دانلود فایل


پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي - دانلود فایلدانلود فایل ارائه کتاب, مقاله, پرسشنامه, پروپوزال, پایان نامه,انجام سفارشهای تایپ, ترجمه و,,,

دانلود فایل پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي

پرسشنامه تلویزیون و هژمونی فرهنگی


هژمونی فرهنگی


ماعهواره و تأثیرگذاری بر خانواده


پرسشنامه فرهنگی


پرسشنامه تأثیر ماهواره بر زنان و کودکان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه دیگری از پروپوزال یا طرحنامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات ...

دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعي رشته مطالعات فرهنگي و رسانه مقطع
کارشناسي ارشد ... استفاده از موسيقي به اشکال مختلف : راديو ، تلويزيون ،
ضبط ، ماهواره‪‬ ... استوارت هال ( )4832 و همفکران او با تاثير از نظريات فوکو مفهوم
"هژموني .... در پرسشنامه پيشنهادي عاوه بر پرسشهاي درباره شناخت موسيقي مورد
استفاده نمونه ها‪‬ ...

نمونه دیگری از پروپوزال یا طرحنامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات ...

دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعي رشته مطالعات فرهنگي و رسانه مقطع
کارشناسي ارشد ... استفاده از موسيقي به اشکال مختلف : راديو ، تلويزيون ،
ضبط ، ماهواره‪‬ ... استوارت هال ( )4832 و همفکران او با تاثير از نظريات فوکو مفهوم
"هژموني .... در پرسشنامه پيشنهادي عاوه بر پرسشهاي درباره شناخت موسيقي مورد
استفاده نمونه ها‪‬ ...

آیا فرهنگ ایران امروز سکولار است؟؛ منظر انسان شناسی شناختی | فرهنگ ...

بر اساس رویکرد انسان شناسی شناختی و تحلیل مدل های فرهنگی، می توان گفت که
اگرچه .... هایی برای سنجش دینداری در میان مردم، انتخاب می کنند و از طریق پرسشنامه،
اطلاعات را ..... های مادی و مادی گرایی است، افزایش اهمیت پول در زندگی و بعبارتی
هژمونی پول. ... از این منظر حتی وقتی رسانه ای مانند تلویزیون، سریال مذهبی پخش می
کند، با ...

مقدمه - اداره کل پژوهش های صدا و سیما

تئوري‌هاي استفاده شده تئوري‌هاي ايدئولوژي، هژموني، قدرت، اقتصاد سياسي و. ... بهمني
، مهرزاد، بررسي ميزان هماهنگي تلويزيون (سريال نرگس) با نهاد خانواده و مدرسه ... چكيده:
برقراري هماهنگي بين نهادهاي اصلي جامعه، براي استمرار و بقاي فرهنگ و جامعه، .... روش
تحقيق در اين پژوهش پيمايش و تكنيك جمع‌آوري داده‌هاي پرسش‌نامه محقق‌ساخته مي‌باشد.

بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در بین ...

اهمیت رسانه. ها و آموزش، آموزش رسانه ای، تلویزیون، مخاطبان و آموزش رسانه ای. 1 ....
نظریاتی اشاره شود که بر نقش ارتباطات در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع
تأکید کرده. اند. بدیهی است که .... جهان انسان معاصر، هژمونی ..... پرسشنامه توزیع.
گردید.

Open J-Gate - جامعه شناسی کاربردی - دانشگاه اصفهان

ابزار پژوهش پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2007) و پرسشنامه بیگانگی شغلی
... دانشجویان از تلویزیون به مثابه کالایی فرهنگی از سوی دیگر و نیز ارتباط میان
.... در دهه های اخیر، متأثر از جهانی شدن و تضعیف هژمونی تئوری های "دنیوی شدن"، دین و
...

بررسی ابعاد و رابطه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات با سرمایه اجتماعی

A questionnaire was prepared and given to the women active in the cyberspace.
... همدانی [email protected] 2 * استاد جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی دانشگاه
علامه طباطبائی. ... گفتمان رقیب خود را مورد حاشیه رانی قرار دهد و هژمونی معناییِ خود را
تثبیت کند. ... تلویزیون پروتکل اینترنتی[1] یکی از انواع این‌گونه رسانه‌ها است.

