﺤﻘﻖ
ﺑﻪ اﻳﻦ. ﻧﺘﻴﺠﺔ. ﻣﻬﻢ رﺳﻴﺪ. ه. اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم. ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟـﺪاﻳﻲ، ...

جمعیت شناسی - جامعه شناسی - علوم اجتماعی

مرور ادبیات کنونی مربوط به مهاجرت نشان می دهد که در باره ماهیت مهاجرت در یافتهای
نادرست و در پژوهش های جامعه شناختی ، نارسائیهای جدی ، خطا ها و غفلت هایی وجود دارد و
پژوهشگران جامعه شناختی ... بسیاری از مطالعات جمعیت شناسی اجتماعی در بارۀ مهاجرت
، معی بودن پدیده مهاجرت را در نظر گرفته اند ، اگرچه اغلب نه به دلیل نظری صریح و
روشن .

روان شناسان؛ عامل اصلی طلاق؟!/ طلاق یک پدیده میان رشته ای است ...

20 ا کتبر 2016 ... ابراهیم فیاض در برنامه زاویه گفت: من با NGO های بسیاری همکاری کرده و موارد زیادی
را به طور مستقیم مشاهده‌کرده ام که روانشناسان و مشاوران توصیه به طلاق کرده‌اند. ... در
پایان بحث شهیدی با تأکید بر توانمندی‌های روانشناسی، به ایجاد همکاری مسالمت‌آمیز
با حوزه‌های دیگر مثل جامعه‌شناسی به جای مجادله و بحث تشویق کرده و هر ...

عوامل اجتماعی موثر بر طلاق طی دهه اخیر | دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ...

19 سپتامبر 2016 ... طلاق‌ یکی ‌از پدیده ‌های مهم اجتماعی ‌است که افزایش آن در هر جامعه‌ ای موجب اختلال در نظم و
تعادل آن ‌جامعه و بروز برخی دیگر از آسیب‌ های اجتماعی می‌ شود. ..... 4-4- نظریه اشتغال
زنان: پارسونز جامعه شناس معروف آمریکایی – معتقد است: «شوهر- پدر با داشتن شغل و
درآمد، وظیفه یا یک دسته از وظایف را بر عهده دارد که از نظر نظام ...

روان شناسان؛ عامل اصلی طلاق؟!/ طلاق یک پدیده میان رشته ای است ...

20 ا کتبر 2016 ... ابراهیم فیاض در برنامه زاویه گفت: من با NGO های بسیاری همکاری کرده و موارد زیادی
را به طور مستقیم مشاهده‌کرده ام که روانشناسان و مشاوران توصیه به طلاق کرده‌اند. ... در
پایان بحث شهیدی با تأکید بر توانمندی‌های روانشناسی، به ایجاد همکاری مسالمت‌آمیز
با حوزه‌های دیگر مثل جامعه‌شناسی به جای مجادله و بحث تشویق کرده و هر ...

خلاصه پژوهش اسيب شناسي روسپيگري/سعيد مدني – نشریه جامعه ...

17 فوریه 2015 ... نظریه زیست‌شناختی که یکی از نظریه‌های اولیه در مورد جرائم زنان است، تبیین
بیولوژیکی از جرائم زنان ارائه می‌دهد. نظریه‌های روان‌شناختی، برای تبیین جرائم زنانه
از خصوصیات روانی زنان استفاده می‌کنند. نظریه‌های جامعه‌شناختی بر عوامل اکتسابی
مانند آموزش و دیگر عوامل محیطی و نقش آن‌ها در وقوع پدیده مجرمانه تمرکز ...

بررسی عوامل موثر برافزایش میزان طلاق - فصلنامه مددکاری اجتماعی

دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آیت اهلل بروجردی :محمّد رضاپور.
کارشناس ارشد .... طـالق یک پدیده اجتماعی است؛ بـه ایـن مـعنا کـه عـلل و زمینه های
اجـتماعی مـوجود و به طور کلی، ساختار جامعه. می تواند ... بررسی عوامل موثر برافزایش
میزان طالق )مورد مطالعه: زوج های متارکه کرده شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه(.
سالمتي در ...

نظريه هاي جامعه شناسي - اگوست كنت - Moein.net

مبحث دوم : نظریه های اجتماعی و آثار پیشاهنگ های. جامعه شناسی. در این مبحث به مرور
اندیشه ها و نظرات نامگذار جامعه شناسی و پیشتازان بنیانگذار این دانش می پردازیم.
اندیشمندان جامعه کاوی همچون: ... كنت با انتشار جلد ششم فلسفه اثباتی در سال 1842
پس از 17 سال دست از سر همسرش بر داشته و او را طلاق می دهد. در همین اثر است که او
برای ...