اصل مقاله (945 K)

ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻳﻚ. رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ. ﺑﻪ. وﺟﻮد. آﻣﺪ . در. ﺳﺎل. 1957. روس. ﻫﺎ،. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ. ﺑﺎر ﻣﺎﻫﻮاره .....
ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻬﻔﺘﻪ ..... ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫ.

Cosmetics and Surgery - Sid

آرایش، زیبایي، جراحي زیبایي، ایران، جهان، فمینیسم، فرهنگ زیبایي. ٭ عضو
هیئت ..... شده است: 1 آمار از اطالعات مربوط به پرسشنامه ي هزینه ي درآمد مركز آمار ایران
استخراج شده است. .... جدید، مجالت، روزنامه ها، کتاب ها، برنامه هاي رادیویي و تلویزیوني
مرتبط. با فرهنگ .... زنان تحت آرمان زیبایي هژمونیك هر نوع عالئمي را كه از این
استانداردها.

Open J-Gate - جامعه شناسی کاربردی - دانشگاه اصفهان

ابزار پژوهش پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2007) و پرسشنامه بیگانگی شغلی
... دانشجویان از تلویزیون به مثابه کالایی فرهنگی از سوی دیگر و نیز ارتباط میان
.... در دهه های اخیر، متأثر از جهانی شدن و تضعیف هژمونی تئوری های "دنیوی شدن"، دین و
...

اصل مقاله (332 K)

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ .... ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻋﺮاق، اﯾﺮان، ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻋﻤﻼً زﺑﺎن و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺮدي را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ. ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ از ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدن، ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ..... در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﮋﻣﻮﻧ.

پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي - بانک علمی | BANK ELMI

25 ژانويه 2017 ... برچسب ها:پرسشنامه تأثیر ماهواره بر زنان و کودکان, پرسشنامه تلویزیون و هژمونی
فرهنگی, پرسشنامه فرهنگی, ماعهواره و تأثیرگذاری بر خانواده, هژمونی ...

فرم پرسشنامه هوش فرهنگی - همراه فید

اختصاصی از رزفایل پرسشنامه تلویزیون و هژمونی فرهنگی با و پر سرعت . این
پرسشنامه دارای چندین قسمت برای ن،معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان و پزشکان
...

Tahqiqat e farhangi.indd - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

18 ژوئن 2008 ... ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﯽ ﻫﻮﻳﺖ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ» ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ "ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻣﺰﮔﺸــﺎﻳﻲ". ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺕ ﻫﺎﻝ، ......
ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺑﺰﺭﮒ ...... ﻫﺴــﺘﺔ
ﺍﺻﻠﻲ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﮔﺮﺍﻣﺸــﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻫﮋﻣﻮﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ.

پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي – بانک فایل

22 فوریه 2017 ... پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي. این پرسشنامه دارای چندین قسمت برای زنان،
معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان و پزشکان سوال بصورت چند ...

معرفی و دانلود پایان نامه تلويزيون و هژموني فرهنگي با موضوع علوم ...

11 نوامبر 2015 ... این پایان نامه در دانشگاه تهران و در مقطع دکترا و به روش کیفی انجام گرفته است. 259
صفه WORD. به همراه پرسشنامه مصاحبه. ” در صنعت فرهنگ سازي ...

اصل مقاله (332 K)

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ .... ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻋﺮاق، اﯾﺮان، ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻋﻤﻼً زﺑﺎن و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺮدي را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ. ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ از ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدن، ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ..... در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﮋﻣﻮﻧ.

پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي – fara.0f0.in

26 ژانويه 2017 ... این پرسشنامه دارای چندین قسمت برای زنان،معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان و
پزشکان سوال بصورت چند سوال زمینه ای و سوالات بصورت طیف ...

پایان نامه تلويزيون و هژموني فرهنگي

7 مه 2016 ... این پایان نامه در دانشگاه تهران و در مقطع دکترا و به روش کیفی انجام گرفته است. ۲۵۹
صفه WORD. به همراه پرسشنامه مصاحبه. ” در صنعت فرهنگ سازی ...

پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي | مدیکال صنعت

5 فوریه 2017 ... پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي. این پرسشنامه دارای چندین قسمت برای زنان،
معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان و پزشکان سوال بصورت چند ...