عوامل اجتماعی موثر بر طلاق طی دهه اخیر | دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ...

19 سپتامبر 2016 ... طلاق‌ یکی ‌از پدیده ‌های مهم اجتماعی ‌است که افزایش آن در هر جامعه‌ ای موجب اختلال در نظم و
تعادل آن ‌جامعه و بروز برخی دیگر از آسیب‌ های اجتماعی می‌ شود. ..... 4-4- نظریه اشتغال
زنان: پارسونز جامعه شناس معروف آمریکایی – معتقد است: «شوهر- پدر با داشتن شغل و
درآمد، وظیفه یا یک دسته از وظایف را بر عهده دارد که از نظر نظام ...

روان شناسی - طلاق؛ علل و راهکارها

... جلوگیری ازطلاق بررسی هانشان می دهدعدم شناخت صحیح زوجین پیش ازازدواج یکی
ازدلائل اصلی وقوع طلاق است برای جلوگیری ازاین امرمشاهده قبل ازازدواج ضروری است
اگرجوانان آشنائی کامل ازهمدیگرداشته باشندودراین صورت باهم ازدواج کنندزندگی
مشترک پایدارتری خواهندداشت پدیده طلاق ازلحاظ جامعه شناسی پدیده
تاثیرگذاربرآسیب های ...

ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺑﺮوزﺑﺮﺧﯽ از اي ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل درﻧﻈﻢ وﺗﻌﺎدل آن اﻓﺰاﯾ - مطالعات توسعه ...

از ﭘﺪﯾﺪه. ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. اﺳﺖ ﮐﻪ. اﻓﺰاﯾﺶ آن درﻫﺮﺟﺎﻣﻌﻪ. اي ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل درﻧﻈﻢ وﺗﻌﺎدل آن. ﺟﺎﻣﻌﻪ
وﺑﺮوزﺑﺮﺧﯽ از. آﺳﯿﺐ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕ. ﺮﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻃﻼق ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪه. اي اﺳﺖ
وﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ... اﺳﺖ. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﻃﻼق، ﺑﯿﮑﺎري، ﻓﻘﺮ،اﺷﺘﻐﺎل. زﻧﺎن،اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻋﺘﯿﺎد .
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 23. /7/. 1390. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 25. /8/. 1390. 1. اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه.
ﻫﺎي ﺗﻬﺮان.

خانواده در عصر جهانی شدن - ستاد حقوق بشر

25 جولای 2010 ... امروزه ما با پدیده های دیگری هم مواجه هستیم در آمریکا، اروپای شمالی و آفریقا، پنجاه در
صد کودکان از مادران ازدواج نکرده به دنیا می آیند و پنجاه در صد زنان به طور کلی ... از
دید تئوری سیستم ها و حتی دیدگاه جامعه شناسی، جامعه از نظام های مختلف اجتماعی،
سیاسی، فرهنگی و شخصیتی تشکیل شده است، به گونه ای که هر نظام، ...

طلاق عاطفی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پژوهش حاضر با هدف بررسی طلاق عاطفی از دید زنان، و به روش نظریه مبنایی که از انواع
روش تحقیق کیفی می باشد، انجام شده است. تمرکز مطالعه بر فرایندی بوده که تجربه
طلاق عاطفی زنان را شکل داده است. اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق با بیست نفر از زنان
مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره تهران جمع آوری و با استفاده از کدگذاری نظری ...

مقلات جامعه شناسی - آسیب های اجتماعی چیست؟

آسيبهاي اجتماعي پديده هايي واقعي، متغير، قانونمند و قابل کنترل و پيش گيري اند.
کنترل پذيري آسيبهاي اجتماعي شناخت علمي آنها را در هر جامعه اي براي پاسخ به
پرسشهاي نظري و عملي و کاربردي از ايده ها و يافته هاي علمي توليد شده در برنامه ريزي
هاي کوتاه و بلند مدت براي مقابله صحيح با آسيبهاي اجتماعي، درمان يا پيشگيري از ...

!! جامعه شناسی در جامعه شناسی!! - فصل سوم: خشونت

... همچون طلاق و جدایی می شود، رخ نمی دهد، بلکه شاهد این امر در خانواده های به ظاهر معمولی و
مطلوب نیز شدند. با این وجود جوامع امروزی بیش از پیش با این معضل اجتماعی که نوعی
انحراف اجتماعی نیز تلقی می شود رو به روست و در این جهت برای کاهش وسعت دامنه ی آن
در جامعه نیازمند افراد علاقه مند و صاحب نظریه است تا چارچوب کلی این پدیده را بیش ...

بازخواني برخي از علل و عوامل طلاق - مرکز پژوهش های صدا و سیما

از جمله مهم‌ترين اهداف اين مقاله، تبيين و بازشناسايي علل و زمينههاي ايجاد و تقويت
پديده طلاق در جامعه ايران و احصاء راهكارهاي رسانهاي كاهش يا تحديد اين پديده در جامعه
ايران است. روش جمعآوري .... سه نظريه شبكه: اين نظريه كه يكي از ديدگاه‌هاي جامعه
شناسي كلان است، «اشاره به تاثير شبكه¬هاي خويشاوندان، همسايگان و دوستان نزديك
دارد. در واقع، ...

مشق نظریه

مشق نظریه - نظریه های معاصر جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی.

تحليلي جامعه شناختي از نقش تغييرات اجتماعي درتحولات فرهنگي

اين خود يک حقيقت آشکار است که جوامع به عنوان يک پديده رو به تغيير در حال رشد
انحطاط و تجديد هستند و طي گذشت زمان رنج مي‌برند. تغييرات ... همين طور با کمي شدن
جامعه شناسي و ايجاد شاخص هاي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي ، تغييرات اجتماعي
پديد آمده قابل اندازه‌گيري شده است . از اين طريق ... نظريه هاي کلاسيک تغييرات
اجتماعي ...

روان شناسان؛ عامل اصلی طلاق؟!/ طلاق یک پدیده میان رشته ای است ...

20 ا کتبر 2016 ... ابراهیم فیاض در برنامه زاویه گفت: من با NGO های بسیاری همکاری کرده و موارد زیادی
را به طور مستقیم مشاهده‌کرده ام که روانشناسان و مشاوران توصیه به طلاق کرده‌اند. ... در
پایان بحث شهیدی با تأکید بر توانمندی‌های روانشناسی، به ایجاد همکاری مسالمت‌آمیز
با حوزه‌های دیگر مثل جامعه‌شناسی به جای مجادله و بحث تشویق کرده و هر ...

بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر تقاضای طلاق در بین زوجین ...

زمینه های ایجاد پایداری بیشتر در خانوادهها و روابط زوجین بویژد زوجین جوان میتوان بر
یافته. بررسی تأکید نمود. روش کار در ... رسم رایج در روش شناسی پژوهشهای اجتماعی،
طرح فرضیه در چارچوب نظریههای. کلان و تهیه پرسشنامه و سپس ... از جوامع پدیده طلاق و
تقاضای آن به دلایل عدیده ای روبه افزایش نهاده است، و در جامعه ما. نیز که از آسیبهای ...

نظريه هاي جامعه شناسي - اگوست كنت - Moein.net

مبحث دوم : نظریه های اجتماعی و آثار پیشاهنگ های. جامعه شناسی. در این مبحث به مرور
اندیشه ها و نظرات نامگذار جامعه شناسی و پیشتازان بنیانگذار این دانش می پردازیم.
اندیشمندان جامعه کاوی همچون: ... كنت با انتشار جلد ششم فلسفه اثباتی در سال 1842
پس از 17 سال دست از سر همسرش بر داشته و او را طلاق می دهد. در همین اثر است که او
برای ...

روان شناسان؛ عامل اصلی طلاق؟!/ طلاق یک پدیده میان رشته ای است ...

20 ا کتبر 2016 ... ابراهیم فیاض در برنامه زاویه گفت: من با NGO های بسیاری همکاری کرده و موارد زیادی
را به طور مستقیم مشاهده‌کرده ام که روانشناسان و مشاوران توصیه به طلاق کرده‌اند. ... در
پایان بحث شهیدی با تأکید بر توانمندی‌های روانشناسی، به ایجاد همکاری مسالمت‌آمیز
با حوزه‌های دیگر مثل جامعه‌شناسی به جای مجادله و بحث تشویق کرده و هر ...