هژمونی فرهنگی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سلطه فرهنگی، فرادستی فرهنگی یا هژمونی فرهنگی (به انگلیسی: Cultural
hegemony ) از انواع هژمونی و مفهومی است برای توصیف نفوذ و تسلط فرهنگی یک
گروه ...

فرهنگي – دانلود فایل

تحقیق در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران .... دسته‌ها دسته‌بندی نشدهبرچسب‌ها پرسشنامه, تلويزيون, فرهنگي, هژموني, ...

کتابچه های منتشر شده - مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما

نظرسنجی تلفنی · نظرسنجی اینترنتی · پایگاه پرسشنامه های نظرسنجی · نظرسنجي
ايميلي .... برای تحقق این امر، باید از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سازمان‌ها و نهادهای
فرهنگ ساز .... رادیویی و تلویزیونی می‌توان آثاری مشحون از نشانه‌های بومی متناسب با
فرهنگ و هویت مردم جامعه تولید کرد ..... عنوان : سکولاريسم؛ گفتمان هژمونيک برنامه
پرگار.

نمونه پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو | جستجو در وبلاگها | وبلاگ 24 ...

اختصاصی از رزفایل پرسشنامه تلویزیون و هژمونی فرهنگی با و پر سرعت . این
پرسشنامه دارای چندین قسمت برای ن،معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان و پزشکان
...

پرسشنامه تلویزیون و هژمونی فرهنگی | وبلاگ 24 - مرجع وبلاگ فارسی

پست با عنوان پرسشنامه تلویزیون و هژمونی فرهنگی در این صفحه نمایش داده شده است.
همچنین شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان وبلاگ مرجع صفحه وبلاگ مربوطه را ...

پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي - 11gig.ir

پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي. ارائه کتاب, مقاله, پرسشنامه, پروپوزال, پایان
نامه,انجام سفارشهای تایپ, ترجمه و,,, پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي ...

پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي - فایل اول

26 ژانويه 2017 ... این پرسشنامه دارای چندین قسمت برای زنان،معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان و
پزشکان سوال بصورت چند سوال زمینه ای و سوالات بصورت طیف ...

پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي | طراحی محیطی

29 ژانويه 2017 ... کلمات کلیدی: پرسشنامه تأثیر ماهواره بر زنان و کودکانپرسشنامه تلویزیون و هژمونی
فرهنگیپرسشنامه فرهنگیماعهواره و تأثیرگذاری بر خانوادههژمونی ...

پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي – بانک فایل

22 فوریه 2017 ... پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي. این پرسشنامه دارای چندین قسمت برای زنان،
معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان و پزشکان سوال بصورت چند ...

پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي - فایل اول

26 ژانويه 2017 ... این پرسشنامه دارای چندین قسمت برای زنان،معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان و
پزشکان سوال بصورت چند سوال زمینه ای و سوالات بصورت طیف ...

در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت روش ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ :18/12/1388

9 مارس 2010 ... ﻣﺴﺌﻠﮥ روش ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ . ﺷﺎﯾﺪ. ﻧﺸـﻮد اﯾـﻦ ﻏﯿﺒـﺖ را ...... ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺑﯿﻨﻨﺪه ... ﻪ ﺗﻌﺪاد از اﻓﺮاد ﻗﺮاﺋﺘﯽ رﺳـﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن را ﻣـﯽ. ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪ . ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد
..... ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺷﺎره دارد . اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎﺳﺎً ...

Cosmetics and Surgery - Sid

آرایش، زیبایي، جراحي زیبایي، ایران، جهان، فمینیسم، فرهنگ زیبایي. ٭ عضو
هیئت ..... شده است: 1 آمار از اطالعات مربوط به پرسشنامه ي هزینه ي درآمد مركز آمار ایران
استخراج شده است. .... جدید، مجالت، روزنامه ها، کتاب ها، برنامه هاي رادیویي و تلویزیوني
مرتبط. با فرهنگ .... زنان تحت آرمان زیبایي هژمونیك هر نوع عالئمي را كه از این
استانداردها.

بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در بین ...

اهمیت رسانه. ها و آموزش، آموزش رسانه ای، تلویزیون، مخاطبان و آموزش رسانه ای. 1 ....
نظریاتی اشاره شود که بر نقش ارتباطات در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع
تأکید کرده. اند. بدیهی است که .... جهان انسان معاصر، هژمونی ..... پرسشنامه توزیع.
گردید.

پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي | طراحی محیطی

29 ژانويه 2017 ... کلمات کلیدی: پرسشنامه تأثیر ماهواره بر زنان و کودکانپرسشنامه تلویزیون و هژمونی
فرهنگیپرسشنامه فرهنگیماعهواره و تأثیرگذاری بر خانوادههژمونی ...

پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي، علوم انسانی -

5 فوریه 2017 ... در اینجا دانلود فایل با موضوع پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي را برای شما قرار
داده ایم. این فایل شامل موضوعاتی مانند پرسشنامه تلويزيون و ...

ابوذر آذران « کانون دمکراسی آزربايجان

پرسشنامه نژادپرستانه صدا و سیما در اردیبهشت 74 از یادمان نرفته است. ... برای لقمه
نانی روانه پایتخت شده و در کوچه و بازار و دانشگاه و رسانه و تلویزیون و حوزه و … ...
آزربایحان ساکت شد چون جنبش آزربایحان، فرهنگی و مدنی است. ..... امید داشتیم با
برآمدن گفتمان حقوق بشر، دموکراسی خواهی و ضد نژادپرستی، هژمونی « ترک خر و
آریای ...

پرسشنامه تلویزیون و هژمونی فرهنگی

26 ژانويه 2017 ... اختصاصی از رزفایل پرسشنامه تلویزیون و هژمونی فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و
پر سرعت . این پرسشنامه دارای چندین قسمت برای زنان،معلمان، ...

پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي - فایل دانش

26 ژانويه 2017 ... این پرسشنامه دارای چندین قسمت برای زنان،معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان و
پزشکان سوال بصورت چند سوال زمینه ای و سوالات بصورت طیف ...

در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت روش ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ :18/12/1388

9 مارس 2010 ... ﻣﺴﺌﻠﮥ روش ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ . ﺷﺎﯾﺪ. ﻧﺸـﻮد اﯾـﻦ ﻏﯿﺒـﺖ را ...... ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺑﯿﻨﻨﺪه ... ﻪ ﺗﻌﺪاد از اﻓﺮاد ﻗﺮاﺋﺘﯽ رﺳـﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن را ﻣـﯽ. ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪ . ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد
..... ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺷﺎره دارد . اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎﺳﺎً ...

نظریه های ارتباطات - روابط عمومی چی

در این نظریات جایگاه خاصی برای عنصر فرهنگ در نظر گرفته می شود، به عبارت ... به
این ترتیب وسایل ارتباط جمعی از نظر گرامشی جزیی از ابزارهای تفوق یا هژمونی
سرمایه داری و از نظر .... روزنامه ها، مجلات و تولیدات رادیو و تلویزیـون بازیگران
مستقلی نیستند، هر چند بعضی از آنها می توانند بالقوه مستقل عمل کنند. .... تکمیل
پرسشنامه.

خبرگزاری تسنیم - بحران پررنگ آب در ایران موقعیت طلایی است

7 آگوست 2015 ... و پاسخ به این سوال به طور مستقیم با نیروهای هژمونیک در ارتباط بوده و تحت ...
پرسشنامه ای با موضوع سنجش میزان شناخت اساتید حوزه آب نسبت به ...

پرسشنامه تلويزيون و هژموني فرهنگي - سل داک

برچسب‌هاپرسشنامه تأثیر ماهواره بر زنان و کودکان پرسشنامه تلویزیون و هژمونی
فرهنگی پرسشنامه فرهنگی ماعهواره و تأثیرگذاری بر خانواده هژمونی فرهنگی ...

Tahqiqat e farhangi.indd - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

18 ژوئن 2008 ... ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﯽ ﻫﻮﻳﺖ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ» ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ "ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻣﺰﮔﺸــﺎﻳﻲ". ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺕ ﻫﺎﻝ، ......
ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺑﺰﺭﮒ ...... ﻫﺴــﺘﺔ
ﺍﺻﻠﻲ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﮔﺮﺍﻣﺸــﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻫﮋﻣﻮﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ.

پاورپوینت شناسایی ایده و فرصت،خلاقیت و تکنیک های خلاقیتتاریخچه غذاهای دریایی در دنیا و ارائه دستور پخت یکی از آنها