خانواده در عصر جهانی شدن - ستاد حقوق بشر

25 جولای 2010 ... امروزه ما با پدیده های دیگری هم مواجه هستیم در آمریکا، اروپای شمالی و آفریقا، پنجاه در
صد کودکان از مادران ازدواج نکرده به دنیا می آیند و پنجاه در صد زنان به طور کلی ... از
دید تئوری سیستم ها و حتی دیدگاه جامعه شناسی، جامعه از نظام های مختلف اجتماعی،
سیاسی، فرهنگی و شخصیتی تشکیل شده است، به گونه ای که هر نظام، ...

نظريه هاي جامعه شناسي - اگوست كنت - Moein.net

مبحث دوم : نظریه های اجتماعی و آثار پیشاهنگ های. جامعه شناسی. در این مبحث به مرور
اندیشه ها و نظرات نامگذار جامعه شناسی و پیشتازان بنیانگذار این دانش می پردازیم.
اندیشمندان جامعه کاوی همچون: ... كنت با انتشار جلد ششم فلسفه اثباتی در سال 1842
پس از 17 سال دست از سر همسرش بر داشته و او را طلاق می دهد. در همین اثر است که او
برای ...

ز ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻴﺎن زوﺟﻴﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ

اﻋﺘﻴﺎد زوج ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺗﻮﺳﻂ زوج ﺑﺎ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ
راﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻮات، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﻲ، درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ زوج و اﺷﺘﻐﺎل زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ. داري. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي: ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﻲ، زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ. -1. داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ mahjmood.azimi.rasta@gmail.com. -2. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي.

جامعه شناسی نوین - ادامه نظریات اجتماعی گیدنز

جامعه شناسی نوین - ادامه نظریات اجتماعی گیدنز - هدف این وبلاگ اطلاع رسانی درباره
مطالب تخصصی و جدید علوم اجتماعی و جامعه شناسی می باشد. ... امنيت در مقابل خطر و
اعتماد در مقابل ريسك متمركز مي كند؛ معتقد است به اينكه همه كساني كه در سال هاي
پاياني سده بيستم زندگي مي كنند مي توانند دريابند كه مدرنيته يك پديده دوسويه است
.

جامعه شناسي ایران - عوامل موثر بر سن ازدواج در ایران

همچنين، در انديشه اين نظريه پرداز اجتماعي، علل پويايي و تحرك خارق العاده عصر تجدد
با سه عامل شناخته شده اند؛ جدايي زمان و فضا كه بسياري از پديده هاي محلي را به
وقايعي جهاني تبديل كرده است، ساختارهاي تكه برداري شده (نشانه هاي نمادين و نظام هاي
كارشناسي)، بازتابندگي نهادين يا حساسيت فوق العاده سازمان هاي جامعه مدرن براي
پذيرش ...

طلاق در جامعه - جستجو و دانلود کتاب - کتاب سبز

در کتاب "ساختار نظریه های جامعه شناسی ایران" پاسخی برای سوالات زیر خواهید یافت:
فُرم جامعه ایرانی چیست؟ علل توسعه نیافتگی جامعه ایران چیست؟ کانون تمرکز نظریه
های این کتاب، کل جامعه معاصر ایران است. محقق درکی پیوسته از جامعه دارد و معتقد
است که جامعه معاصر را نمی‌توان در گسست از جامعه تاریخی تحلیل نمود. در جامعه‌شناسی
...

طلاق و خانواده های ایرانی - انسان شناسی و فرهنگ | انسان‌شناسی ...

چند سالی است که اختلافات زندگی زناشویی در جامعة ما بیشتر شده و بدنبال آن, درصد
طلاق رو به افزایش است. بنابراین, طلاق به مفهوم دورکیمی (1987) به یک پدیدة
اجتماعی تبدیل شده است. بدین معنی که از سویی, قشر یا طبقه و یا گروهی را نمی توان
در جامعة امروز یافت که از اِپیدمی طلاق در امان باشد. از سطح تحصیلکرده ها تا بی سوادها,
...

طلاق در جامعه ایرانی به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است - ایسنا - ISNA

26 ا کتبر 2017 ... وی با بیان اینکه طلاق در جامعه ایرانی از آسیب اجتماعی گذشته و به یک مسئله
اجتماعی تبدیل شده است، یادآور شد: امیل دورکیم مرز بین جامعه شناسی و روان شناسی را
مشخص کرد و به دنبال ارائه مکانیزم های حفظ نظم در جامعه بود، زیرا نظم با آسیب های
اجتماعی رابطه دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه در نظریه ...

طلاق و خانواده های ایرانی - انسان شناسی و فرهنگ | انسان‌شناسی ...

چند سالی است که اختلافات زندگی زناشویی در جامعة ما بیشتر شده و بدنبال آن, درصد
طلاق رو به افزایش است. بنابراین, طلاق به مفهوم دورکیمی (1987) به یک پدیدة
اجتماعی تبدیل شده است. بدین معنی که از سویی, قشر یا طبقه و یا گروهی را نمی توان
در جامعة امروز یافت که از اِپیدمی طلاق در امان باشد. از سطح تحصیلکرده ها تا بی سوادها,
...

نگاهی جامعه شناسانه به پدیده کودکان خیابانی - راسخون

25 جولای 2013 ... از بین نظریه های مطرح شده دربارة مسائل اجتماعی، رهیافت آسیب شناسی اجتماعی به
دلایلی چند نمی تواند ریشه های پیدایش کودکان خیابانی را به خوبی تبیین نماید.
تئوری ها و پیش فرض های این رهیافت، پدیدة کودکان خیابانی را یک آسیب و بیماری
اجتماعی تلقی می کنند و در تبیین آن به رفتارها، ویژگی ها و شرایط ...

بررسي جرم از ديدگاه جامعه شناسان - انجمن علمی-دانشجویی مددکاری اجتماعی

15 ژانويه 2012 ... دوركيم جامعه شناس فرانسوي معتقد است كه هر عملي كه درخور مجازات باشد ،جرم است به
بيان ديگر،هر فعل يا ترك فعلي كه نظم ،صلح وآرامش اجتماعي را مختل سازد وقانون ...
دوركيم براي پديده هاي اجتماعي در پي علل اجتماعي است ،نه رواني وزيستي وبر آن شده
است تا حتي براي پديده خودكشي ،كه شايد بارزترين پديده رواني نزد ...

آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی ...

جامعه ‌شناسي. آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی. استاد
راهنما: دکتر مهناز فرهمند. استاد مشاور: دکتر آرش توشه. پژوهش و نگارش: ………………
اسفند ماه ... در این تحقیق از نظریه اینگلهارت، برچسب زنی، تئوری تعارض
اسکانزونی و نظریه نقش برای تدوین مبانی نظری استفاده شده است. متغیرهای مستقل
این ...

ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد - دانشگاه تهران

و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ. ﻃﻼق در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ ا. ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎن ﻫﻤﺴﺮي، ﻣﺒﺎدﻟﻪ. و ﺷﺒﻜﻪ. ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .... ﭘﺪﻳﺪه. ي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻃﻼق، ﺻﺮﻓﺎً. ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻣﺤـﺪود. ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
. -. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻴﺰراه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳ. (ﺖ. ﺷﻴﺨﻲ،. 1380 :106 .(. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪه
آﺛﺎر و ...

مشق نظریه

مشق نظریه - نظریه های معاصر جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی.

تحلیل - نظریه های جامعه شناسی

در فرآیند تشکیل نظریه دو هدف عمده است ؟ 1-بوجود آوردن قالبی برای معنا کردن وقایع .
رخد دادها و پیدیده های جامعه . 2- پیش بینی کردن وقایع . رخداد ها و پدیده ها در آینده
نزدیک مثلا بالارفتن سن ازدواج . افزایش یا کاهش جمعیت و تبعات آن. تقسیم بندی
نظریه های جامعه شناسی : 1-اولین گروه از این نظریات . نظریاتی ههستند که با الهام از
روشهای ...

جامعه شناختی - خشونت از دیدگاه جامعه شناسی

از حدود سه دهه قبل پدیده خشونت خانوادگی در کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفته و
سر آغاز بررسیهای خشونت از چاپ مقاله ای به قلم هنری کمپ(1962) آغاز شد که بر اساس
مشاهدات بالینی اواز کودکان که در خانواده کتک ... عنصر ثابت و مهم کلیه نظریه های
جامعه شناختی احتمالا همان است که باندورا تحت عنوان فراگیری اجتماعی از آن نام می برد
.

گزارش اعتیاد - مطالب و مقالات جامعه شناسی و مددکاری - بلاگفا

اعتیاد به مواد مخدر جمله ای که افکار واذهان را به یاد سروهای سوخته ،قدم های خمیده خانواده
های متلاشی واز هم گسیخته سوق می دهد اعتیاد بلای خانمان سوز که ویران گری های حاصل
از ان عامل بسیاری از مسائل اجتماعی چون طلاق –سرقت-رشوه گیری-خودکشی-بزه کاری
میگردداعتیاد به مواد مخدر همه ساله هزاران نفر از انسانها خصوصا جوانان ونوجوانان رادر کام
...